Słowa dnia między 4 a 10 lipca 2016 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały sie formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: szczyt – w połączeniu typu: szczyt NATO – 7; kontrola – kontrola graniczna; fundusz – Otwarty Fundusz Emerytalny; matura – wyniki matury 2016; wotum – wotum nieufności wobec kogoś; nieufność – wotum nieufności wobec kogoś; komisja komisja sejmowa, komisja śledcza 2; młodzież; sojusz – przyszłość sojuszu, Sojusz – 4; flanka –  wzmocnić wschodnią flankę NATO, wschodnia flanka – 2; poprawka – odrzucić poprawki; jedność –  demonstracja jedności; sekretarz –  sekretarz generalny NATO;
  • przymiotników: emerytalny – w połączeniu typu: system emerytalny; graniczny – kontrola graniczna; otwarty – Otwarty Fundusz Emerytalny; sejmowy – komisja sejmowa; śledczy – komisja śledcza; członkowski –  państwa członkowskie; północnoatlantycki – Rada Północnoatlantycka, Sojusz Północnoatlantycki – 2; generalny – sekretarz generalny NATO;
    wielki – wielkie miasto, wielka impreza;
  • czasowników:  odrzucić – w połączeniu typu: odrzucić poprawki; uchwalić – uchwalić nową ustawę o TK (Trybunale Konstytucyjnym);
  • imion i nazwisk: Jens Stoltenberg; 
  • innych nazw własnych i skrótowców:   NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization 'Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego') – w połączeniu typu: szczyt NATO – 7; Otwarty Fundusz Emerytalny (system gromadzenia składek pracowników na emeryturę); OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) – rozbiór OFE; MRPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej); TK (Trybunał Konstytucyjny) – nocne czytanie projektu ustawy o TK;
    Warszawa (stolica Polski) – 4; Rada Północnoatlantycka (organ NATO); Sojusz Północnoatlantycki (NATO); Reggaeland 2016 (festiwal muzyczny w Płocku); Wielka Brytania;
Previous Article
Next Article