Słowa dnia między 4 a 10 stycznia 2016 roku

Podziel się

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: mróz (3); awaria –  w połączeniu typu: awaria ciepłownicza; orszak – orszak Trzech Króli, Orszak Trzech Króli (3); król – Trzech Króli; mędrzec; orkiestra – pracować z orkiestrami; medium – obrona mediów; demonstracja; manifestacja – manifestacja KOD; puszka; wolontariusz – wolontariusz WOŚP; światełko – światełko do nieba ’fajerwerki jako akcent końcowy Finału WOŚP';
  • przymiotników: mroźny – w połączeniu typu: mroźna noc; wodorowy – broń wodorowa, bomba wodorowa; kwalifikacyjny – turniej kwalifikacyjny (2); medialny – ustawa medialna;
  • liczebników: trzy – w połączeniu typu: Trzech Króli;
  • czasowników: zamarznąć; grać; – w połączeniu typu:
  • imion i nazwisk:  Jacek Kurski; – w połączeniu typu:
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Orszak Trzech Króli (pochód organizowany 6 stycznia) – 2; Trzech Króli (nazwa święta w kościele katolickim przypadającego 6 stycznia) – 2; Korea Północna; Niedzica (małopolska miejscowość);  WOŚP (skrótowiec nazwy dorocznej  akcji charytatywnej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – w połączeniu typu: WOŚP 2016, 24. Finał WOŚP (4); Rio (de Janerio) – część nazwy brazylijskiego miasta, w którym odbędą się tegoroczne zawody olimpijskie –  Rio 2016 (4) ; Orkiestra (główny człon nazwy akcji charytatywnej: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – wesprzeć Orkiestrę, zagrać z Orkiestrą, bawić się z Orkiestrą  (2); KOD (skrótowiec nazwy organizacji: Komitet Obrony Demokracji)
Previous Article
Next Article