Słowa dnia między 7 a 13 grudnia 2015 roku

Podziel się

W tym tygodniu w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle można było spotkać formy następujących wyrazów:

  •  rzeczowników pospolitych:  choinka (2); kibol; alarm – w połączeniu typu: bić na alarm, fałszywy alarm; marynarz; wojewoda – wojewoda jakiś (nazwa województwa) -2; sędzia – wybór sędziów TK (2); trybunał – Trybunał Konstytucyjny (3); autorstwo – czyjeś autorstwo czegoś, coś czyjegoś autorstwa (2); ślubowanie – przyjąć ślubowanie od kogoś; miesięcznica – miesięcznica smoleńska; asysta – honorowa asysta; wizyta; publikacja – publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego; wstrzymanie – wstrzymanie publikacji czegoś; wyrok – unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego; metanowiec – katarski metanowiec; gazoport; demokracja – „Obywatele dla Demokracji” (hasło manifestacji), manifestować w obronie demokracji; Komitet Obrony Demokracji – 3; obrona obrona demokracji, Komitet Obrony Demokracji (2); manifestacja (2); demonstracja (2); losowanie – losowanie Euro 2016; marsz; stan -stan wojenny; wolność – światło wolności; solidarność – „Solidarność bez granic”, „Marsz Wolności i Solidarności” (hasła manifestacji); rocznica – 34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
  •  przymiotników:  konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny (3); niekonstytucyjny – w połączeniu typu: przepis niekonstytucyjny; smoleński – miesięcznica smoleńska; honorowy – honorowa asysta; szlachetny; wojenny – stan wojenny;
  • czasowników:  skroplić – w połączeniu typu: skroplony gaz; wprowadzić – wprowadzić stan wojenny; wprowadzenie stanu wojennego;
  • imion i nazwisk: Ewa Tylman – w połączeniu typu: sprawa Ewy Tylman;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Trybunał Konstytucyjny (sąd, Polska) – 3; TK (skrótowiec nazwy: Trybunał Konstytucyjny); KOD (skrótowiec nazwy: Komitet Obrony Demokracji)- 2;
Previous Article
Next Article