Słowa dnia między 6 a 12 lutego 2017 roku

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: ;   – w połączeniu typu: niemiecka kanclerz – 3; dekret – antyimigracyjny dekret; ustrój – ustrój miasta stołecznego Warszawy; – metropolia warszawska;    – 2; – sąd apelacyjny – 4; ; – reforma edukacji; szef; exposé doroczne exposé ministra spraw zagranicznych; – polityka zagraniczna; frankowicz; kolumna – samochodowa kolumna rządowa, rządowa kolumna aut   – 2;  – nauczycielka z Zabrza; wypadek – groźny wypadek – 2; ;
  • przymiotników: apelacyjny – w połączeniu typu: sąd apelacyjny; zagraniczny – polityka zagraniczna; – rzecznik dyscyplinarny, komisja dyscyplinarna, sąd dyscyplinarmy;
  • imion i nazwisk:  Beata Szydło; Franz-Walter Steinmeier;    † Krystyna Sienkiewicz;
  • innych nazw własnych i skrótowców: BOR (Biuro Ochrony Rządu); w połączeniu typu: procedury BOR;
print