Słowa dnia między 6 a 12 kwietnia 2020 roku

Podziel się

W omawianym tygodniu br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencją wyższą niż zwykle cechowały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: koronawirus – groźny / koronawirus gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, osoba z koronawirusem, brak krwi przez koronawirusa, wykryć u kogoś koronawirusa, odpowiedź parafii na koronawirusa, dotknąć jakiś kraj / rozprzestrzeniać się po Polsce / spowodować kryzys (koronawirus), ileś procent koronawirusa gdzieś, kwarantanna wymierzona w koronawirusa, ileś nowych przypadków koronawirusa gdzieś, zdiagnozować u kogoś koronawirusa, zgony z powodu koronawirusa, ofiary koronawirusa gdzieś, objawy koronawirusa, rozprzestrzeniać koronawirusa, rozwój koronawirusa, testy na / obecność / koronawirusa, potwierdzić / mieć koronawirusa, stacić źródło utrzymania wskutek koronawirusa, bać się koronawirusa, pokonać koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, koronawirus gdzieś, ofiara / śmiertelna / koronawirusa, zapadać na koronawirusa, ileś przypadków koronawirusa, zdiagnozować / potwierdzić / stwierdzić / wykryć u kogoś // gdzieś / obecność / koronawirusa, odczynnik do badania koronawirusa, nie zbankrutować przez koronawirusa, zemrzeć z powodu koronawirusa, chory na koronawirusa, wyjść skądś na koronawirusa, przenosić się / rozprzestrzeniać się (koronawirus), mieć / leczyć koronawirusa, testy / badania na / obecność / koronawirusa / w kierunku koronawirusa, objawy koronawirusa, wyzdrowieć z koronawirusa, koronawirus gdzieś, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, wystąpić (przypadek koronawirusa), zrezygnować z czegoś przez koronawirusa, nie bać się koronawirusa, potwierdzić któryś przypadek koronawirusa gdzieś, szerzyć się (koronawirus), źródło koronawirusa gdzieś, testy na koronawirusa, stwierdzić / wykryć koronawirusa u kogoś / gdzieś, ktoś z podejrzeniem koronawirusa, zemrzeć gdzieś z powodu koronawirusa, hospitalizować z podejrzeniem koronawirusa, wpisać koronawirusa w iluś aktach zgonu, objawy koronawirusa, cyfrowy model koronawirusa, powstrzymać niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa, czasy koronawirusa, mieć / powstrzymać / przetrwać koronawirusa, ofiary koronawirusa, zgony / śmierć z powodu koronawirusa, umrzeć na koronawirusa, potwierdzić laboratoryjnie przypadki koronawirusa gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, cień / czasy / doba koronawirusa, świecić pustkami przez koronawirusa, polski / test na / obecność / koronawirusa, polski lek na koronawirusa, koronawirus gdzieś, zarażony koronawirusem, wykryć u kogoś koronawirusa, pożyczki na koronawirusa, stwierdzić obecność koronawirusa, chory na koronawirusa, objawy koronawirusa, zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, narazić się na działanie koronawirusa, ekonomiczne skutki koronawirusa, test do wykrywania koronawirusa, test identyfikujący obecność koronawirusa, nie odbyć się przez koronawirusa, lekceważyć koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, pacjent z podejrzeniem koronawirusa, zmarli na koronawirusa, liczba ofiar koronawirusa, ofiary / śmiertelne koronawirusa, wywołać zgony (koronawirus), zlekceważyć początkowo koronawirusa, przełożyć coś z powodu koronawirusa, ileś przypadków koronawirusa, zgony z powodu koronawirusa, zamknąć coś z powodu koronawirusa, potwierdzić obecność koronawirusa, nie obwiniać koronawirusa za wszystkie problemy, nie tłumaczyć wszystkich problemów pandemią koronawirusa, ograniczyć / zmniejszać rozprzestrzenianie się koronawirusa, leczyć się gdzieś w czasach koronawirusa, próbki / badania / przebadać się na obecność koronawirusa, spowolnić postępy koronawirusa, polski test na koronawirusa skuteczny, epidemia / pandemia koronawirusa, cień / czasy koronawirusa, wyleczyć z koronawirusa, wykryć koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, zgony na koronawirusa, nowe przypadki koronawirusa gdzieś, potwierdzić przypadki koronawirusa gdzieś, stwierdzić koronawirusa u kogoś gdzieś, testy na / obecność / koronawirusa, badać w kierunku koronawirusa, zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, na tropie koronawirusa, efekt koronawirusa, bać się koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, koronawirus gdzieś, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, zgony z powodu koronawirusa, zemrzeć na koronawirusa, pokonać koronawirusa, wyleczyć z koronawirusa, pytania o koronawirusa, stwierdzić / wykryć koronawirusa u kogoś / gdzieś, nowe przypadki koronawirusa, czas / doba koronawirusa, szczepionka na koronawirusa, rozprzestrzeniać się (koronawirus), źródło koronawirusa [ – 7;] epidemia – epidemia koronawirusa, stan / czas / początek/ ognisko / szczyt / okres / doba / początek / koniec / sytuacja epidemii koronawirusa, walka / walczyć z epidemią koronawirusa, zwalczać epidemię koronawirusa, szaleć / panować / opóźnić coś / obnażyć błędy / dotknąć jakieś kraje / ustępować (epidemia koronawirusa), dane o poziomie epidemii, świat po epidemii, epidemia afrykańskiego pomoru świń, obostrzenia związane z epidemią, przypłacić epidemię życiem, ofiary epidemii, przetrwać epidemię / podczas epidemii, odporny na epidemię, służyć po epidemii, przepisy o epidemii, odczuwać epidemię, służyć po epidemii, epidemia koronawirusa / gdzieś, regulacje związane z epidemią, czas / dni / warunki / początek / wybuch / stan / postęp / szczyt / skutki epidemii koronawirusa, walczyć / walka z epidemią koronawirusa, raport na temat epidemii, restrykcje w związku z epidemią, dotknąć firmy / rozprzestrzeniać się po świecie / szaleć gdzieś / zmienić zachowania konsumentów / trwać / pokrzyżować czyjeś // jakieś plany (epidemia koronawirusa), być w zawieszeniu przez epidemię, koronawirusa, coś zamkniętego / spadek obrotów gospodarczych przez epidemię, interweniować w czasie epidemii, lekceważyć epidemię, tracić / zyskać na epidemii, ofiary epidemii, inicjatywa pomocowa podczas epidemii, Grób Pański bez akcentów związanych z epidemią, epidemia a szkoły, epidemia koronawirusa, okres / czas / czasy / cień / kolebka / początek / sytuacja / zakończenie epidemii koronawirusa, zbliżać się do szczytu epidemii, obostrzenia związane z epidemią, ofiary śmiertelne epidemii, walka / walczyć z epidemią koronawirusa, narodzić się / wywołać biedę / szaleć / wygasnąć / spowodować bezrobocie / przyczynić się do spadku PKB / dotrzeć dokądś / zaostrzyć się / nie zwalniać rządu z przestrzegania prawa / trwać / (epidemia koronawirusa), statystyki epidemii, reset po epidemii, spowodować rozwój epidemii, cieszyć się z końca epidemii, pokonać kryzys związany z epidemią, obawiać się rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, obchody w cieniu epidemii, powrót do normalności po epidemii, uznać epidemię za dar niebios służący umocnieniu władzy, epidemia koronawirusa / gdzieś, przygotować się na epidemię, początek / czas / doba / cień / okres / ognisko epidemii koronawirusa, walczyć bezpośrednio / walka z epidemią koronawirusa, strategie na czas epidemii, program przeciwdziałania epidemii koronawirusa, rozruszać gospodarkę po epidemii, nie radzić sobie z epidemią koronawirusa, pracować mimo epidemii, szaleć / trwać / szerzyć się / spowodować narodową kwarantannę / dotknąć kraj / sparaliżować normalną codzienność (epidemia koronawirusa), ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii, termin przyjęty przed epidemią, społeczeństwo wobec epidemii koronawirusa, zakpić z epidemii, przepisy o zwalczaniu epidemii, odpowiedź na epidemię, ofiary epidemii koronawirusa gdzieś, epidemia koronawirusa, stan / wybuch / początek / okres / ognisko / szczyt epidemii, szaleć / rozwijać się / dotrzeć dokądś / ogarnąć jakiś kraj / doprowadzić do obostrzeń / pozwolić bardziej zwiększyć nadzór / pokazywać coś / przeszkodzić w czymś / skończyć się (epidemia koronawirusa), pracować z narażeniem życia pośród epidemii, zmagać się z epidemią, ceny sprzed epidemii, zgromadzić się gdzieś mimo epidemii, fundusze unijne na walkę z epidemią, liczba ofiar epidemii, lęk przed epidemią, błędy w sprawie epidemii, dni przełomowe w epidemii, zasady izolacji w czasie epidemii, wynikać z epidemii, walczyć z epidemią, dane o epidemii gdzieś, inwestycje w dobie epidemii, epidemia powodem czegoś, skutek uboczny epidemii, mieć epidemię pod kontrolą,  epidemia koronawirusa, czas / czasy / wybuch / początek / stan epidemii koronawirusa, ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii, panować / nie ustępować / trwać / dotknąć jakiś powiat / wymusić izolację / zdziesiątkować komunikację gdzieś (epidemia koronawirusa), walka / walczyć z epidemią, przetrwać epidemię, etap wzrostowy epidemii, zabezpieczyć kogoś przed epidemią, kronika epidemii gdzieś, zostać w tyle za epidemiami, epidemia koronawirusa, czas / początek / wybuch / kronika / szczyt / etap wzrostowy epidemii koronawirusa, ofiary śmiertelne epidemii, obostrzenia związane z epidemią, trwać / zakłócać coś / szaleć / narastać / gnębić nas / dawać nowe możliwości / przyspieszać (epidemia koronawirusa), działać podczas epidemii, program przeciwdziałania epidemii koronawirusa, przepisy dotyczące epidemii, enklawa na czas epidemii, opowiadać o epidemii [ – 7;] zakażenie – osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem / podejrzane o zakażenie koronawirusem, przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, stwierdzić / potwierdzić / wykazać / odnotować zakażenie koronawirusem, dane na temat zakażenia, ognisko zakażenia koronawirusem, ileś zakażeń gdzieś, łagodnie przechodzić zakażenie, krzywa zakażeń gdzieś, liczba zakażeń, konsekwencje zakażenia wirusem, zagrożenie zakażeniem gdzieś, pytać o zakażenia gdzieś, chronić przed zakażeniem, wynik zakażenia, zakażenie koronawirusem gdzieś, ileś / nowych / kolejnych przypadków zakażenia // zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić / stwierdzić / podejrzewać / zdiagnozować zakażenie koronawirusem u kogoś / gdzieś, dane dotyczące zakażeń, pozwy za zakażenie koronawirusem, oceniać ryzyko zakażenia koronawirusem, wskazywać na zakażenie koronawirusem, diagnozować podejrzanych o zakażenie koronawirusem, osoba podejrzana o zakażenie, potwierdzić się (zakażenie koronawirusem), móc być źródłem zakażenia, komunikat o zakażeniach, test na zakażenie koronawirusem, liczba zakażeń, ulec zakażeniu koronawirusem, bać się zakażenia, przechodzić jakoś zakażenie koronawirusem, oczyścić coś z zakażeń, przypadek zakażenia gdzieś, podejrzenie zakażenia u kogoś, ileś nowych zakażeń, narazić na zakażenie, wykryć / stwierdzić / potwierdzić u kogoś / gdzieś zakażenie / przypadki zakażenia koronawirusem, coraz więcej zakażeń gdzieś, odnotować ileś / nowych / kolejnych / zakażeń gdzieś, typowe objawy zakażenia, zakażenie koronawirusem gdzieś, wykluczać zakażenia koronawirusem, dotyczyć Afroamerykanów (większość zakażeń), wzrastać (liczba zakażeń oraz zmarłych w wyniku zakażenia koronawirusem), być mniej podatnym na zakażenie, nabyć zakażenie koronawirusem gdzieś, w Korei Północnej ani jednego zakażenia koronawirusem, ofiary zakażenia, poinformować o nowych / kolejnych zakażeniach, szerzyć się (zakażenia), bezobjawowe zakażenie koronawirusem, wzrost wykrywalności zakażeń koronawirusem, źródło zakażenia, zmiejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem, grupa ryzyka zakażenia koronawirusem, potwierdzić / stwierdzić / wykryć ileś / nowych / kolejnych / lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem / zakażeń koronawirusem gdzieś / u kogoś, czyjaś obawa przed zakażeniem koronawirusem, związek z zakażeniem, liczba nowych zakażeń, groźba zakażeń koronawirusem, narazić kogoś na zakażenie koronawirusem, (u)chronić kogoś przed zakażeniem koronawirusem, bilans zakażeń, nie odnotować nowych zakażeń gdzieś, uniknąć zakażenia, dojść do zakażenia, wykazać / stwierdzić / potwierdzić / wykluczyć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, kolejne / nowe / przypadki / zakażenia koronawirusem, chronić kogoś (się) przed zakażeniem koronawirusem, podejrzenie zakażenia, zakażenie gdzieś, wysyp zakażeń gdzieś, ryzyko zakażenia, ofiara zakażenia, podejrzewany o zakażenie, odnotować ileś zakażeń, doba bez zakażenia koronawirusem, nowe / kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, nowe zakażenia koronawirusem, zemrzeć przez zakażenie koronawirusem, potwierdzić ileś zakażeń gdzieś, chronić przed zakażeniem, stwierdzić u kogoś zakażenie, nie odnotować nowych zakażeń gdzieś, odnotować zakażenia koronawirusem, ryzyko nowych zakażeń, jedna trzecia zakażeń w szpitalach, wykryć zakażenie, przeciwdziałać szerzeniu zakażenia koronawirusem, liczba zakażeń, ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe / kolejne zakażenia gdzieś, potwierdzić / stwierdzić / identyfikować /spowodować zakażenia koronawirusem u kogoś / gdzieś, leczyć z powodu zakażenia, być zagrożonym zakażeniem, być narażonym po zakażeniu (!), szybki wzrost zakażeń, bać się zakażenia, zabezpieczać przed zakażeniem [ – 7;] pandemia – światowa / pandemia koronawirusa, wybuch / czas / czasy / okres / rozwój pandemii koronawirusa, negatywny efekt pandemii, dotknąć jakieś branże / szaleć / krzyżować czyjeś plany / zmieniać relacje / trwać / pozbawić pracy / móc wprowadzić dochód podstawowy / przyśpieszyć proces digitalizacji (pandemia koronawirusa), drożej po pandemii, walka z pandemią, polityka pandemii, trenować podczas pandemii, skala / prawdziwy obraz pandemii, fundusz kryzysowy w związku z pandemia, ograniczenie w poruszaniu się spowodowane pandemią, ktoś nieprzygotowany na pandemię, pokonać pandemię, strategie przedsiębiorstw na pandemię, czyjeś podejście do pandemii koronawirusa, kontrola nad pandemią, restrykcje towarzyszące pandemii, początek / czasy / doba / środek / ognisko / pierwsza fala pandemii, obniżki wynagrodzeń związane z pandemią, mówić o pandemii do 2021 roku, informacje dotyczące pandemii, walka / walczyć z pandemią / ze skutkami pandemii, przeżywać / pokonać pandemię, wywołać cięcie wynagrodzeń / rozszaleć się (pandemia koronawirusa), globalna pandemia koronawirusa, wpływ pandemii na spółki, bywać gdzieś podczas pandemii, przewidzieć wybuch pandemii, szykować się do pandemii, pandemia / zabójczego / koronawirusa, walka z pandemią koronawirusa, spowodować ograniczenia / wywołać kryzys / sprawić coś / ujawniać patologie / minąć / dać mocno po kieszeniach najbogatszym tego świata / przeorać system finansowy / szkodzić miliarderom / rozprzestrzeniać się / nie wystąpić w Korei Północnej / spowolnić przestępców / przyśpieszać / nie przeszkodzić zbiórce darów (pandemia koronawirusa), wprowadzić ograniczenia ze względu na pandemię, czas / czasy / doba / oblicze / skutki / wybuch pandemii koronawirusa, niezbędnik w czasie pandemii, zarządzać pandemią, ograniczać pandemię koronawirusa, reakcja UE na pandemię, paradoksy pandemii, ucierpieć wskutek pandemii, zmagać się z pandemią, pandemia koronawirusa / spowodowana koronawirusem, planowanie działań po pandemii, trwać / pokazać coś / uniemożliwić legalne działanie / rozprzestrzeniać się / wywołać kryzys / szerzyć się / zaatakować czyjeś finanse (pandemia koronawirusa), doba / początek / szczyt pandemii, walka z pandemią / ze skutkami pandemii, Wielkanoc w pandemii, zatrzymać pandemię, inwestycje w czasach pandemii, musieć poradzić sobie z pandemią, Polacy w czasie pandemii, pandemia koronawirusa, doba / oblicze / czas / szczyt / stan pandemii, szaleć / dotknąć kogoś // coś / zmieniać świąteczne obyczaje / spowodować // wywołać kryzys / odbić się na czyichś wynikach / mocno komuś pomóc / mocno zaszkodzić największym krajom w Europie (pandemia koronawirusa), nie tłumaczyć wszystkich swoich problemów pandemią koronawirusa, walka z pandemią, łagodzić skutki pandemii, nie odbyć się z powodu pandemii, rekordowa susza z pandemią w tle, ofiary śmiertelne pandemii, eksportować coś dokądś podczas pandemii, stracić pracę przez pandemię, pandemia pandemią, ale życie toczy się dalej, pandemia koronawirusa, ofiary śmiertelne pandemii koronawirusa, świadectwo / efekt / skutki / ognisko / wybuch pandemii, trwać / skończyć się kiedyś / obnażyć coś / narastać / zmieniać coś (pandemia koronawirusa), czas / doba / oblicze pandemii, rozliczyć polityków z czegoś po pandemii, zmagać się z pandemią, przemieszczać się w trakcie pandemii, utrudnienia związane z pandemią, zarobić na pandemii, walka z pandemią, druga fala pandemii, pandemia koronawirusa, zmagać się z pandemią, cierpieć z powodu pandemii, ktoś o pandemii, czas / doba / początek / dzień / cień / skutki pandemii, ograniczenia / problemy związane z pandemią, pandemia gdzieś, nie ustępować / dotknąć kogoś / obnażyć coś / uczyć pokory / przyśpieszać / szaleć /wywrócić porządek / niszczyć coś (pandemia koronawirusa) [ – 7;] zakażony – iluś zakażonych koronawirusem, ktoś wśród zakażonych, kolejni / nowi zakażeni gdzieś, informacja o zakażonych, izolatorium dla zakażonych koronawirusem, liczba zakażonych, mieć kontakt z zakażonym, iluś zakażonych / liczba zakażonych koronawirusem gdzieś, szpital dla zakażonych, kontakt z zakażonymi, stan zakażonych, zmarli zakażeni koronawirusem, ktoś wśród zakażonych, iluś / nowych / kolejnych / zakażonych koronawirusem, liczba zakażonych i zmarłych, trafić do jakiegoś szpitala (zakażeni koronawirusem z województwa), być wśród zakażonych, przybyć (iluś zakażonych), przybywa / nowych / kolejnych / zakażonych, nowi zakażeni, wzrosnąć (liczba zakażonych), wypisać zakażonego bez testów, iluś zakażonych gdzieś, bezobjawowy zakażony, któryś zakażony gdzieś, iluś zakażonych koronawirusem, liczba zakażonych, odizolować zakażonych,kolejni / nowi zakażeni gdzieś, bilans zakażonych gdzieś, przybyć zakażonych, być wśród zakażonych, leczenie zakażonych koronawirusem, liczba zakażonych koronawirusem gdzieś, iluś zakażonych gdzieś, pojawić się wśród zakażonych, nie ma nowych zakażonych gdzieś, więcej zakażonych gdzieś niż gdzieś indziej, śmierć iluś zakażonych koronawirusem, iluś zakażonych koronawirusem gdzieś, kolejni / nowi zakażeni gdzieś, nie ma zakażonych gdzieś [ – 7;] zakażona – najstarsza zakażona [ – 1;] głosowanie – powszechne / głosowanie korespondencyjne / kopertowe, przyjąć ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, przeprowadzić wybory prezydenckie 2020 wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego / poprzez głosowanie korespondencyjne, dzisiejsze / każde / zwykłe głosowanie, skręcić głosowanie, wyniki jakiegoś głosowania, wyłamać się z głosowania, głosowanie nad czymś, chcieć reasumpcji głosowania, projekt w sprawie glosowania korespondencyjnego, punkt o głosowaniu korespondencyjnym, porządek / sposób głosowania, pomysł głosowania korespondencyjnego, przełożenie głosowania realne, głosowanie w wyborach pocztą, udźwignąć przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego [ – 1;] tarcza – rządowa / kolejna / tarcza antykryzysowa, tarcza numer dwa, stać polskie państwo na jakąś tarczę, pomoc / wsparcie z tarczy antykryzysowej, efekt tarczy antykryzysowej, przygotowywać drugą tarczę antykryzysową, rozszerzenie tarczy antykryzysowej, nowelizacje tarczy antykryzysowej, łatać tarczę antykryzysową, nie skorzystać z tarczy antykryzysowej, pomoc z tarczy antykryzysowej, oferować rozwiązania / ochronić coś / nie ułatwiać życia pracodawcom / nieść rozwiązania (/ druga / tarcza antykryzysowa), mieć dla kogoś tarczę antykryzysowa, zniknąć z tarczy antykryzysowej, tarcza antykryzysowa / finansowa, brak konsultacji w sprawie tarczy antykryzysowej, tarcza 2.0 – tarcza biurokratyczna, wsparcie z tarczy na chorych, wynagrodzenie z tarczy, subwencje w ramach tarczy finansowej, pracować nad nową tarczą, proponować / zapowiadać / ogłaszać tarczę finansową, wprowadzić do tarczy antykryzysowej korzystne dla przedsiębiorców zapisy, tarcza finansowa dla firm, protest samochodowy przeciwko tarczy antykryzysowej, przepisy tarczy antykryzysowej, dopłata do pensji z / w ramach tarczy antykryzysowej, tarcza antykryzysowa / finansowa, ramy tarczy antykryzysowej, dawać narzędzia do walki o przetrwanie (tarcza), ruszyć (tarcza finansowa), zająć się drugą / nową / rządową tarczą antykryzysową, rozwiązania tarczy antykryzysowej, środki z tarczy antykryzysowej, proponować zmiany w tarczy, chcieć nowelizacji tarczy, wprowadzić tarczę antykryzysową / finansową, przygotować tarczę dla przedsiębiorców, słubicka tarcza antykryzysowa, uchwalić ustawę o tarczy antykryzysowej, apelować o sprawiedliwą tarczę [ – 3;] izolatorium – izolatorium gdzieś, powstać gdzieś (izolatorium dla chorych i objętych kwarantanną), zrobić / stworzyć izolatorium, izolatorium dla zakażonych koronawirusem, działać (izolatorium dla zakażonych koronawirusem), pełnić rolę izolatoriów, szykować / tworzyć izolatoria gdzieś, izolatoria – miejsca zbiorowej kwarantanny [ – 1;] kwarantanna – wysłać pracownika na kwarantannę, zakończyć kwarantannę, nudzić się na kwarantannie, dotknąć logistykę (kwarantanna), zaostrzyć kwarantannę, obowiązkowa / narodowa / ogólnonarodowa / ogólnokrajowa kwarantanna, kwarantanna gdzieś, czas kwarantanny, trafić na kwarantannę, system kwarantanny, objąć kogoś kwarantanną, personel w kwarantannie, przebywać w kwarantannie domowej / zbiorowej, obowiązywać (kwarantanna), szpitale w kwarantannie, odbywać / złamać / łagodzić kwarantannę, poddać kogoś kwarantannie, ktoś w kwarantannie, być w kwarantannie, reżim / zasady kwarantanny, życie w zaostrzonej kwarantannie, skierować kogoś na kwarantannę, podlegać kwarantannie, miejsca na kwarantannę, przestrzegać kwarantanny, ktoś na kwarantannie, ileś tysięcy w kwarantannie, zawieźć kogoś na kwarantannę, koniec kwarantanny, pozostawać w kwarantannie, poddać kogoś / coś / ścisłej / kwarantannie, pójść dokądś na kwarantannie, przyjmować kogoś na kwarantannę, czyjaś kwarantanna, odbyć się gdzieś (kwarantanna), miejsce odbywania kwarantanny, potrzebować pomocy podczas kwarantanny, wprowadzić kwarantannę, coś zamkniętego przez kwarantannę / z powodu kwarantanny, objąć kogoś kwarantanną / domową, złamać obowiązkową kwarantannę, kończyć się (kwarantanna), przebywać na / w kwarantannie, pojechać na kwarantannie do pracy, sytuacja z domową kwarantanną, apelować o kwarantannę gdzieś,przedłużać kwarantannę, stosować się do kwarantanny, początek kwarantanny, przedłużać kwarantannę, kwarantanna do kiedyś, ktoś w / na kwarantannie, poddać kogoś kwarantannie, objąć kogoś kwarantanną, spędzać kwarantannę, trafić na kwarantannę, złamać kwarantannę / zasady kwarantanny, (nie) przestrzegać kwarantanny / zasad kwarantanny, czas kwarantanny, wzgląd na kwarantannę, wyjechać na kwarantannę, nie stosować się do przepisów o kwarantannie, odbywać / odbyć kwarantannę, przebywać na kwarantannie, miejsce kwarantanny, kwarantanna gdzieś, mapa domowej kwarantanny, kończyć się (kwarantanna), uchylać się od kwarantanny, być w kwarantannie, kończyć kwarantannę, kary za złamanie kwarantanny, naruszyć obowiązek kwarantanny, przeczekać ogólnopolską kwarantannę, uciekać / wymykać się z kwarantanny, narodowa /obowiązkowa / dwutygodniowa kwarantanna, nakaz kwarantanny, śmieci z kwarantanny, objąć kwarantanną, wysiedzieć w warunkach kwarantanny, ktoś / osoba na / w kwarantannie domowej gdzieś, iść na kwarantannę, poddać kwarantannie, nie wpływać na podatek / uderzyć w dilerów (kwarantanna), wychodzić z kwarantanny, Polska na kwarantannie, zamykać w kwarantannie, spacer w kwarantannie, łamać kwarantannę, odbywać / łagodzić / nałożyć na kogoś kwarantannę, przysługiwać za kwarantannę, miejsca na kwarantannę dla kogoś, czas kwarantanny, słuchać podczas kwarantanny [ – 4;]  ósmoklasista – egzamin / test ósmoklasisty przesunięty, ósmoklasista z rodziny wykluczonej cyfrowo [ – 1;]  obostrzenie – nowe / dodatkowe obostrzenia, obowiązywać (obostrzenia), przedłużać / przedłużyć / złagodzić obostrzenia, coś z powodu obostrzeń [ – 1;]  maseczka – maseczka ochronna, trójwarstwowa maseczka chirurgiczna, maseczki dla kogoś (seniorów / medyków / wszystkich)rozdawać / rozdać komuś / darmowe / maseczki, szyć maseczki, nosić / obowiązkowo / maseczki w jakiś sposób, zabrać maseczkę z maskomatu, przynieść maseczkę do maskomatu, przekazać komuś maseczki, dotrzeć dokądś / trafić do domów pomocy społecznej (maseczki), kupować maseczki dla mieszkańców, zamiast maseczki – chustka / szalik, maseczka ochronna / higieniczna / specjalna, maseczki gdzieś, maseczki obowiązkowe, trafić dokądś (maseczki), ileś maseczek, maseczki od europosłanki, transport maseczek skądś, móc kupić maseczki z automatu, obowiązek noszenia maseczek, zajączek z maseczką, używać poprawnie maseczek, rozdawać maseczki, uszyć / przekazać maseczki, maseczka od projektantek, poprawnie założyć i zdjąć maseczkę, śrubować ceny maseczek, maseczki za pieniądze z Brukseli [ – 2;]  katastrofa – katastrofy były, są i będą, największa katastrofa humanitarna świata (Jemen), sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, katastrofa smoleńska, okrągła / 10. rocznica katastrofy smoleńskiej / w Smoleńsku, obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, oddać hołd ofiarom / uczcić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, pomnik / upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej, zginąć w katastrofie smoleńskiej, zmienić polskie społeczeństwo (katastrofa smoleńska), katastrofa smoleńska bez masek, premier o katastrofie smoleńskiej, wiadomość / mówić o katastrofie smoleńskiej [ – 1;] święto – czas świąt / wielkanocnych, tegoroczne święta wielkanocne, Święta Wielkanocne, być w święta razem, ale osobno, święta z koronawirusem, ale bez bliskich, superprezent na święta, spędzić święta jakoś, działać / zalecać coś w święta, trafić dokądś przed świętami, nie zobaczyć czegoś w święta, polecać coś na święta, podczas świąt / w święta / po świętach, życzyć czegoś na te święta, prezent na święta, święta gdzieś, spędzać święta w domach, przynieść rodzicom zgryzotę na święta, nie przegapić czegoś w święta, przygotować coś na święta, jeździć jakoś w święta [ – 1;]
  • przymiotników: korespondencyjny – ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich 2020 roku, wybory korespondencyjne, korespondencyjna forma (głosowania), korespondencyjne wybory prezydenckie, powszechne korespondencyjne głosowanie, tryb korespondencyjny / korespondencyjna forma wyborów, wybory korespondencyjne, głosowanie korespondencyjne, korespondencyjny pakiet wyborczy, forma korespondencyjna / tryb korespondencyjny wyborów [ – 3;] zakażony – zakażony: mężczyzna / duchowny / ksiądz / kleryk / pacjent / policjant / żołnierz / czyiś synowie, zakażona: osoba / rejestratorka / czyjaś matka / czyjaś dziewczyna / rodzina, zakażony: pacjent / mężczyzna / funkcjonariusz policji / stażysta / pracownik / minister, zakażona: osoba / kobieta / lekarka / pielęgniarka / rodzina, zakażone dziecko, zakażony: lekarz / policjant / mężczyzna / pacjent / pracownik / marszałek / ksiądz / chirurg, zakażona: osoba / kobieta / ekspedientka / ciężarna,  zakażony: pacjent / podopieczny / personel / górnik / mieszkaniec / czyjś syn / Rosjanin / pracownik, zakażona: osoba / pielęgniarka / położna / placówka, zakażone dziecko, zakażony: 101-latek / pacjent / chłopiec / strażak / policjant, zakażona: osoba / lekarka / ciężarna / pielęgniarka, zakażony: pacjent / policjant / cudzoziemiec, zakażona: osoba / pacjentka / pielęgniarka / kobieta, nikt nie jest zakażony gdzieś,zakażony: pacjent / ksiądz, zakażona osoba [ – 7;] antykryzysowy – tarcza antykryzysowa, rozwiązanie antykryzysowe, tarcza antykryzysowa,  unijny pakiet antykryzysowy, druga / tarcza antykryzysowa [ – 3;] prezydencki –  korespondencyjne / wybory prezydenckie / 2020 roku [ – 1;] ochronny –  środek / kombinezon / fartuch, ochronna odzież / maseczka / maska / przyłbica, ochronne rękawiczki [ – 1;] medyczny – medyczny: ratownik / personel / instytut / pracownik / świat / sprzęt, medyczna: pomoc / opieka / placówka, medyczne: ratownictwo / wsparcie, medyczne służby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi [ – 1;]  wielkanocny – wielkanocny: stół / mazurek, wielkanocna: paczka / rozmowa / spowiedź, wielkanocne: nabożeństwo / śniadanie, Niedziela Wielkanocna, Święta Wielkanocne, święta wielkanocne, Niedziela Wielkanocna, wielkanocny: stół / żurek, wielkanocna: potrawa / niespodzianka, wielkanocne: śniadanie / arcydzieło, dwa dni wielkanocne, niedziela wielkanocna, Niedziela Wielkanocna, wielkanocny przebój, wielkanocna: rezurekcja / jałmużna / msza / praca, wielkanocne: śniadanie / orędzie / życzenie / błogosławieństwo [ – 3;] smoleński – smoleński film, smoleńska: katastrofa / rocznica / pamiątka / fikcja / książka [ – 1;]
  •  czasowników: zakazić – zakazić schorowanych i starszych pacjentów, zakazić się gdzieś, zakazić się koronawirusem, zakazić / zakażać koronawirusem kogoś (jakieś osoby), móc się zakazić, zakazić się kiedyś / jakoś, zakazić kogoś, zakazić kogoś (pół parafii), zakazić się (ileś ludzi), zakazić kogoś, zakazić się koronawirusem gdzieś / kiedyś, móc zakazić się koronawirusem raz, zakazić się (ileś osób / z jakiegoś powodu / gdzieś)  [ – 7;] zemrzeć – zemrzeć: ktoś – kiedyś – na coś – jakoś, np. ileś osób, kobieta, X, mężczyzna / pasażer / pacjent / chory / pacjentka / dziecko, z powodu koronawirusa, po długiej i ciężkiej chorobie, zemrzeć / na Covid-19 // na ebolę / gdzieś: ileś osób / któraś osoba / x-letnia kobieta / x-letni mężczyzna / pacjent / ksiądz [ – 2;]
  • przysłówków: online –  odbywać się online: praca / nauka / kontakt z bliskimi / zakupy / sesja rady miasta / rywalizacja / turniej / fryzjer / wydarzenie, zamawiać / kupować coś online, składać życzenia online [ – 1;]
  • imion i nazwisk: Jarosław Gowin, † Andrzej Strumiłło;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Wielkanoc – czas / okres Wielkanocy, Wielkanoc: z kimś / w małym gronie / w pandemii, tegoroczna / inna Wielkanoc, spędzić jakoś Wielkanoc, obrządki związana z Wielkanocą, prognoza pogody na Wielkanoc, zbliżać się / wyglądać jakoś w czasie zarazy / trwać (Wielkanoc), pozostać w domu na Wielkanoc, Wielkanoc z domowych zapasów, Święta Wielkiejnocy, Wielkanoc 2020 gdzieś, tegoroczna / Wielkanoc inna niż zwykle, Wielkanoc w czasie / pandemii / koronawirusa, ograniczenia na Wielkanoc, Wielkanoc w zmienionej formie, ciepła / chuda / ogołocona Wielkanoc, muzyka na Wielkanoc, święconka – nieodłączny element Wielkanocy, Wielkanoc na Skype, Wielkanoc 2020, Wielkanoc inna niż wszystkie, obowiązywać w Wielkanoc, czyjeś propozycje na Wielkanoc, świętować Wielkanoc gdzieś, znaleźć się gdzieś na Wielkanoc, spędzić jakoś Wielkanoc,atrapa Wielkanocy, zwyczaj związany z Wielkanocą, zakupy przed Wielkanocą, teatr na Wielkanoc, święta Wielkiejnocy, pracować w Wielkanoc, kulturalna Wielkanoc, koncert filharmoników na ekranie specjalnie na Wielkanoc, Wielkanoc w cieniu pandemii, Wielkanoc – najważniejsze chrześcijańskie święto, dzień Wielkanocy, dawać odwagę / przypominać czasy powojenne (tegoroczna / Wielkanoc), pełnić służbę w Wielkanoc, Wielkanoc podobna w czymś do Bożego Narodzenia, móc chodzić po kolędzie na Wielkanoc, Wielkanoc gdzieś, zachorować w Wielkanoc, Wielkanoc – nie czas na obojętność, Wielkanoc w czasach zarazy, Wielkanoc 2020, odejść w Wielkanoc, ktoś na Wielkanoc, tekst na Wielkanoc, spędzić Wielkanoc na rozważaniach, Wielkanoc bez wiernych w Jerozolimie [ – 4;]
Previous Article
Next Article