Słowa dnia między 4 a 31 marca 2019 roku

Podziel się

W okresie czterech tygodni obejmujących 28 dni marca br. w zakładce Słowa dnia na stronie: slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: pogróżka, nauczyciel, strajk, groźba, wiatr, kobieta, manifa, boeing, brexit, wyjście, deklaracjapedofilia, meczet, wiosna, eliminacja, reprezentacja, europarlament, parlament, izba (izba przyjęć, Izba Gmin), oświata, umowa;
  • przymiotników: europejski, nauczycielski;
  • imion i nawisk: Aleksandra DulkiewiczSławomir BroniarzTheresa May;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Manifa, LBGT (dotyczący lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych), Trondheim, Christchurch, Nowa Zelandia, Planica.
Previous Article
Next Article