Słowa dnia między 6 a 12 marca 2017 r.

Podziel się

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle można było spotkać formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: drzeworada  – w połączeniu typu: Rada Europejska, wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej – 5; kandydaturakandydatkandydat na jakieś stanowisko; przewodniczący (rzeczownik) – przewodniczący jakiejś rady; szef – szef czegoś (jakiejś instytucji), szef RE (Rady Europejskiej), wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej – 4; strajk Ogólnopolski Strajk Kobiet, Międzynarodowy Strajk Kobiet, strajk kobiet 2; kobieta – : Dzień Kobiet strajkujących, strajk kobiet, Dzień Kobiet, prawa kobiet, piekło kobiet – 2; rząd; lądowanie – zakaz lądowania; samolot – lądowanie samolotu;
  • przymiotników: europejski – w połączeniu typu: potęga europejska, Rada Europejska, wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej – 5; turecki – turecka minister, turecki minister, turecki konsulat, turecki dygnitarz, turecki szef rządu – 2;
  • imion i nazwisk: Jacek Saryusz-Wolski;  Donald Tusk  – w połączeniu typu: poprzeć Donalda Tuska, wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej – 6; Michał Tusk;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Ogólnopolski Strajk Kobiet  (akcja organizowana 8 marca);    Międzynarodowy Strajk Kobiet (akcja organizowana 8 marca);  Dzień Kobiet (8 marca) – 2;  Rada Europejska (instytucja Unii Europejskiej) – w połączeniu typu: wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej – 5; Unia Europejska (organizacja międzynarodowa); UE (Unia Europejska) – 2; RE (Rada Europejska);  Holandia  – 2; MSZ (ministerstwo spraw zagranicznych); Turcja;
Previous Article
Next Article