Słowa dnia między 7 a 13 grudnia 2020 roku

Podziel się

W tym okresie br. frekwencje wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: praworządność – nie ma polskiej wersji praworządności, wyrażać poparcie dla ochrony zasady praworządności, przestrzegać praworządności, łamać praworządność (Holandia), mechanizm oceny praworządności, rozporządzenie dotyczące praworządności, walka o praworządność, wiązać wypłatę unijnych funduszy z kryterium praworządności, spór o mechanizm praworządności, zasada „pieniądze za praworządność”, powiązać fundusze // budżet UE / wypłatę funduszy Brukseli z praworządnością, bronić zasady praworządności, kryterium praworządności, zachować mechanizm praworządności, sprawa praworządności, porozumienie dotyczące praworządności, bronić powierzchownie praworządności, kwestia praworządności, powiązać fundusze z praworządnością, ograniczyć termin praworządność, przestrzegać praworządności, kryterium praworządności, mechanizm „pieniądze za praworządność”, budżet UE a praworządność, karać za łamanie praworządności, mechanizm praworządności, przestrzegać praworządności, gwałcić praworządność, nie stracić przez praworządność, nie dać się zamieść pod dywan tematu praworządności, rozporządzenie „pieniądze za praworządność, kryterium praworządności, spór o praworządność w UE – 4; szczepienie – wycena szczepienia przeciwko COVID-19 nierealnie niska, włączyć nauczycieli w plan szczepień przeciwko COVID-19, konsultacje dla placówek zainteresowanych szczepieniem, realizować szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, chcieć zawieszenia / apelować o zawieszenie naboru na szczepienia przeciw COVID-19, przygotować narodowy plan szczepień na COVID-19, wypatrywać początku szczepień (USA), apel w sprawie szczepień, wykonywanie szczepień jako usługi w ramach opieki i usług farmaceutycznych, nie stanowić ryzyka dla chorych bezobjawowo (szczepienie przeciw SARS-CoV-2), rozpocząć się w Niemczech w początkach nowego roku (spodziewane szczepienia na COVID-19), PESEL podstawowym tytułem do szczepienia przeciw COVID-19, przeprowadzać szczepienia, ktoś o masowych szczepieniach na koronawirusa, oglosić projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, 180 szczepień tygodniowo, centra szczepień na COVID-19 (Niemcy), zaczynać szczepienia na COVID-19 (Wielka Brytania), milion szczepień w ciągu miesiąca, ruszać ze szczepieniami przeciwko COVID-19 (Maroko), ambitny program szczepień, wartość szczepień przeciw grypie zwolniona z podatku, rozpocząć się w styczniu (szczepienia przeciw koronawirusowi, Narodowa Strategia Szczepień, mieć poprawić sytuację (szczepienia), przymusić do szczepień, im bliżej szczepień przeciwko koronawirusowi, tym więcej lęku, nie słuchać przeciwników szczepień na COVID-19, akcja szczepień przeciw COVID-19, zachęta do szczepień, reakcja alergiczna po szczepieniu u dwóch osób, Narodowy Program Szczepień, szczepienia dla ozdrowieńców, poddać szczepieniom wszystkie osoby, pretekst do szczepień, krytycznie o programie szczepień przeciwko COVID-19, szczepienie przeciwko koronawirusowi bezpieczne, rozpocząć się (szczepienia w Rosji), mieć prawo do szczepień w pierwszej kolejności, dowód szczepienia – kod QR, szukać punktów szczepień na COVID-19, wykonywać szczepienia na COVID-19, początek szczepień w Wielkiej Brytanii, Narodowy Program Szczepień przeciw SARS-CoV-2, dostęp do szczepień na COVID-19, pełnomocnik do spraw szczepień, łagodzić kryteria w sprawie szczepień na koronawirusa, wziąć udział w programie szczepień, przekonywać ludzi do szczepień, zgłosić się do szczepień na COVID-19, masowe szczepienia, perspektywa szczepień, szczepienia zastrzykiem zdrowego rozsądku, szczepienia – operacja logistyczna, ista szczepień, szczepienia medyków, Narodowy Program Szczepień, szczepienia Amerykanów, dać coś komuś (szczepienia)  – 5; weto – protestować przeciw polskiemu wetu w sprawie unijnego budżetu, być gotowym wycofać weto?, weto w sprawie unijnego budżetu – zdradą narodową, krytykować weto do unijnego budżetu, polskie weto jeszcze nieprzesądzone, wpłynąć na Erazmusa w Polsce (weto), polskie weto do unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy strzałem samobójczym, ktoś o wecie w sprawie unijnego budżetu, popierać weto, podtrzymywać weto dla kolejnego budżetu UE (Polska i Węgry), flagi unijne na znak protestu przeciwko rządowemu wetu, protest przeciwko wetu dla polityki klimatycznej UE, weto klimatyczne, Polexit znacznie groźniejszy niż weto, zablokować ambitniejsza politykę klimatyczną (weto unijnego budżetu), weto przejawem bezsilności, nie ma zgody samorządowców na weto unijnego budżetu, wycofać się z groźby weta unijnego budżetu, nie zgadzać się na weto, odrzucać alternatywę”weto albo śmierć”, weto to ostateczna ostateczność – 2; budżet – głosować w budżecie obywatelskim, debatować nad budżetem miasta na 2021 rok, mieć budżet na nowy rok, poprawki do budżetu, zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, operacja budżet, zgodzić się na budżet, zawetować budżet UE, kwestia nieuchwalenia budżetu, spór o budżet UE, weto do / wobec unijnego budżetu, kolejny budżet UE, europejski / unijny budżet, być jasne i odnosić się do budżetu (przepisy), protest obywatelski przeciw wetowaniu unijnego budżetu, znaleźć w budżecie dodatkowe ileś euro, porozumienie w sprawie budżetu, spór o budżet UE, drenować budżety spółdzielni (COVID-19), ileś w budżecie wojewódzkim, przedstawić projekt budżetu na przyszły rok, negocjacje w sprawie budżetu / nad budżetem UE, budżet obywatelski, zgłaszać poprawki do budżetu państwa, potępiać weto budżetu UE (samorządowcy), przekazać środki z przyszłego budżetu bezpośrednio samorządom, mieć budżet, budżet programu odbudowy turystyki w Grecji, budżet UE / Wspólnoty, unijny budżet, łączyć budżet z ideologią, odrzucić czyjeś poprawki do budżetu, zagłosować przeciw przyjęciu budżetu, budżet francuskich diecezji, porozumienie w sprawie budżetu, weto dla budżetu, nowy budżet, ktoś o budżecie UE, propozycja związana z budżetem UE, przedstawić projekt budżetu na przyszły rok, zaplanować coś w budżecie, chcieć zmian w czyimś budżecie, spory budżet na coś, spór o budżet UE, ochrona budżetu UE, budżet obywatelski, zakończyć temat budżetu, ważyć się (losy budżetu UE), otrzymać ileś z budżetu miasta, środki budżetu państwa, wyjątkowo trudny budżet Warszawy, być w budżecie stolicy (ileś miliardów), nowy budżet UE, unijny budżet, oddziaływać na budżet, budżet obywatelski, sprawa budżetu UE, rozmowy o budżecie UE, wiązać budżet UE z praworządnością (mechanizm), polski budżet, prawno-finansowa ochrona budżetu, budżet inwestycji, zarezerwować w budżecie pieniądze na coś, tworzyć budżet, ktoś o budżecie UE, awantura o czyjś budżet, budżet UE, uchwalić budżet, bardzo dobry / wyjątkowy / unijny budżet, polski budżet, wieloletni budżet, ktoś o budżecie UE, spiąć budżet, uzyskać ileś miliardów z budżetu i funduszu odbudowy, przezwyciężać blokadę budżetu, uniknąć blokady budżetu, negocjacje w sprawie budżetu – 5; przejęcie – przejęcie Polska Press przez / państwowy / Orlen, ktoś o przejęciu Polska Press przez Orlen, komentować przejęcie przez Orlen mediów regionalnych, przejęcie kolejnych portali internetowych naturalne następstwo dotychczasowych transakcji – 1; projekt – przyjąć jakiś projekt, coś bez zmian w jakimś projekcie, prace nad wstępnym projektem czegoś, usunąć sporne zapisy z projektu ustawy, komisje za jakimś projektem, przedstawić projekt budżetu na przyszły rok, ogłosić projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, postulować coś w jakimś projekcie, mieć fatalny projekt czegoś, zgłosić projekt w budżecie obywatelskim, trafić do Sejmu (jakiś projekt), uczestnicy projektu, wycofywać się z projektu, projekt uchwały, namawiać do wsparcia jakiegoś projektu, projekt narodowej strategii szczepień, móc zgłaszać projekty, ogłosić konkurs na jakiś projekt – 1; umowa – podpisać ileś umów w jakimś programie, mieć podpisać umowę kiedyś, promocyjna / surrealistyczna umowa, podpisać umowę z kimś, móc zawierać umowy partnerskie, podpisać umowę w jakiejś sprawie, zrywać umowę z wykonawcą robót, ustanowić wyższość rosyjskiej konstytucji nad umowami międzynarodowymi, wygasnąć kiedyś (umowa), odstąpić od umowy z kimś, rozwiązać umowę z kimś, coś w ramach umowy, podpisać umowy na dostarczenie 45 mln dawek szczepionki na koronawirusa, chcieć zobaczyć czyjąś umowę – 1; szczyt – Bob Dylan na szczycie muzycznej hossy; szansa na porozumienie na szczycie, zakończyć się sukcesem (szczyt), unijny szczyt budżetowy, coś przed rozpoczęciem szczytu, móc być koniecznym (kolejny szczyt UE), nadchodzić (szczyt UE), pisać do zagranicznych gazet tuż przed szczytem UE/ europejskim szczytem, pojawić się przed szczytem UE (felieton premiera), zakończyć się jakoś (szczyt); nowa wysokość najwyższego szczytu świata – 8848 86 m, szczyt UE / RE, konkluzje szczytu, dojść do porozumienia na szczycie UE, coś przed szczytem / rozpoczęciem szczytu / w przerwie szczytu UE, unijny szczyt, rozpocząć się / trwać (szczyt UE), prace na szczycie UE, agenda szczytu, przybyć na szczyt, refleksje po szczycie; szczyt czyichś możliwości, szczyt UE / KE, unijny szczyt, szczyt w Brukseli, ustalenia szczytu przywódców państw UE w Brukseli – 3; fundusz – fundusze unijne, zakładowy fundusz rehabilitacji, uzbierać fundusze na coś, fundusz odbudowy, Fundusz Wsparcia Kultury, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, fundusze UE / Brukseli / europejskie, fundusz polsko-węgierski, fundusz rehabilitacyjny, nowe fundusze, kontrowersyjny fundusz, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, Fundusz Odbudowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Fundusz Sprawiedliwości, fundusz odbudowy, wiceminister funduszy, miliardy z funduszy UE, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, powiązać fundusze z praworządnością, zebrać fundusze na coś, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ograniczyć możliwość wstrzymywania funduszy, specjalny fundusz inwestycyjny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Wsparcia Kultury, fundusz COVID-19, druga pula funduszy przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa, dzielić unijne fundusze, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, fundusz inwestycji pisowskich, bezzwrotne fundusze, fundusz odbudowy, Fundusz Trójmorza, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia – 4; strategia – ustalić strategię negocjacyjną, strategia bezpieczeństwa i obrony Słowacji, Narodowa Strategia Szczepień, strategia szczepień bardzo skomplikowanym działaniem, projekt narodowej strategii szczepień, strategia walki z pandemią – 1; dawka – trafić do Polski na początku (milion dawek szczepionki Pfizera), zamówić ponad 60 mln dawek szczepionki, dostarczyć 45 mln dawek, podać pierwszą dawkę szczepionki Pfizer/BioNTech 90-latce w Wielkiej Brytanii, pełne dawki szczepionki – 1; szczepionka – ktoś o szczepionce Pfizera, nie unikać szczepionki przeciwko COVID-19, szczepionek przeciw COVID-19 wystarczy dla chętnych, szczepionka na koronawirusa, szczepionka AstroZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego, otrzymać / dostać szczepionkę na koronawirusa, ponad 60 mln dawek szczepionek, producenci szczepionki, skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek na koronawirusa, zaszczepić z użyciem szczepionki Pfizera i BioNTechu, podać pierwszą dawkę szczepionki, kupić szczepionki na COVID-19,  dopuścić szczepionki do użycia / użytku, woleć ewentualne efekty uboczne szczepionki niż skutki COVID-19, zakontraktować 62 mln szczepionek na COVID-19, szczepionką w COVID-19, szczepionka z Chin, szczepionki na koronawirusa gdzieś, nie zadziałać po alkoholu (rosyjska szczepionka), szczepionka tylko dla bogatych, dawki szczepionki, nie zatrzymać epidemii na początku 2021 roku (szczepionka), wierzyć bardziej w suplementy niż w szczepionki (Polacy), opracowywać szczepionkę o podwójnym działaniu – jednocześnie przeciw koronawirusowi i grypie / pracować nad podwójną szczepionką (Rosja), zatwierdzać szczepionki przeciw COVID – 19, reakcja alergiczna po szczepionce Pfizera, szczepionka na COVID-19, analizować dane dotyczące bezpieczeństwa szczepionek na COVID-19, szczepionki i testy wolne od VAT, dwie osoby z reakcją alergiczną po szczepionce Pfizera na COVID-19, nie ma powodu do obaw nad nową szczepionką na koronawirusa, chcieć przyjąć szczepionkę, narady nad zatwierdzeniem szczepionki, przekazać ileś milionów na rozwój szczepionek, szczepionki na koronawirusa w Polsce darmowe – dobrowolne – dwudawkowe, odbudować popyt po wprowadzeniu szczepionki, postęp prac nad szczepionkami na COVID-19, zmienić coś w czyimś życiu (szczepionka), szybka rejestracja szczepionki przeciw SARS-CoV-2, szczepionka przeciw COVID-19, szczepionka Sanofi. chińska szczepionka przeciw COVID-19, wymyślić szczepionkę na COVID-19, móc uczulać anafilaktyków (szczepionka przeciw COVID-19), niezgoda na podawanie szczepionki ciężarnym, bez pośpiechu ze zgodą na szczepionkę Pfizera, eksperymentalna szczepionka na COVID-19 z Australii, krok w stronę zatwierdzenia szczepionki Pfizera do użycia, komitet doradczy do spraw szczepionek, szczepionka na COVID-19 / przeciw COVID-19, rozpocząć się w USA (dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi), móc wybrać producenta szczepionek, system dystrybucji szczepionek do punktów szczepień, dostarczać szczepionkę na COVID-19 na amerykański rynek – 5; kompromis – szansa na kompromis, propozycja kompromisu w sprawie budżetu UE, blisko do kompromisu z UE, kompromis z UE – raczej tak, zgoda Polski na kompromis, kompromis rzeczywiście możliwy, podstawa do kompromisu, sprowadzać się do rzeczy fundamentalnej (kompromis), realny kompromis, zgadzać się na kompromis, krok od kompromisu w sprawie budżetu UE, gorzko oceniać kompromis, podjąć próbę znalezienia kompromisu, wierzyć w kompromis, pracować ciężko nad kompromisem, móc zablokować kompromis, szukać kompromisu między stronami umów najmu, mieć być kompromis, wypracować / znaleźć kompromis, przyjąć kompromis w sprawie mechanizmu praworządności, kompromis sukcesem, dobry i potrzebny kompromis, kompromis w sprawie budżetu UE – 2; spacer – Spacer dla Przyszłości w obronie klimatu, edukacji i praw kobiet [w różnych miastach Polski], organizatorzy spaceru, spacer kobiet, spacer dla klimatu; spacer z psem, czas spaceru – 1; koronawirus – szczepionka jednocześnie przeciwko koronawirusowi i grypie, przyjmować rosyjską szczepionkę przeciw koronawirusowi, ogłosić nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi, szczepienia przeciwko koronawirusowi bezpieczne, woleć ewentualne efekty uboczne szczepionki przeciw koronawirusowi od skutków COVID-19 – 1; negocjacje – negocjacje budżetowe, stan negocjacji dotyczący mechanizmu warunkowości, finisz negocjacji w sprawie pobrexitowej umowy handlowej, ktoś o negocjacjach w sprawie unijnego budżetu, decyzja o przyszłości negocjacji – 1; inwestycja – pójść na inwestycje (ileś miliardów), skromna inwestycja skądś, inwestycja za ileś milionów, Rządowy Fundusz / Program Inwestycji Lokalnych, móc otrzymać ileś miliardów na inwestycje w regionach górniczych, inwestycja gdzieś, niezbędne inwestycje, budżet inwestycji, wartość inwestycji, jakaś inwestycja, inwestycja rowerowa / kolejowa gdzieś, miejskie inwestycje, ważna / kluczowa inwestycja, zrealizować inwestycję, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych – 1; pieniądz – mechanizm / rozporządzenie „pieniądze za praworządność”, duże pieniądze z UE na politykę klimatyczną, podział rządowych pieniędzy, otrzymać mało pieniędzy na rozwój, trafić do kogoś (pieniądze), sfinansować coś z czyichś pieniędzy, rządowe pieniądze dla czegoś, zażądać pieniędzy, coś bez pieniędzy skądś, dać komuś więcej pieniędzy, zebrać pieniądze na coś, nie chcieć zwrócić pieniędzy, niejasne reguły przyznawania pieniędzy, podzielić pieniądze z funduszu COVID-19, miasta oburzone po podziale pieniędzy, omijać miasta rządzone przez opozycję (pieniądze z rządowego funduszu), trafić do samorządów rządzonych przez PiS (pieniądze z Funduszu Inicjatyw Lokalnych), nie ma dynamicznego rozwoju bez pieniędzy z UE, potrzebować pieniędzy z Funduszu Odbudowy, potężny zastrzyk pieniędzy, dostać olbrzymie pieniądze, podzielić pieniądze, dzielić publiczne pieniądze po uważaniu, wynegocjować pieniądze, reklamówka pełna pieniędzy, brakować pieniędzy na przyszły rok, świat pieniądza, pieniądze na wymianę źródeł ciepła w Opolu, związkowe pieniądze, korzystać z pieniędzy, dostać pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, liczyć na dodatkowe pieniądze, wykorzystywać pieniądze, otrzymać ileś milionów z publicznych pieniędzy, ktoś o pieniądzach, liczyć pieniądze, unijne rozporządzenie „pieniądze za praworządność”, uzbierać pieniądze na nowatorskie leczenie, pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy wszystko jest niczym, nie dostać pieniędzy, bez pieniędzy od rządu, zastrzyk pieniędzy, inwestować pieniądze, unijne pieniądze, zasada „pieniądze za praworządność”, kupić coś za własne pieniądze, mniejsze pieniądze, być komuś winnym pieniądze, publiczne pieniądze, rozdzielić pieniądze między samorządy, nie dać pieniędzy na inwestycje, nie starczyć pieniędzy na coś, podzielić pieniądze dla gmin po linii partyjnej, przynosić pieniądze z mandatów, rządowy podział pieniędzy, potrzebować pieniędzy (nauka) – 3; program – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, program Erazmus Plus, bezpłatny program rehabilitacji / fizjoterapii gdzieś, rządowy program inwestycyjny, zgłaszać się do programu szczepień, pandemiczny program wsparcia gospodarki, program „Sportowa Polska”, program badawczy, gość programu, program kosmiczny, uczelnie z programem inżynierskim – 1; zapis – zgodzić się na jakieś zapisy, wycofywać się z kuriozalnych zapisów dotyczących Narodowego Programu Szczepień, znosić jakieś zapisy, powstać przez przypadkowy błąd w zapisie, fotograficzny zapis wydarzeń, zależeć od zapisów kontraktu, zapis rozmów – 1; rozporządzenie – przyjąć rozporządzenie, zatwierdzić ugodę w sprawie rozporządzenia „pieniądze za praworządność”, stosować rozporządzenie o warunkowości, przepisy jakiegoś rozporządzenia, rozporządzenie do budżetu UE, tekst rozporządzenia, zgodność rozporządzenia o warunkowości z prawem traktatowym UE – 1; kryterium – kryterium dochodowe / praworządności / wartości dzieła / ceny, kierować się jakimś kryterium, łagodzić kryteria w sprawie szczepień na koronawirusa – 1; odbudowa – priorytetem odbudowa gospodarki, Fundusz Odbudowy, odbudowa balustrady – 1; porozumienie – porozumienie w sprawie budżetu UE i Funduszu Odbudowy, coś wbrew porozumieniom, dojść do porozumienia przywódców unijnych w sprawie budżetu i funduszu odbudowy, ktoś o porozumieniu, porozumienie Wielkiej Brytanii z UE?, Brexit bez porozumienia?, warunki porozumienia, dążyć do porozumienia, oceniać porozumienie, zabrać głos na temat porozumienia, porozumienie w sprawie budżetu UE, nic nie wynikać z porozumienia w Brukseli, historyczne porozumienie, porozumienie błędem, skutki porozumienia, krytycy porozumienia, ktoś o porozumieniu, być zadowolonym z porozumienia w sprawie budżetu UE, zawrzeć porozumienie z Wielką Brytanią, dojść do porozumienia, osiągnąć porozumienie, porozumienie z Unią bezprawiem i zamachem stanu (Macierewicz), porozumienie w sprawie redukcji emisji CO2, reakcje na budżetowe porozumienie, mieć nadzieję na porozumienie, nie oznaczać końca sporu o praworządność w UE (porozumienie) – 2; mechanizm – mechanizm praworządności / warunkowości / „pieniądze za praworządność” / stosowania prawa, wiązać budżet UE z praworządnością (mechanizm), musieć być jasne (mechanizmy) – 1; warunkowość – mechanizm / instrument warunkowości, rozporządzenie o warunkowości – 1; konkluzja – być zgodnym z konkluzjami sformułowanymi przez RE, konkluzje szczytu UE, przeciwnik konkluzji, zapisy / wytyczne w końcowych konkluzjach RE, konkluzje dżentelmeńską umową, wypracować konkluzje, nie przeczytać dokładnie konkluzji, konkluzje szczytu UE, zawrzeć w konkluzji jakąś deklarację, wiedzieć o konkluzjach, stosować zapisy konkluzji, konkluzja Rady Europejskiej – 2; weekend – Weekend Cudów Szlachetnej Paczki, wyruszyć w weekend na stoki (tłumy narciarzy), hity weekendu, odbywać się / być w ten weekend // w dwa najbliższe weekendy, remonty ulic w weekendy – 1; rocznica – 5. rocznica przyjęcia Porozumienia Paryskiego w dziedzinie klimatu, 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, „Idziemy po wolność! Idziemy po wszystko!” – manifestacja / protest w rocznicę stanu wojennego gdzieś – 1; wolność – w trudzie wywalczyć wolność, pozorna wolność w Polsce, literatura przestrzenią wolności, Wolność – Równość – Demokracja, Idziemy po wolność! Idziemy po wszystko! – 1; protestujący – wyruszyć skądś dokądś gdzieś (protestujący), zatrzymywać protestujących (Białoruś) – 1; demonstracja – wielkie demonstracje w stolicy, demonstracje w rocznicę stanu wojennego, brać udział w demonstracjach podczas Strajku Kobiet, odbyć się gdzieś (demonstracje zorganizowane przez Strajk Kobiet) – 1; święto – zbliżać się / nadchodzić (święta // Święta Bożego Narodzenia), wyjechać na święta i sylwestra, rozbłysnąć na święta (choinka), święta spędzone bez najbliższych, święta w kryzysie, spędzać święta tylko w gronie rodzinnym (lockdown w Niemczech do 10 stycznia 2021 roku), prezent na święta, kiermasze w sieci do świąt, tegoroczne trudne święta – 1; manifestacja – przejść ulicami wielu miast w Polsce (manifestacja przeciw niszczeniu demokracji i praworządności w Polsce), zorganizować główną manifestację w Warszawie, manifestacja gdzieś, zapowiadać użycie środków przymusu bezpośredniego podczas manifestacji gdzieś (policja), odbywać się w Warszawie pod hasłem „Idziemy po wolność! Idziemy po wszystko!” (manifestacja) – 1; kobieta – zatrzymać 78-letnią kobietę (policja), Strajk Kobiet gdzieś, protest / marsz Strajku Kobiet, postawić wyzwania przed kobietami na rynku pracy (pandemiczny rok 2020) – „Kobiety wiedzą, co robią”, mistrzostwo Polski kobiet w szachach, decydować o życiu kobiety (politycy i episkopat), ciężarne kobiety zakażone koronawirusem, wielbiciel kobiet, Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi (Bydgoszcz) – 1; protest – protest w małym mieście, odbyć się (protest różnych środowisk antyrządowych), protesty w 39. rocznicę stanu wojennego, organizować kolejne protesty, protest rolników, rozpocząć się (protest Strajku Kobiet), dołączyć do protestu Strajku Kobiet (Przedsiębiorcy i górale z Podhala), akcje protestu (Białoruś), spontaniczne protesty pod komisariatami policji, wracać z protestu, tłumić protesty, organizator protestu, protesty pod hasłem „Idziemy po wolność! Idziemy po wszystko!”, protesty w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, brać udział w protestach, niedzielny protest – 1; wprowadzenie – mijać 39 lat od wprowadzenia stanu wojennego, 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, potwierdzać wprowadzenie kolejnych ograniczeń (lockdownu w Niemczech) – 1; solidarność – stanąć przed jakimś kościołem w geście solidarności z czyjąś ofiarą [ofiarą pedofila], ludzie Solidarności, upamiętnić działaczy Solidarności, Matka Boża Solidarności – 1; stan – stan wojenny, ofiary stanu wojennego; ktoś w stanie krytycznym, czyjś stan odmienny, stan upojenia alkoholowego, stan nadzwyczajny, być w najcięższym stanie COVID-19, zły stan torowiska – 1; strajk – Strajk Kobiet, niedzielny strajk, Strajk Generalny, strajki solidarnościowe [1981 rok] – 1; rocznica – 39. rocznica / wprowadzenia / stanu wojennego, 50. rocznica Grudnia ’70, 161. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa – Doktora Esperanto [15 grudnia] – 1;
  • przymiotników: unijny – unijny dyplomata / szef MSZ / traktat / szczyt / budżet, unijne dofinansowanie / weto, unijne fundusze / negocjacje / ramy finansowe na lata 2021-2027, unijny budżet / traktat / Trybunał, unijna flaga / dotacja / perspektywa, unijne fundusze / pieniądze, unijny dyplomata / projekt / szczyt / budżet / scenariusz, unijna flaga / perspektywa, unijne prawo, unijne środki / miliardy, unijny przywódca / szczyt / hymn / przepis / budżet, unijna flaga, unijne wsparcie / dofinansowanie, unijne wartości / pieniądze / fundusze / środki / miliardy, unijny Trybunał Sprawiedliwości, unijny lider / budżet / regulator / szczyt / hymn, unijna lista / wojna, unijne rozporządzenie / źródło, unijne środki / fundusze – 5; lokalny – lokalny dziennik / tygodnik, lokalna prasa / gazeta / inicjatywa / inwestycja / gastronomia, lokalne rolnictwo / zakażenie, lokalne media, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1; budżetowy – budżetowy pakiet / szczyt, budżetowe ultimatum / provisorium / porozumienie / weto, budżetowe negocjacje – 1; europejski – europejski traktat, europejskie państwo, europejskie fundusze, Unia / Komisja / Rada Europejska, Europejska Agencja Leków, europejskie Centrum do spraw Kontroli i Prewencji Chorób, Europejska Akademia Filmowa, Igrzyska Europejskie, Europejska Rada do spraw Badań Naukowych, Europejska Partia Ludowa, Europejski Obszar Gospodarczy, europejski kraj / puchar, europejska flaga, europejskie miasto, europejskie barwy / środki, Unia / Komisja / Rada Europejska, Parlament Europejski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Europejska Agencja Leków, Europejski Bank Centralny, Europejski Ranking Studiów Inżynierskich (EngiRank), Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych, Europejska Akademia Filmowa, europejski polityk / puchar, europejska sprawa / rozgrywka, europejskie lotnisko, europejskie środki, Unia / Rada / Komisja Europejska, Europejska Partia Ludowa, Europejska Agencja Leków, europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób – 3; klimatyczny – ruch klimatyczny, polityka / neutralność klimatyczna, weto klimatyczne, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Strajk Klimatyczny – 1; świąteczny – świąteczny stół / prezent, świąteczna paczka / kartka / oferta / licytacja / piosenka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja „Świąteczna metropolia za pól ceny”, świąteczny okres / prezent / kiermasz, świąteczna zbiórka / iluminacja, świąteczne marzenie / spotkanie, świąteczne zakupy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gdzieś – 2; handlowy – galeria handlowa, centrum handlowe – 1; wojenny – stan wojenny, wojenne pozostałości w Bałtyku, stan wojenny, dojść do zbrodni wojennych w 2015 roku na Ukrainie – 2; protestujący – uczestnik Strajku Kobiet protestujący gdzieś,  setki protestujących przeciw rządom PiS – 1;
  • czasowników: zemrzeć – zemrzeć na COVID-19 gdzieś (ileś osób / 66-letni Janusz Sanocki – były poseł / 35-letni Tomasz Dudek – były piłkarz Polonii Warszawa), zemrzeć (13-latek w Lesznie / 79-letni ks. Józef Kusche z Zabrza / prof. Adam Marcinkowski z Bydgoszczy / 64-letnia Mira Hopf – dziennikarka radiowa ze Słupska / 87-letnia Katarzyna Łaniewska – aktorka), zemrzeć na COVID-19 gdzieś (ileś osób / 86-letni Charley Pride – czarnoskóry śpiewak country), zemrzeć (89-letni John le Carre – brytyjski pisarz / 87-letni Otto Barić – legenda chorwackiej piłki / Dariusz „Malina” Malinowski – dawny wokalista i basista „Siekiery / 82-letni kierowca / 82-letni Andrzej Kawka – długoletni rzecznik dzielnicy Żoliborz / 83-letni prof. Jerzy Mikułowski Pomorski – socjolog i znawca mediów) – 2; zaszczepić – zaszczepić kogoś przeciwko COVID-19 / koronawirusowi, mieć zaszczepić ileś osób dziennie, nie chcieć się zaszczepić na COVID-19, móc zaszczepić milion osób w ciągu miesiąca, zaszczepić kogoś, dać się publicznie zaszczepić na COVID-19, zaszczepić nas (ktoś), zaszczepić się w biednych krajach (10% mieszkańców), móc zaszczepić wszystkich kilkakrotnie, zaszczepić się w pierwszej kolejności, zaszczepić się na COVID-19 (ozdrowieńcy), chcieć zaszczepić 80% populacji, nie być w stanie zaszczepić w pierwszym kwartale 2021 roku tylu osób, że znacząco zmienić sytuację epidemiczną – 2; ustalić – ustalić coś (policja / śledczy / prokuratura / szczyt UE / Boris Johnson i Ursula von der Leyen / ZUS) – 1; przyjąć – przyjąć kogoś / pacjentów na oddział, przyjąć szczepionkę; przyjąć coś do wiadomości, być nie do przyjęcia; przyjąć deklarację / konkluzję / kompromis / nowelę / innych ludzi / poprawki / stanowisko / zmiany / uchwałę – 1; protestować – protestować pod biurem posłanki PiS, protestować w stolicy i innych miastach Polski (Strajk Kobiet, górale z Podhala, restauratorzy i inni przedsiębiorcy) – 1; wprowadzić – wprowadzić stan wojenny 39 lat temu, podczas pandemii bez wprowadzania stanu wyjątkowego udać się wprowadzić faktyczny stan wojenny – 1;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Polska Press – przejmować spółkę Polska Press (Orlen), sprzedaż Polska Press ze względów strategicznych, echa przejęcia Polska Press przez Orlen, przejąć lokalne media od Polska Press (20 lokalnych dzienników i 120 lokalnych tygodników), szykować przejęcie Polska Press przez Orlen, zmieniać właściciela (Polska Press), dziennikarz Polska Press, kupować wydawnictwo Polska Press (PKN Orlen), zakup Polska Press,  dziennikarz Polski Press, zmieniać właściciela (Polska Press z regionalnymi dziennikami), przejęcie Polski Press przez Orlen, kupić / przejmować Polskę Press (Orlen) – 2; Grand Press – XXIV edycja konkursu Grand Press 2020 – 1; OKO-press – 1; COVID-19 – nie leczyć seniorów z COVID-19 (Szwecja), walka z COVID-19, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19, chcieć jak najszybciej szczepić na COVID-19, przejść COVID-19, chorzy na COVID-19 – 1;
Previous Article
Next Article