Słowa dnia między 6 a 12 czerwca 2016 roku

Podziel się

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: anakonda – w połączeniu typu: Anakonda-16; strajk – zakończyć strajk (3); zdrowie – Centrum Zdrowia Dziecka  (3); syrena ’sygnał' – syrena alarmowa; pielęgniarka (2);   bezpieczeństwo; szczyt – szczyt NATO; zagrożenie – zagrożenie pożarowe; centrum – Centrum Zdrowia Dziecka; sejm – Sejm RP; alarm – alarm bombowy; uczelnia; ranking – ranking Perspektyw; ustawa (2);   nowelizacja – nowelizacja ustawy; projekt – czyjś projekt ustawy; opinia; poprawka – przyjąć poprawki; euro Euro 2016; komisja; mistrzostwa (2); samochód – samochód pułapka; tysiąc (rzeczownik); strzelanina; referendum –  referendum prezydenckie; 
  • przymiotników:  lokalny – w połączeniu typu: wybory lokalne, lokalne władze; antyterrorystyczny – ustawa antyterrorystyczna; sejmowy – komisja semowa; wenecki – Komisja Wenecka;
  • czasowników: nominować – w połączeniu typu: nominować do jakiegoś tytułu;
  • przysłówków: mało – w formach typu:  mało mniej;
  • innych niż imiona i nazwiska nazw własnych i skrótowców: CZD (skrótowiec nazwy: Centrum Zdrowia Dziecka) – 2; Centrum Zdrowia Dziecka  (szpital, Warszawa); NATO (skrótowiec angielskiej nazwy North Atlantic Treaty Organization (’Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego')) – w połączeniu typu: szczyt NATO;  Anakonda-16 (kryptonim manewrów wojskowych NATO);  Sejm RP (organ władzy ustawodawczej w Rzeczpospolitej Polskiej); Perspektywy (polskie czasopismo) – ranking Perspektyw; Euro 2016 (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – impreza sportowa) – 3;  Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo – instutucja Rady Europy);
Previous Article
Next Article