Słowa dnia między 31 sierpnia a 6 września 2015 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: turystka – w połączeniu typu:ciało turystki; decentralizacja – decentralizacja władzy; upał – koniec upałów (2) ; uchodźca (5); rozgrzeszenie – rozgrzeszenie od jakiegoś grzechu; wyprawka – wyprawka szkolna 2015/2016; dron; getto; imigrant; nawałnica – gwałtowna nawałnica, nocna nawałnica; defilada; imigrant – przyjąć imigrantów, fala imigrantów, napływ imigrantów, wsparcie imigrantów (3); karambol; napływ – czyjś napływ dokądś, napływ imigrantów (2); kredytobiorca; frankowicz – ustawa dla frankowiczów; petycja – ustawa o petycjach, petycja antyimigracyjna; cisza – cisza referendalna; dożynki – deszczowe dożynki;

– przymiotników:  zażenowany; sierpniowy – w połączeniach typu: sierpniowy szok, sierpniowe porozumienia; rocznicowy – rocznicowa uroczystość, rocznicowe obchody; referendalny – kampania referendalna, cisza referendalna, niedziela referendalna, komisja referendalna, wniosek referendalny (4); migracyjny – kryzys migracyjny, kwota migracyjna, polityka migracyjna (2); imigracyjny – kryzys imigracyjny, polityka imigracyjna; podprogowy – propaganda podprogowa, przekaz podprogowy; muzułmański – muzułmańska Europa; ogólnokrajowy – ogólnokrajowe referendum;

– czasowników wysychać; : rozgrzeszyć – w połączeniu typu: rozgrzeszyć z czegoś; upoważniać – upoważniać kogoś do czegoś; koczować; przewalutować – koszty przewalutowania; zdestabilizować – zdestabilizować życie w kraju; 

– imion i nazwisk: + Wes Craven; 

– innych nazw własnych i skrótowców: Mieleszki (widzewskie osiedle w Łodzi); Westerplatte (cypel u ujścia Wisły do Bałtyku; w 1939 r. – polska składnica broni w Wolnym Mieście Gdańsku; miejsce zaciętych walk z hitlerowcami między 1 a 7 września na początku II wojny światowej; dziś dzielnica Gdańska)  w połączeniu typu: gdańskie Westerplatte; Eurostar (kolejowa spółka przewozowa) – pociągi Eurostar; Syryjczyk; „Lalka” (powieść Bolesława Prusa) – Narodowe Czytanie „Lalki”; Dożynki (impreza kończąca żniwa) – Dożynki 2015; Wratislavia Cantans (50. festiwal oratoryno-kantatowy);

Previous Article
Next Article