Słowa dnia między 7 a 13 września 2015 roku

Podziel się

W tym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: masówka; migrant – w połączeniu typu: migrant ekonomiczny nie jest uchodźcą, fala migrantów, napływ migrantów, (4); uchodźca (7); frekwencja – fatalna frekwencja; dżihadysta; etatowiec; nieważność – stwierdzenie nieważności małżeństwa; przemytnik – przemytnik imigrantów, przemytnik ludzi; konwojent – wysłać list gończy za konwojentem; operatorka – operatorka telewizji; grobowiec – okradać grobowiec; eksmisja – blokada eksmisji; położna – protest pielęgniarek i położnych; pielęgniarka – protest pielęgniarek i położnych; napływ – napływ uchodźców, napływ migrantów, powstrzymać napływ imigrantów (2); imigracja; komornik; dźwig; meczet;  imigrant (2); składka; manifestacja; likwidacja; konwencja – konwencja wyborcza jakiejś partii; jedynka ’pierwsza osoba na partyjnej liście wyborczej'; dożynki – Dożynki Prezydenckie;

– przymiotników: cząstkowy – w połączeniu typu: cząstkowe dane; imigracyjny – kryzys imigracyjny, kwoty imigracyjne, imigracyjne lęki (3); komandytowy – spółka komandytowa; zwiadowczy – lot zwiadowczy; migracyjny – kryzys migracyjny (2); antyniemiecki – antyniemiecki, antysąsiedzki styl; poprawkowy – Matura Poprawkowa 2015; komorniczy – egzamin komorniczy; 

– czasowników: torturować – w połączeniu typu: torturować kogoś; utonąć; przywracać – przywrócić – przywracać kontrole na granicach;

– przysłówków: mile – w połączeniu typu: uchodźcy mile widziani; 

– imion i nazwisk: Viktor Orban; Jan Bury;  :

– innych nazw własnych i skrótowców: Krynica (miejscowość w Tatrach; uzdrowisko; miejsce obrad Forum Ekonomicznego) Karbala (irackie miasto; tytuł powieści i filmu o bitwie Polaków podczas wojny w Iraku); Matura Poprawkowa 2015; Dożynki Prezydenckie (doroczne święto plonów w Spale);  

Previous Article
Next Article