Słowa dnia między 5 a 11 stycznia 2015 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: przychodnia (2) – przychodnia otwarta; eksmisja; śnieżyca, orszak (2) – w połączeniu typu: Orszak Trzech Kröli;  hostia – rozsypać hostie; profanacja grzech profanacji; negocjator; zamachowiec (4) – rodzina zamachowcy, mentor zamachowcöw, obława na zamachowcöw; ogon – ogon samolotu; dżihadysta (3) – ataki dżihadystów, rozmowy dżihadystów; gumka; karykatura; górnik (3) – górnik dołowy; zakładnik (2); odwilż; przeciwskazanie – przeciwskazanie do ubiegania się o prawo jazdy; islam; terroryzm marsz przeciwko terroryzmowi; kadłub znaleźć fragment kadłuba samolotu AirAsia; serduszko – czerwone serduszko, złote serduszko;

– przymiotników: sywestrowy; śliski; kondolencyjny  – w połączeniu typu: księga kondolencyjna; satyryczny tygodnik satyryczny; bezzasadny – bezzasadne i nielegalne zatrzymanie; koszerny – sklep koszerny;

– czasowników:  zatonąć; rozsypać – w połączeniu  typu: rozsypać hostie; zranić; wylicytować wylicytować coś; przepuścić – przepuścić dzieci; kwestować;

– przysłówków: ślisko;

– imion i nazwisk: † Tadeusz Konwicki; † Józef Oleksy; Małgorzata Ogórek;  Anita Ekberg;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: Cemfjord (statek) – w połączeniu typu: wrak Cemfjorda; Donbas (Ukraina) – (2) – Polacy z Donbasu, ewakuacja z Donbasu); Finroyal (parabank) – parabank Finroyal; Mokobody (pod Siedlcami); PZ (Porozumienie Zielonogórskie – organizacja lekarzy); Dakar (rajd) – rajd Dakar 2015; KNP (Kongres Nowej Prawicy – polska partia polityczna); Charie Hebdo (francuski tygodnik satyryczny) – (5) – jestem Charie Hebdo, wspierać Charlie Hebdo; Paryż  (Francja); Rakowiska (pod Białą Podlaską); MI5 (kryptonim brytyjskiej służby bezpieczeństwa – wydziału wywiadu wewnętrznego organizacji Security Service podległej ministerstwu wojny Wielkiej Brytanii);  Dammartin-en-Goele (Ile-de France, Francja); ZM GOAP (Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej); WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – (3); AirAsia (linie lotnicze);

Uwaga,

– liczba w nawiasie odpowiada liczbie (>1) wystąpień  wyrazu w danym tygodniu na liście słów dnia w zakładce na stronie www.nkjp.uni.lodz.pl .

– symbol † przed imieniem i nazwiskiem oznacza, że informacja o danej osobie pojawiła się w związku z jej śmiercią (znak ten jest czysto konwencjonalny; ma charakter uniwersalnego symbolu).

Previous Article
Next Article