Słowa dnia między 5 a 11 grudnia 2016 roku

Podziel się

 

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: referendum; dymisja – w połączeniach typu: złożyć dymisję, zamrozić dymisję; delegacja; ekstradycja; kasacja – oddalić kasację; dziewczynka; prokurator; zgromadzenie – prawo o zgromadzeniach, ustawa o zgromadzeniach, prawo do zgromadzeń – 2; metropolita – metropolita krakowski; edukacja – reformować edukację, reforma edukacji; śledczy (rzeczownik) – gdański śledczy;obywatel; pomoc; komisja; weekend – plany na weekend; miesięcznica – 80. miesięcznica smoleńska; rozkład – nowy rozkład kolejowy; zamach; katedra – eksplozja w koptyjskiej katedrze w Kairze;
  • przymiotników:  rządowy – w połączeniach typu: wojska rządowe, delegacja rządowa, rządowe instrukcje; śledczy – komisja śledcza; wojenny – stan wojenny, zbrodnia wojenna – 2; świąteczny – świąteczny jarmark, świąteczny kiermasz, świąteczny koncert, Świąteczna Bimba ’tramwaj w Poznaniu'; prezydencki; fabryczny Łódź Fabryczna – 2; filmowy – Europejska Nagroda Filmowa 2016; wyjątkowy – wyjątkowa misja;  koptyjski – katedra koptyjska; ewangelikalny – ewangelikalny Kościół Biblijny; biblijny – ewangelikalny Kościół Biblijny; ranny – ranna osoba; 
  • liczebników: osiemdziesiąty (80.) – w połączeniu typu: 80. miesięcznica smoleńska;
  • czasowników:  zginąć; zawalić – w połaczeniu typu: zawalić się;
  • przysłówków: mało (głównie w formie: mniej)
  • imion i nazwisk:  Matteo Renzi; Roman Polański; Mikołaj (odtwórca roli św. Mikołaja jako darczyńcy) – w połączeniu typu: – Mikołaje dla Kulejących Aniołów – 2;  Stanisław Piotrowicz – 3; Marek Jędraszewski; 
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Łódź Fabryczna (stacja kolejowa z nowym dworcem, Łódź, Polska) – 2; Europejska Nagroda Filmowa (nagroda przyznawana od 1988 roku przez Europejską Akademię Filmową) –  w połączeniu typu: Europejska Nagroda Filmowa 2016; Stambuł (miasto, Turcja) – podwójny zamach w Stambule, atak w Stambule; Nigeria; Uyo (miasto, Nigeria); Kair (stolica Egiptu);  Kościół Biblijny (wyznanie ewangelikalne);
Previous Article
Next Article