Słowa dnia między 4 a 10 marca 2019 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: nabój; pogróżka – w połączeniu typu: listy z pogróżkami – 2; nauczyciel – zapowiedź strajku nauczycieli, postulaty nauczycieli – 3; strajk – strajk nauczycieli, strajk generalny w oświacie – 3; wybory – przedterminowe wybory prezydenta Gdańska, wybory do europarlamentu; groźba – groźba śmierci, zabójstwa, pozbawienia życia, groźby pod adresem Lecha Wałęsy i prezydentów miast – 2; wykrywacz – badanie wykrywaczem kłamstw; wiatr – silne porywy wiatru – 2; bezrobotny – aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrować się jako bezrobotny; tablica – tablica Mendelejewa; kancelaria – kancelaria prawna; oświata – strajk nauczycieli i pracowników oświaty, koszty reformy oświaty; prałat – ksiądz prałat; porwanie; kobieta – w nazwie: Dzień Kobiet – 2; skwerpedofilia – mapa pedofilii, grzech, ofiary ~; ksiądzsesja – sesja rady miasta; radnypomnikorkiestra – w nazwie własnej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; manifa (Manifa) – nazwa cyklicznych demonstracji dotyczących praw kobiet, organizownaych w różnych miastach z okazji Dnia Kobiet – 2; solidarność – walka o solidarność i sprawiedliwość społeczną, solidarność kobiet, samowolny demontaż pomnika ks. Henryka Jankowskiego przez działaczy Solidarności; pedofilia – pokuta za grzech pedofilii, mapa kościelnej pedofilii;  kościół (Kościół) – pokuta za grzech pedofilii w Kościele katolickim; wichura; samolot – katastrofa samolotu pasażerskiego; dach – uszkodzone, zerwane, pozrywane dachy; katastrofa – katastrofa samolotu; pokład – pokład samolotu; ofiara – ofiary śmiertelne, ofiary katastrofy lotniczej; strażak – interwencje strażaków; drzewo – drzewa połamane wskutek wichur, drzewa łamiące się jak zapałki;
  • przymiotników: przedterminowy – w połączeniu typu: przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska; honorowy – honorowe obywatelstwo; połamany – połamane drzewa, gałęzie, konary; silny – silny wiatr; lotniczy – katastrofa lotnicza, linie ~;
  • czasowników: uprowadzić; porwaćzerwać – zerwane trakcje, sieci trakcyjne, linie energetyczne, dachy;
  • imion i nazwisk: Aleksandra Dulkiewicz (nowo wybrana prezydent Gdańska) – 2; Krzysztof Szczerski (minister w Kancelarii Prezydenta);  Marek Suski (szef gabinetu politycznego premiera); Elżbieta Rafalska (minister rodziny i polityki społecznej); ks. Henryk Jankowski (nieżyjący kapelan Solidarności); Amelka (3-letnia białostoczanka porwana z matką);
  • innych nazw własnych i skrótowców: MiG-29 – rozbicie się myśliwca MiG-29; ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego); GdańskLGBT (skrótowiec odnoszacy się do praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych) – deklaracja LBGT+; Etiopia; Oslo; Fryderyk (nagroda polskiego środowiska muzycznego) – rozdanie Fryderyków.
Previous Article
Next Article