S. Fabijański, Pejzaż z postacią kobiety, lata 20. XX w. Cyfrowe MNW

Słowa dnia między 5 a 11 października 2020 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: koronawirus – koronawirus SARS-CoV-2, koronawirus gdzieś, zagrażać / zagrozić (koronawirus), zakażenie koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, obostrzenia związane z koronawirusem, zakazić się koronawirusem, ktoś z koronawirusem, nowi zakażeni koronawirusem, walka z koronawirusem, radzić sobie z koronawirusem, chory z koronawirusem, zarażony koronawirusem, przypadki zakażenia / zarażenia koronawirusem, koronawirus gdzieś, zarazić się / zakazić się koronawirusem gdzieś, przyrost zakażeń koronawirusem, walka z koronawirusem, ograniczenia w związku z koronawirusem, zarażenie / zakażenie koronawirusem, ktoś / coś z koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, zakażeni koronawirusem, kwarantanna związana z koronawirusem, chory z koronawirusem, strefa zagrożenia koronawirusem, koronawirus SARS-CoV-2, koronawirus gdzieś, nie odpuszczać / spowodować śmierć (koronawirus), infekcja koronawirusem, obawiać się koronawirusa, zakażony koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, walka z koronawirusem, coś w związku z koronawirusem, ktoś z koronawirusem, zakazić się / zarazić się koronawirusem, ktoś o zakażeniach koronawirusem, koronawirus SARS-CoV-2, koronawirus gdzieś, spowodować straty / kryzys (koronawirus), zakazić się koronawirusem SARS-CoV-2, podwójna fala zakażonych koronawirusem i grypą, radzić sobie z koronawirusem, nie przeżyć zakażenia koronawirusem, dojść do kontaktu z koronawirusem, walka z koronawirusem, infekcja koronawirusem, ktoś z koronawirusem, ileś nowych przypadków koronawirusa, ileś zakażeń koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem,wszystko przez koronawirusa, badanie // test na koronawirusa / na obecność // w kierunku / koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, aktywne ogniska koronawirusa, potwierdzić / odnotować przypadki zachorowań na koronawirusa, coś: mimo koronawirusa / przez koronawirusa / z powodu koronawirusa, wykryć / podejrzewać u kogoś koronawirusa gdzieś, obszary wzrostu koronawirusa, mieć koronawirusa, koronawirus gdzieś, informować o koronawirusie, współczynnik reprodukcji koronawirusa, zemrzeć z powodu koronawirusa, ograniczyć / powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, nie pokonać koronawirusa, nowe przypadki koronawirusa, zakażać się koronawirusem, chory na koronawirusa, objawy / skutki / ognisko koronawirusa, koronawirus SARS-CoV-2, uderzyć z pełną siłą (koronawirus), zakażenie koronawirusem, ktoś z koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, zakażeni koronawirusem, zarażony koronawirusem, walka z koronawirusem, obostrzenia w związku z koronawirusem, ktoś zarażony koronawirusem, zmagać się z koronawirusem, zakażać się koronawirusem, koronawirus gdzieś, nie odpuszczać (koronawirus), zakażenie koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, ktoś z koronawirusem, walka z koronawirusem, obostrzenia w związku / związane z koronawirusem, chorzy z koronawirusem, zakażeni koronawirusem, koronawirus gdzieś, zakażenie koronawirusem, ktoś z koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, móc pomóc wyzdrowieć zakażonym koronawirusem, zakazić się koronawirusem, ktoś z podejrzeniem koronawirusa, bitwa z koronawirusem – 7; edukacja – resort edukacji, minister edukacji / odpowiedzialny za edukację, pogrzeb polskiej edukacji, czarny poniedziałek dla edukacji – 1; kwarantanna – być / przebywać / pozostawać w // na kwarantannie, złamać kwarantannę, wysłać / (s)kierować kogoś na kwarantannę, trafić na kwarantannę, poddać kogoś kwarantannie, objąć kogoś kwarantanną, kwarantanna dla kogoś, musieć przejść kwarantannę – 1; zakażony – przeznaczyć oddział dla zakażonych koronawirusem gdzieś, notować rekordowe liczby zakażonych koronawirusem, śmiertelne przypadki zakażonych koronawirusem, iluś nowych zakażonych koronawirusem gdzieś, nowi zakażeni koronawirusem, liczba / ileś zakażonych koronawirusem, mieć kontakt z zakażonym koronawirusem, bić rekordy zakażonych koronawirusem, zmniejszyć zagrożenie życia zakażonych koronawirusem, zemrzeć (iluś zakażonych koronawirusem), podwójna fala zakażonych (koronawirusem i grypą), iluś zakażonych koronawirusem, liczba zakażonych koronawirusem, przybywać zakażonych koronawirusem, móc pomóc wyzdrowieć zakażonym koronawirusem – 4; wątroba – wykryć wirusa zapalenia wątroby typu C / HCV / WZW typu C / Hepatitis typu C – 1; nauka – ludzie nauki i kultury, odbywać się gdzieś hybrydowo (nauka) minister / resort edukacji i nauki – 1; zaprzysiężenie – odwołać / przełożyć zaprzysiężenie rządu, uroczyste zaprzysiężenie, nowy termin zaprzysiężenia zrekonstruowanego rządu, zaprzysiężenie kogoś na jakiegoś ministra, zaprzysiężenie rządu / nowych ministrów, uroczystość zaprzysiężenia, coś w czasie zaprzysiężenia / po zaprzysiężeniu – 2; zakażenie – zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2 / COVID-19, zgubić ileś tysięcy zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii, spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem we Francji, wykryć / stwierdzić / potwierdzić / zdiagnozować / odnotować zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś / ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, dane o nowych zakażeniach COVID-19, coraz więcej zakażeń koronawirusem gdzieś, narazić kogoś na zakażenie koronawirusem, przechodzić zakażenie bezobjawowo, obawa przed zakażeniem koronawirusem, kolejne zakażenia koronawirusem gdzieś, przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, zagrozić komuś (zakażenie koronawirusem), wzrost dobowej liczby zakażeń ognisko / fala / skala zakażeń, zakażenia koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / COVID-19 / wirusem COVID-19, rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem, przyrost // wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem / zakażeń SARS-CoV-2, przenosić zakażenie koronawirusem, wykryć zakażenie koronawirusem, czuć się jakoś po zakażeniu koronawirusem, mieć zakażenie COVID-19, być w Polsce (prawdopodobnie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem), druga fala zakażeń COVID-19, zakażenia koronawirusem gdzieś, przybywać zakażeń gdzieś, specjalista w zakresie terapii zakażeń, móc pomóc uniknąć zakażenia (otwarcie okna), rekord pod względem zakażeń, potwierdzić / stwierdzić / odnotować zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, przypadki zakażeń wirusem COVID-19 / SARS-CoV-2, zakażenie wirusem Ebola, zakażenie wirusem Zachodniego Nilu, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / COVID-19, ktoś o zakażeniach koronawirusem, zakażenie koronawirusem gdzieś, wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem, kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem gdzieś, zabezpieczać przed zakażeniem grypą czy COVID-19, nie udać się uniknąć zakażenia koronawirusem, stwierdzić / potwierdzić / wykryć zakażenie // przypadki zakażeń koronawirusem u kogoś gdzieś, odnotować zakażenie koronawirusem gdzieś, ileś nowych / kolejnych zakażeń koronawirusem gdzieś, być na kwarantannie z powodu zakażenia koronawirusem, przybywać zakażeń wśród personelu, leczyć czymś zakażenie koronawirusem, fala zakażeń, zakażenie żubrów nicieniami,  zakażenie grypą, zakażenie koronawirusem / COVID-19, móc roznosić zakażenie koronawirusem, pięć nowych ognisk zakażenia koronawirusem w ciągu doby gdzieś, ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, stwierdzić / potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, kolejne zakażenia, rekordowa liczba nowych zakażeń / dobowy rekord zakażeń gdzieś, mapa / krzywa zakażeń, czyjś przypadek zakażenia, zakażenia rozproszone, nie przeżyć zakażenia koronawirusem, wykazywać dużo nowych zakażeń koronawirusem, wykryć ileś nowych zakażeń, przyrost zakażeń, zaatakować z rekordową liczbą zakażeń (koronawirus), ograniczyć zakażenia koronawirusem,  zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2, rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, wzrost / liczby / zakażań koronawirusem, przyrost zakażeń SARS-CoV-2, ileś nowych zakażeń koronawirusem, światowy rekord dobowej liczby zakażeń koronawirusem, podejrzewać / potwierdzić / wykryć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, kolejne / nowe / zakażenia koronawirusem gdzieś, odnotować najwięcej zakażeń gdzieś, pięć nowych ognisk zakażeń w ciągu doby, bać się zakażenia koronawirusem, przybyć (ileś zakażeń koronawirusem), przypadki zakażenia koronawirusem, walczyć z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem gdzieś, rekord zakażeń gdzieś, szczyt / rekordowy wynik zakażeń koronawirusem gdzieś, rozróżnienie / statystyki zakażeń, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / wirusem SARS-CoV-2 / COVID-19 / wirusem z Wuhan, ogłaszać nowe zakażenia koronawirusem, coraz więcej zakażeń gdzieś, obawiać się zakażenia koronawirusem, ognisko zakażenia, rekordowa liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić / wykryć zakażenia koronawirusem u kogoś gdzieś, poinformować o zakażeniach wśród duchownych gdzieś, rekord zakażeń gdzieś, wysoki wskaźnik zakażeń COVID-19, połowa zakażeń na Mazowszu w Warszawie, ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, rosnąć lawinowo (liczba zakażeń), rekordowo dużo zakażeń w Polsce, nowe przypadki zakażeń, stwierdzić 100 tys. zakażeń w Europie w ciągu dnia, zakażenie koronawirusem / COVID-19, rekord zakażeń, rosnąć lawinowo (liczba zakażeń), ileś przypadków zakażeń koronawirusem, dane dotyczące zakażeń koronawirusem, informacja / poinformować o nowych zakażeniach, czołówka zakażeń, zakażenie koronawirusem gdzieś, przybyć (ileś zakażeń w ciągu doby), potwierdzić / testami / zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś / wśród nauczycieli, kolejny / historyczny rekord aktywnych zakażeń gdzieś, duży wzrost / przyrost / spadek zakażeń koronawirusem gdzieś, liczba / dobowych / zakażeń koronawirusem gdzieś, ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś  – 7; nominacja – protest przeciw nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki, „Nominacja Przemysława Czarnka to pogrzeb polskiej edukacji”, petycja do premiera w sprawie cofnięcia nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki, odebrać nominację z rak prezydenta, zablokować czyjąś nominację na ministra rolnictwa – 1; immunitet – sprawa immunitetu sędziego Tulei, uchylić czyjś immunitet, odebrać komuś immunitet – 1; kontakt – domagać się kontaktu z ambasadą, nie mieć kontaktu z kimś, mieć kontakt z kimś, ograniczać bezpośredni kontakt z klientami, kontakt tylko online, poddawać się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem, być w kwarantannie przez kontakt z osobą zakażoną COVID-19, hospitalizować osobę z czyjegoś kontaktu, samoizolacja po kontakcie z zakażonym – 1; uczeń – ileś uczniów zakażonych koronawirusem gdzieś, wykryć u ucznia koronawirusa, otrzymać pozytywny wynik testu na koronawirusa (jakiś uczeń), skierować iluś uczniów na kwarantannę, wprowadzić zdalne nauczanie z powodu zakażenia koronawirusem uczniów, internat dla jakichś uczniów, promowanie segregacji uczniów, wychowanie przedszkolne uczniów, chodzić w czarnych strojach / ubierać się na czarno / przychodzić do szkoły ubrani na czarno / ogłaszać „Czarny poniedziałek polskiej edukacji” (uczniowie w całej Polsce w proteście przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki) – 1; strefa – strefy żółta i czerwona, strefa buforowa, cały kraj żółtą strefą, żółta strefa w całym kraju, stawać się żółtą strefą / wchodzić // wejść do żółtej strefy (cała Polska), wprowadzić żółtą / czerwoną strefę gdzieś, coś w jakiejś strefie, lista powiatów w strefie czerwonej, nie uniknąć czerwonej strefy, zakwalifikować jakieś powiaty do czerwonej strefy, objąć żółtą strefą cały kraj, znaleźć się w czerwonej strefie, kryteria żółtej strefy, zaliczyć coś do strefy czerwonej, żółta / czerwona strefa, być w żółtej / czerwonej strefie, zaostrzenie rygorów sanitarnych w strefach żółtej i czerwonej, zmierzać do żółtej strefy, kroczyć w stronę żółtej strefy, strefa płatnego parkowania, skwer podzielony na pięć stref, strefa biotworzyw (na targach Plaspol w Kielcach), strefa rekreacji, obowiązek noszenia maseczki na cmentarzu niezależny od strefy, wchodzić do żółtej strefy, maseczki w żółtej strefie, miasta i powiaty w czerwonej strefie, wprowadzić żółtą strefę, amerykańska strefa okupacyjna w Niemczech, włączyć coś do żółtej strefy, grozić (wejście do czerwonej strefy),objąć całą Polskę (strefa żółta), patrolować strefę czerwoną, mieszkańcy czerwonej strefy, cała Polska powinna być w czerwonej strefie / czerwoną strefą, żyć w czerwonej strefie, zacząć obowiązywać (żółta / czerwona strefa), protest w czerwonej strefie, znaleźć się w jakiejś strefie, wprowadzić żółtą strefę, zawisnąć nad czymś (widmo czerwonej strefy), poszczególne strefy, zasady żółtej strefy, cała Polska w żółtej strefie, być żółtą strefą, pierwszy dzień w żółtej strefie, stać się żółtą strefą sanitarną, objąć kraj żółtą strefą – 4; rekord – komentować kolejne rekordy pandemiczne, przynieść kolejny rekord, padać (kolejne rekordy zakażeń koronawirusem), paść (nowy rekord zakażeń koronawirusem), rekord pod względem zakażeń, coś z rekordami zakażeń, bić rekordy gdzieś (koronawirus), rekord zachorowań na COVID-19 w Polsce, iść na rekord, rekord zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe rekordy, znowu rekord, szokujące rekordy, dobowy rekord zakażeń koronawirusem gdzieś, paść gdzieś (nowy / kolejny rekord), bić kolejne rekordy gdzieś (koronawirus), kolejny / dzienny / rekord / liczby / zakażeń koronawirusem gdzieś, światowy rekord dobowy liczby zakażeń koronawirusem, coś rekordem / względem lat ubiegłych, nie kończyć się (rekordy), paść (kolejny rekord), wyrównać czyjś rekord, znowu rekord zakażeń, pobijać (kolejne rekordy zakażeń), koronawirusowy rekord za rekordem, kolejny / smutny / dobowy rekord zakażeń koronawirusem, rekord gdzieś, padać (rekordy zakażeń koronawirusem), rekord świata, paść (kolejny rekord zakażeń koronawirusem), bić niechlubne rekordy (koronawirus / liczba zakażeń koronawirusem) – 4; obostrzenie – dodatkowe / specjalne / restrykcyjne / większe / poważniejsze obostrzenia, nie wykluczać zaostrzenia obostrzeń, przestrzegać obostrzeń, wprowadzić nowe obostrzenia, nie stosować się do oostrzeń sanitarnych z czystego egoizmu, lista obostrzeń, zacząć obowiązywać (obostrzenia żółtych stref), musieć się liczyć z obostrzeniami, przywrócić obostrzenia, wprowadzić nowe obostrzenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej, dodatkowe obostrzenia, obostrzenia w związku z koronawirusem / związane z epidemią, zaapelować o przestrzeganie obostrzeń, wymusić przesunięcie lub odwołanie niektórych wydarzeń kulturalnych (nowe obostrzenia), wiązać się z dodatkowymi obostrzeniami, poinformować o obostrzeniach, przywrócić / zaostrzyć obostrzenia, wrócić (uciążliwe obostrzenia), musieć liczyć się z obostrzeniami, ostrzejsze / nowe / kolejne / ostre / dodatkowe / surowsze obostrzenia, wprowadzać obostrzenia związane z SARS-CoV-2, protestować / protest przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią / koronawirusem, demonstrować (przeciwnicy obostrzeń antycovidowych), wracać / wrócić (obostrzenia), przestrzegać obostrzeń, przeciwnicy obostrzeń, ktoś o nowych obostrzeniach, powrót obostrzeń, radzić sobie jakoś z obostrzeniami, obostrzenia na cmentarzach 1 listopada, nie stosować sę do obostrzeń sanitarnych, karać za łamanie obostrzeń sanitarnych, zero tolerancji dla lekceważących koronawirusowe obostrzenia, obostrzenia nie dla polityków PiS-u na miesięcznicy smoleńskiej, pandemiczne obostrzenia w praktyce, łamać obostrzenia, ogłosić nowe obostrzenia (czeski rząd), stosować się do koronawirusowych obostrzeń, pierwszy dzień wprowadzenia obostrzeń, bić w branże najmocniej dotknięte kryzysem / móc stać się gwoździem do trumny wielu lokali (nowe obostrzenia), coś z powodu obostrzeń, planować wprowadzenie kolejnych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa (włoski rząd) – 4; poetka – Louise Glück amerykańska poetka i eseistka laureatką literackiego Nobla 2020, literacki Nobel 2020 dla amerykańskiej poetki Louise Glück, wybitna polska poetka Julia Hartwig – 1; nauczanie – przechodzić w tryb nauczania całkowicie zdalnego / w całości na zdalne nauczanie, przechodzić na nauczanie hybrydowe, wprowadzić nauczanie w trybie zdalnym lub mieszanym, szkoły ze zdalnym nauczaniem, mieć nauczanie zdalne, wprowadzać procedurę zdalnego nauczania, wprowadzić nauczanie hybrydowe, wrócić (zdalne nauczanie), przechodzić na zdalne nauczanie, przejść na zdalny tryb nauczania, zdalne nauczanie decyzją dyrektora – 2; aktywistka – aktywistka LGBT / kolektywu „Stop Bzdurom”, zatrzymać aktywistki Pussy Riot (Moskwa), aresztować czołowa aktywistkę praw człowieka (Wietnam), zatrzymać aktywistkę za napisy na gmachu MEN – 1; maseczka – nosić tygodniami tę samą maseczkę, wymagać od nas maseczek, założyć maseczkę, zapowiadać mandaty za brak maseczek, pamiętać o maseczkach, DDM – dystans – dezynfekcja – maseczka, nie wyjść z domu bez maseczki, obowiązek / nakaz noszenia maseczek wszędzie, obowiązkowo nosić maseczki, wracać (maseczki / obowiązek noszenia maseczek, nosić maseczki, maseczki obowiązkowe także na ulicach, wszyscy w maseczkach, nie mieć maseczki, z trudem łapać oddech w maseczce, maseczki obowiązkowe także na powietrzu, mandaty za brak maseczek, hasła koronasceptyków: „Cała Polska krzyczy z nami: wypier…ć z maseczkami”, „Ch… z maseczkami, tu idą wolni Polacy”, odmawiać noszenia maseczek, setki ludzi bez maseczek, wyjaśniać przepisy o maseczkach, mieć zapas maseczek, nie założyć / nie mieć maseczki, zdejmować maseczki, za brak maseczki 500 zł mandatu, grozić za brak maseczki (kara), ktoś bez maseczki, zwisać na brodach (maseczki), iść bez maseczki, legitymować osoby bez maseczek, zaroić się od przechodniów w maseczkach, nosić maseczkę, apelować o noszenie maseczek, maseczki obowiązkowe na zewnątrz – 2; wzrost – ogromny // rekordowy / wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem gdzieś -1; obowiązek – obowiązek zakrywania nosa i ust, obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej / na zewnątrz / wszędzie, wykonywać obowiązki, wprowadzać ponowny / bezwzględny obowiązek noszenia masek na ulicach, pełnić obowiązki dyrektora, nie planować wprowadzenia obowiązku nauki zdalnej, przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, grozić za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa (kara), nie obejmować lasów i plaż (obowiązek zakrywania ust i nosa, przystosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa – 2; chory – chorzy z COVID-19, chorzy na COVID-19,  mieć kontakt z chorym na COVID-19, brak leku dla chorych na COVID-19 / na koronawirusa, czekać w kolejce karetek na pomoc (chorzy), oddział dla chorych z koronawirusem, brak miejsc dla chorych w szpitalach,  nowi chorzy, iluś chorych, najciężej chorzy na COVID-19, więcej chorych niż wiosną  – 2; syrena – syrena alarmowa – 1; ćwiczenie – ćwiczenia na poligonie, ogólnopolskie / wojskowe ćwiczenia RENEGADE-SAREX-20, prowadzić ćwiczenia RENEGADE-SAREX-20, element ćwiczeń bezpieczeństwa, odbywać się (ćwiczenia RENEGADE-SAREX-20), zawyć w ramach ćwiczeń RENEGADE-SAREX-20 (syreny alarmowe) – 1; konsekwencja – podziwiać czyjąś konsekwencję, chcieć wyciągnięcia konsekwencji wobec kogoś, konsekwencja zabiegu u kosmetyczki, konsekwencje finansowe za łamanie praworządności przez członków UE, znać wcześniej konsekwencje czegoś, nie chcieć mówić o konsekwencjach czegoś, w konsekwencji choroby powodować śmierć, zakażenie koronawirusem bezpośrednią konsekwencją czyichś wyborów i zachowań, wywołać poważne konsekwencje – 1; opieka – system opieki zdrowotnej, kierować szpitale do opieki nad chorymi z COVID-19, dom opieki, zostawić kogoś pod czyjąś opieką, odraczać mniej pilne zabiegi ze względu na opiekę nad chorymi z COVID-19, zapewnić opiekę szpitalną / pielęgnacyjną pacjentom zakażonym koronawirusem, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami – 1; izolacja – przebywać gdzieś w izolacji, izolacja społeczna mieszkańców z powodu COVID-19, być w izolacji domowej, pozostawać w izolacji, wprowadzić obowiązkową izolację dla przybyszów z Polski (Wielka Brytania) – 1; rolnik – akcja rolników, protest rolników w całym kraju, rolnicy na ulicach miast, skupiać się wokół organizacji Agrounia / protestować / stanąć na drogach / (za)blokować drogi (rolnicy) – 1; ciągnik – napis „Precz z Kaczorem – dyktatorem” na ciągniku, przejechać którędyś / utrudniać ruch / wyjechać na drogi (kolumny ciągników) – 1; protest – protest rolników / Agrounii i OPZZ / przeciw piątce dla zwierząt w całym kraju, zorganizować ponad sto protestów w całym kraju, protest uczniów przeciw Przemysławowi Czarnkowi, protest parafianki przeciw kościelnym zbiórkom „Stop LGBT”, początek protestów, zatrzymać ileś osób podczas protestów (Białoruś), pokojowe protesty uliczne w Chabarowsku (Rosja), protesty przeciwko brutalności policji (USA), coś: po proteście / w ramach protestu, przyjść na protest, stać za protestem antycovidowców gdzieś, odnieść się do protestów, uczestnicy protestów, młodzieżowy protest w trosce o życie i zdrowie babć oraz dziadków, protest uczniowski z powodu pandemii koronawirusa, czarny protest polskich uczniów, protest niepełnosprawnych, organizować protest: „Nie przychodź do szkoły, a jeśli musisz, ubierz się na czarno”, covidowy protest uczniów – 2; zwierzę – schronisko dla bezdomnych zwierząt, piątka dla zwierząt, ustawa o ochronie zwierząt, chów zwierząt na futro, oskalpować pracownika cyrku (zwierzę) – 1; droga – (za)blokować drogi w całym kraju, blokada dróg, wyjechać na drogi, protesty na drogach dojazdowych do Warszawy, spowalniać ruch na drogach, wypadek na jakiejś drodze, osunąć się (droga), stanąć komuś na drodze – 1; kwarantanna – ktoś na kwarantannie, przechodzić kwarantannę, poddać się kwarantannie, wylądować na kwarantannie, zakończyć kwarantannę, trafić na kwarantannę – 1; łóżko – powiększać liczbę łóżek zakaźnych, lecznice z łóżkami dla pacjentów z koronawirusem / COVID-19, zyskać łóżka z respiratorami dla osób zakażonych koronawirusem, zwiększyć się / wzrastać (liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19, zdjęcia znad łóżek cierpiących na COVID-19, zwalniać się kiedyś (łóżka), wziąć skądś łóżka dla chorych na COVID-19 / covidowe, wolne łóżka dla pacjentów z COVID-19, przerzucać łóżka między oddziałami, pójść do łóżka – 1;  przyrost – dobowy przyrost zakażeń SARS-CoV-2, liczyć na jakiś przyrost PKB, zanotować rekordowy przyrost nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, przyrost zakażeń koronawirusem gdzieś – 1; respirator – ileś osób pod respiratorami, wymagać / potrzebować respiratorów (ileś osób), liczba respiratorów, mieć respiratory, nie mieć respiratorów, trafić dokądś (ileś respiratorów), przyjąć chorego na respirator, respiratory zajęte, respiratory widmo, bzdury o respiratorach, łóżka z respiratorami dla osób zakażonych koronawirusem – 1; ognisko – ileś aktywnych ognisk koronawirusa, wykryć nowe ogniska zakażeń koronawirusem, ognisko COVID-19, ileś zakażeń w największym ognisku, ogniska rodzinne, ognisko epidemii, wystąpić gdzieś (ogniska) – 1; test – wykonać / zrobić / przeprowadzić / zlecać / musieć przejść / musieć zrobić test na obecność koronawirusa / COVID-19, pozytywny / negatywny wynik testu na koronawirusa, nie nadążać z testami, nie móc doprosić się o test, policzyć testy, obowiązkowe testy, nie wierzyć w prawdziwość testów, dać jakiś wynik (test), ktoś o testach, uzyskać skierowanie na test na koronawirusa, poddać się testowi, przeprowadzać testy jakiejś rakiety, potwierdzić zakażenie koronawirusem testami, mieć pozytywny / dodatni wynik testu na COVID-19, pierwszy / pozytywny test, mniejsza ilość testów, poddać się testom, ubywać testów, dać wynik negatywny (test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2), zmienić lekcje w kursy pod testy ósmoklasisty – 2; teatr – decydować się grać / odwoływać spektakle / nie móc przestać funkcjonować (teatry), teatr to ludzie, w teatrze tylko 25% widzów, Teatr Narodowy, Narodowy Teatr Stary, Nowy Teatr (Warszawa), Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr w Radomiu, teatr Barakah (Kraków), Teatr Łaźnia Nowa, Teatr Dramatyczny (Białystok), Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Horzycy (Toruń), Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Żeromskiego w Kielcach, Teatr Polski w Poznaniu – 1; spektakl – grać / odwołać spektakl, premiera jakiegoś spektaklu, spektakl gdzieś, zaplanować spektakl  teatralny, grać w spektaklach – 1; antycovidowiec – jacyś antycovidowcy, przejść którędyś / nie milknąć (antycovidowcy), ukarać antycovidowców, rozwiązać marsz / manifestację antycovidowców, protest / manifestacja antycovidowców, tłum / grupa antycovidowców, zamknąć antycovidowców w zakładach psychiatrycznych, sobotnie manifestacje / marsze / protesty antycowidowców, ktoś na czele antycovidowców gdzieś – 2; marsz – marsz solidarności / solidarnościowy z kobietami / z / Białorusi, antycovidowe marsze, marsz antykovidowców / koronasceptyków – „Marsz o wolność”, powstrzymać zwycięski marsz ŁKS Łódź – 1; manifestacja – manifestacje antycovidowców, rozwiązać manifestację antycovidowców, manifestacja przeciwko „fałszywej pandemii”, odbyć się kiedyś gdzieś (jakaś manifestacja) – 1; pandemia – pandemia koronawirusa, ostrzejsze obostrzenia podczas pandemii koronawirusa / związane z pandemią koronawirusa, nie wierzyć w pandemię koronawirusa, początek / czas pandemii koronawirusa, coś: z powodu pandemii / ze względu na pandemię koronawirusa, pogłębiać kryzys (pandemia), negować istnienie pandemii koronawirusa, protest przeciw obostrzeniom / restrykcjom związanym z pandemią, szkoły w pandemii, okrzyki: „fałszywa pandemia”, „pandemia to ściema”, móc ograniczyć skutki pandemii, strategia rządu wobec pandemii, żółta strefa w związku z pandemią koronawirusa, przeciwdziałać pandemii, przyśpieszyć (pandemia), regulacje dotyczące pandemii, walka z pandemią, rządowe regulacje dotyczące pandemii – 1; senior – wprowadzać godziny dla seniorów, wracać / wrócić (godziny dla seniorów), robić zakupy od 10-ej do 12-ej (tylko seniorzy) – 1; mandat – mandat karny, nie przyjmować mandatu, posypać się (mandaty), wystawić / nałożyć ileś mandatów gdzieś kiedyś – 1; doba – ileś nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej / minionej doby, dane za ostatnią dobę / z ostatniej doby – 1;
  • przymiotników: zakażony – zakażony koronawirusem: uczeń / nauczyciel / minister / poseł / senator / pacjent / 74-latek / urzędnik / pracownik / siatkarz / piłkarz / pensjonariusz, zakażona koronawirusem osoba / rzeczniczka,  żubry nakażone nicieniami, zakażony koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / COVID-19: wicemarszałek województwa / starosta / prezydent miasta / piłkarz / uczeń / nauczyciel / student / proboszcz / burmistrz / zastępca / sekretarz / personel / dyrektor / pacjent / ksiądz / rzecznik / częstochowianin, zakażona koronawirusem osoba / głowa państwa / ofiara, zakażony koronawirusem: pacjent / nauczyciel / uczeń / student / pracownik / burmistrz, zakażona zawodniczka / osoba, zakażony koronawirusem / SARS-CoV-2 / COVID-19: wiceminister / nauczyciel / poeta / proboszcz / arcybiskup metropolita / pacjent, zakażona drugoklasistka (liceum) / osoba – 4; żółty – żółta strefa, żółta strefa, żółta strefa, żółty kolor, żółta strefa – 4; czerwony – czerwony powiat, czerwona strefa, Czerwony Krzyż, czerwona strefa / lista hakerów, Czerwone Diabły (Manchester United), czerwona strefa / farba, Czerwone Gitary, Czerwona Planeta, czerwony kolor / powiat, czerwona strefa / kartka – 4; zdalny – zdalny: pracownik / tryb, zdalna: nauka / praca / edukacja, zdalne nauczanie, zdalne zajęcia, zdalna: praca / nauka, zdalne nauczanie, zdalne zajęcia, zmiana nauczania ze stacjonarnego na zdalne, zdalny tryb zajęć, zdalna nauka, zdalne nauczanie – 3; literacki – literacki Nobel, Literacka Nagroda Nobla – 1; chory – ktoś chory na COVID-19, czyjaś chora żądza, pacjenci z koronawirusem najciężej chorzy, chory: chłopiec / kolega / Trump, chora osoba – 2; alarmowy – sygnał alarmowy, syreny alarmowe – 1; dobowy – dobowy przyrost / dobowa liczba zakażeń koronawirusem – 1; żywnościowy – Światowy Program Żywnościowy (WFP) laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, Pokojowa Nagroda Nobla / Pokojowy Nobel dla Światowego Programu Żywnościowego – 1; pokojowy – Pokojowa Nagroda Nobla – 1; rekordowy – rekordowy przyrost / wzrost / wynik zakażeń koronawirusem, rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem, rekordowe nowe zakażenia koronawirusem, rekordowy przyrost zakażeń, rekordowa liczba: zakażeń / nowych przypadków COVID-19 / zachorowań / zakażonych / zgonów, rekordowe 52 miliardy złotych – 2; sanitarny – terror / reżim sanitarny, strefa sanitarna, zabezpieczenie sanitarne, służby / zasady / obostrzenia sanitarne, Główny Inspektor Sanitarny – 1; ostatni – ostatnia doba, ostatni: raz / weekend / turniej / czas, ostatnia: przygoda / runda rozmów / wizyta, ostatnie spotkanie, ostatnie: dni / miesiące / dwa tygodnie / chwile / zmiany – 1;
  • czasowników: zakazić – zakazić się koronawirusem, zakazić się koronawirusem, nie / móc zakazić się koronawirusem, zakazić się koronawirusem kiedyś gdzieś, zakazić się koronawirusem- 4; nosić – obowiązkowo nosić maseczki wszędzie, nosić coś: maseczki – 2; zawyć – móc / (za)wyć (syreny alarmowe) – 1; zasłaniać – zasłaniać usta i nos, przypominać o obowiązku zasłaniania nosa i ust gdzieś -1; przybywać – przybywać kogoś / czegoś: nowych osób zakażonych i ofiar COVID-19 / nowych ognisk koronawirusa gdzieś / zakażeń wśród personelu gdzieś / zmarłych / aresztów / przeciwników jakiegoś projektu – 1; protestować – protestować w całym kraju przeciw piątce dla zwierząt / przeciwko zmianie ustawy o ochronie zwierząt (rolnicy), protestować przeciwko powołaniu Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki (uczniowie) – 1; odwołać – odwołać kogoś / coś gdzieś: prezesa / burmistrza / spektakl repertuarowy / premierę / koncert / mecz / przyjęcia do szpitala / sesję / posiedzenie / debatę – 1; zablokować – zablokować drogę (rolnicy / wypadek), planować zablokować ileś dróg (rolnicy) – 1; wprowadzić – wprowadzić coś: obostrzenia / nauczanie hybrydowe / kwarantannę / stan wyjątkowy / stan alarmowy / żółtą strefę / zdalny tryb kształcenia / drugi lockdown / poprawki do konstytucji // do ustawy / stan klęski żywiołowej / zakaz lotów – 1; obowiązywać – zacząć / obowiązywać: żółta strefa / nakaz noszenia maseczek / zakrywanie ust i nosa / zasady żółtej // czerwonej strefy / powszechny obowiązek noszenia masek / zawieszenie broni (Górski Karabach) – 1; przestrzegać –  przestrzegać czegoś: obostrzeń / kwarantanny / obowiązku zakrywania nosa i ust, obowiązujących zasad, nie przestrzegać zaleceń – 1; zemrzeć – zemrzeć po ciężkiej chorobie / z powodu koronawirusa, zemrzeć kiedyś, zemrzeć gdzieś (ileś osób / iluś zakażonych koronawirusem), zemrzeć w karetce – 1;
  • imion i nazwisk:   Louise Glück – Louise Glück amerykańska poetka i eseistka laureatką literackiego Nobla 2020, literacki Nobel 2020 dla amerykańskiej poetki Louise Glück, wiersze / głos Louise Glück – 1; Iga Świątek -Iga Świątek mistrzynią Roland Garros, osiągnąć wielki sukces (Iga Świątek), Paryż na kolanach przed Igą Świątek, nieustraszona Iga Świątek królową Paryża, cudowne zagranie / wzruszające zachowanie Igi Świątek, wygrać finał singla Wielkiego Szlema (Iga Świątek), nie szczędzić komplementów Idze Świątek, pogratulować Idze Świątek triumfu w turnieju Rolanda Garrosa, olbrzymi skok Igi Świątek w rankingu WTA, gratulacje dla Igi Świątek, niesamowity / historyczny sukces Igi Świątek w fenomenalnym stylu na kortach ziemnych Roland Garros, wygrać Roland Garros (Iga Świątek – dzięwiętnastolatka z Raszyna) – 1;
  • innych nazw własnych i skrótowców: COVID-19 – pandemia COVID-19, nowe zgony z powodu COVID-19, nowe zakażenia COVID-19, nowi zakażeni COVID-19, badania na COVID-19, chory na COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19, potwierdzić / wykryć / zdiagnozować COVID-19 u kogoś gdzieś, walka z COVID-19, lek do terapii COVID-19, przechorować COVID-19, hołd dla ofiar COVID-19, szczepionka na COVID-19, ktoś chory na COVID-19, ktoś zakażony COVID-19, przypadek COVID-19, nie mieć COVID-19, druga fala pandemii COVID-19, pacjenci z COVID-19, nauczyć się wiele o COVID-19, restrykcje związane z COVID-19, chory z COVID-19, mieć zakażenie COVID-19, druga fala zakażeń COVID-19, stać się centralnym tematem debaty (COVID-19), mieć kontakt z chorym na COVID-19, ileś nowych przypadków COVID-19, testy na COVID-19, brakować leku dla chorych na COVID-19, potwierdzić przypadki zakażenia wirusem COVID-19 / COVID-19 gdzieś, wykryć ileś przypadków zakażenia COVID-19, rekord zachorowań na COVID-19, pacjent z COVID-19, kontakt z zakażonym COVID-19, unikać zakażenia na COVID-19, ogromne ognisko COVID-19, zachorować / zemrzeć na COVID-19,ktoś z COVID-19, zdiagnozować COVID-19, śmierć z powodu COVID-19, finanse województwa a COVID-19, test na / obecność / COVID-19, coś w związku z COVID-19, masowe zgony na COVID-19, szybkie tempo wzrostu zachorowań na COVID-19, opieka nad chorymi z COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19 / na COVID-19, ofiary COVID-19, zakażeni COVID-19, ktoś zakażony COVID-19, zakażenie COVID-19, hospitalizować kogoś / zamknąć coś z powodu COVID-19, złagodzić objawy COVID-19, leczyć COVID-19, zwalczać COVID-19, walka z COVID-19, pacjenci z COVID-19, ileś nowych przypadków / zakażeń / COVID-19, usunąć czyjś wpis o COVID-19, przeciwdziałać COVID-19, wykryć u kogoś COVID-19, mieć COVID-19, nie mieć COVID-19, ktoś o COVID-19, izolacja społeczna z powodu COVID-19, ofiary COVID-19, mobilny punkt pobrań COVID-19, ktoś zakażony COVID-19, przypadki COVID-19, nowe zakażenia COVID-19, szczepionka na COVID-19 / przeciw COVID-19, ktoś z COVID-19, rozprzestrzeniać się gdzieś (COVID-19), przejść test na / obecność / COVID-19, trafić do szpitala z powodu COVID-19, zachorować na COVID-19, przypadki zachorowań na COVID-19, zagrożenie związane z COVID-19, chorzy na COVID-19, epidemia COVID-19, chory na COVID-19, ktoś chory na COVID-19, wywoływać COVID-19, ktoś z COVID-19, zakażenie COVID-19, odróżnić grypę od COVID-19, ognisko / druga fala COVID-19, wykryć COVID-19, zgony na COVID-19, fałszywe esemesy w sprawie COVID-19, zakażony COVID-19, test na COVID-19, przeciwdziałać COVID-19, przypadek COVID-19, zachorowanie na COVID-19, wykorzystać COVID-19 do czegoś, zemrzeć z powodu COVID-19, czyjeś przekonanie: grypa groźniejsza od COVID-19, dusić mocniej niż boa / zabijać jak cyjanek (COVID-19), nowe zakażenia COVID-19, walka z COVID-19, chory na COVID-19, nowe przypadki COVID-19 / zachorowania na COVID-19, infekcja COVID-19, ognisko COVID-19, pokonać COVID-19, zgony w związku z COVID-19 / na COVID-19, hasło: „COVID-19 to ściema”, ktoś zakażony COVID-19,wyleczyć z COVID-19, ileś nowych przypadków COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19 / na COVID-19, ucierpieć przez COVID-19, nie mieć COVID-19, test na COVID-19, nie chcieć zarażać siebie i swoich bliskich COVID-19 – 6; SARS-CoV-2 – koronawirus / wirus SARS-CoV-2, wykryć wirusa SARS-CoV-2 u kogoś gdzieś, test na obecność SARS-CoV-2, ileś / jakaś liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 / na dobę, potwierdzić SARS-CoV-2 u iluś osób, informacja o czyimś zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, koncentracja koronawirusa SARS-CoV-2 w ściekach (Szwecja), diagnozować / wykryć zakażenie SARS-CoV-2 u kogoś, ktoś zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, ileś przypadków SARS-CoV-2, badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2, epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, poddać kogoś terapii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, test na obecność SARS-CoV-2, ktoś zakażony SARS-CoV-2, rekord zakażeń SARS-CoV-2 gdzieś, ognisko koronawirusa SARS-CoV-2 gdzieś, epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, zakazić się koronawirusem SARS-CoV-2, zakażenie SARS-CoV-2, koronawirus / wirus SARS-CoV-2 – 3; Nobel – Nagroda Nobla z fizjologii i medycyny pokłonem dla wszystkich wirusologów, przyznać Nobla z fizjologii i medycyny dla odkrywców wirusa wywołującego WZW typu C (HCV), Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice laureatami Nobla 2020 z fizjologii i medycyny, trafić do trzech wirusologów za odkrycie Hepatitis C (Nobel), rocznica przyznania Nobla Oldze Tokarczuk, wybierać laureata literackiego Nobla, przyznać Nagrodę Nobla z fizyki sir Rogerowi Penrose’owi, literacki Nobel dla amerykańskiej poetki Louise Glück, dostać pokojowego Nobla, szanse na Nagrodę Nobla z ekonomii w 2020 roku, przyznanie Nobla Światowemu Programowi Żywnościowemu, Pokojowy Nobel, przyznać Pokojową Nagrodę Nobla Światowemu Programowi Żywnościowemu, Światowy Program Żywnościowy laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, rocznica przyznania Nobla Oldze Tokarczuk, nie mieć okazji po Noblu, ustanowić własnego ekologicznego Nobla (David Attenborough) – 3;
Previous Article
Next Article