Słowa dnia między 4 a 10 listopada 2013 r.

Podziel się

W ciągu tego tygodnia w tekstach informacyjnych występowały częściej niż zwykle formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: libacja – w polączeniach typu: komunistyczne libacje, wspólne libacje; architekt; szałas; czystkaprzeprowadzać czystkę; polonradioaktywny polon; endometriozakobiety z endometriozą; pediatragrupa pediatrów; gęsinagęsina na św. Marcina, cuda z gęsiny; szynobus; chórzystamolestowanie chórzystów; nacjonalizm; antyfaszystamarsz antyfaszystów; amnestia; zaduszki Zaduszki Bluesowe 2013, Zaduszki Witosowe; miesięcznica miesięcznica katastrofy smoleńskiej; niepodległość – Święto Niepodległości;

– przymiotników:  metrykalny – w połączeniu typu: płeć metrykalna; urologicznyzabieg urologiczny; podsłuchowyafera podsłuchowa; świętomarcińskiwino świętomarcińskie; kryształowynoc kryształowa; patrotyczny patriotyczne pieśni, patriotyczna animacja;

– czasowników: przywłaszczyć – w połączeniach typu: przywłaszczyć fortunę, oskarżyć o przywłaszczenie pieniędzy; dyskryminowaćktoś dyskryminowany; szachowaćszachować kogoś; pofatygowaćpofatygować się do kogoś osobiście; otruć  – otruć kogoś, hipoteza o otruciu; przestawiaćprzestawiać krzyż; przekupićchcieć przekupić policjantów; uelastycznić – uelastycznienie czasu pracy; zamalowaćzamalować napisy; zrabować zrabowane dzieła, zrabowana kolekcja, zrabowana sztuka;

– przysłówków: łudząco – w połączeniu typu: łudząco podobny do czegoś; skromnieskromnie bo skromnie;

– imion i nazwisk: Haruki Murakami; Jaser Arafat; Ireneusz Bochyński; Pablo Neruda; Eugeniusz KłopotekIgnacy Jan Paderewski;:

-innych nazw własnych, w tym skrótowców: CeTA (Centrum Technologii Audiowizualnych, Wrocław); Haiyan  – w połączeniu typu: tajfun Haiyan , ofiary tajfunu Haiyan (Filipiny); Wierzchosławice (Małopolska)