Słowa dnia między 8 a 14 czerwca 2020 roku

Podziel się

W drugim tygodniu czerwca br. frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: matura – matury 2020 w pełnym reżimie sanitarnym, ruszyć / wystartować / rozpocząć się / zacząć się (odłożona / matura), przeciek podczas matury z języka polskiego?, pierwszy dzień matur gdzieś, zdawać maturę z języka polskiego, mieć za sobą najtrudniejszą część matury, matura w czasach zarazy, przystąpić do matury, matury w czasach / w cieniu epidemii, coś przed maturami, pojawić się na pisemnej maturze, początek matury 2020, matura 2020 z języka polskiego już za maturzystami, zmierzyć się z czymś na maturze, matura czasu pandemii, matury z koronawirusem w tle, matury inne niż zwykle, matura / 2020 / z matematyki, wyjść ze szkoły po maturze z matematyki, kolejny wyciek na maturze, arkusze egzaminacyjne z matury z matematyki, matury spóźnione i w reżimie sanitarnym, nie wstrzymać / nie zakłócić / nie odwołać matur, czas matur, obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym z matematyki na maturze, nie powtarzać matury z polskiego, próba zakłócenia matur – 2; egzamin – egzamin maturalny / dojrzałości 2020, egzamin z języka polskiego, coś przed rozpoczęciem egzaminu, zawierzyć egzaminy [Matce Boskiej Częstochowskiej], tegoroczne egzaminy, być na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym / rozszerzonym, zmierzyć się z egzaminem z języka polskiego, egzamin pod szczególnym nadzorem, nowa formuła egzaminu, ekstremalne warunki egzaminów w czasie epidemii koronawirusa, egzamin z podwyższonym ryzykiem, bać się przerwania egzaminów, wyszukiwać temat maturalny przed egzaminem, być na jakimś egzaminie gdzieś, zacząć spóźniony maraton egzaminów dojrzałości, przystąpić do egzaminu dojrzałości w czerwcu, egzaminy wyjątkowe z powodu epidemii, egzamin z matematyki, wracać z egzaminu, arkusz z egzaminu z matematyki, nie taki trudny egzamin, matura 2020 z matematyki łatwiejsza od egzaminu z języka polskiego, spróbować poprawić egzamin, trwać 170 minut (egzamin), przeprowadzić egzamin zgodnie z planem, przystąpić do pisemnego obowiązkowego egzaminu z matematyki, drugi dzień egzaminów maturalnych, czas przed rozpoczęciem egzaminu, rozpocząć się / odbyć się (egzamin maturalny / z matematyki) – 2; maturzysta – twierdzić coś (maturzyści), modlitwa za maturzystów i maturzystów, nie odbyć się (pielgrzymki maturzystów), musieć się zmierzyć z jakimiś zagadnieniami / przystąpić do egzaminu // zmierzyć się z egzaminem z języka polskiego (iluś maturzystów gdzieś), mówić coś do maturzystów, egzamin z języka polskiego za maturzystami, nie sprawić maturzystom większych trudności,  pierwsi maturzyści, coś dla wszystkich maturzystów, zmora maturzystów, zmierzyć się z królową nauk – matematyką // z testem na poziomie podstawowym / wracać z egzaminu / twierdzić coś / zdawać dziś matematykę / rozwiązywać zadania z matematyki (maturzyści) – 2; język – egzamin / maturalny / z języka polskiego, matura 2020 z języka polskiego, arkusze z języka polskiego, próba z języka polskiego, dziś / na początek język polski, coś na języku polskim, zdawać język polski – 1; dojrzałość – egzamin / egzaminy dojrzałości, świadectwo dojrzałości; immunitet – immunitet sędziowski, sprawa immunitetu sędziego Igora Tulei, próba pozbawienia immunitetu sędziego Tulei, uchylić / odebrać immunitet, rozstrzygać o immunitecie, zdecydować o czyimś immunitecie, posiedzenie w sprawie czyjegoś immunitetu, próba pozbawienia kogoś immunitetu, zachować immunitet (sędzia Igor Tuleya), nie uchylić immunitetu sędziemu Igorowi Tulei – 2; pandemia – pandemia koronawirusa / COVID-19, pandemia gdzieś, wracać po pandemii, czas / czasy / wybuch / początek / okres / natężenie / temat pandemii koronawirusa, wyglądać jakoś po pandemii, WHO o pandemii, coś: ze względu na pandemię / związanego // w związku z pandemią / w pandemii / przez pandemię / w trakcie pandemii / z powodu pandemii / oprócz pandemii, sprawić coś / spowodować coś / wywołać kryzys / dotknąć kogoś / mieć się dobrze (pandemia koronawirusa), powstrzymać / zdławić pandemię gdzieś, reakcja na pandemię, pandemia koronawirusa / COVID-19, móc definitywnie zakończyć pandemię koronawirusa na świecie (skuteczna i bezpieczna szczepionka), wydarzyć się kiedyś / nie skończyć się w Polsce / spowodować coś / sprawdzać jakość zarządzania i więzi rodzinne / wywołać recesję gdzieś / dotknąć coś / móc wpłynąć na kalendarz wyborczy w USA (pandemia koronawirusa), coś: w związku z pandemią / mimo pandemii / z powodu pandemii / ze względu na pandemię / przed pandemią koronawirusa, czas / początek / środek pandemii koronawirusa, panować nad pandemią, postępować jakoś wobec pandemii, , pozostać po pandemii, pandemia w liczbach, walka z pandemią koronawirusa, pandemia koronawirusa, walka z pandemią, czas / początek / doba / skutki pandemii koronawirusa, coś: związanego z pandemią / z powodu pandemii / ze względu na pandemię / w trakcie pandemii / podczas pandemii / przed pandemią / podczas pandemii / sprzed pandemii / po pandemii koronawirusa, spowodować coś / wpędzić transport lotniczy w straty / nie zniechęcać do wyjazdów / wywołać straty (pandemia koronawirusa), kolejne fale pandemii, przewidzieć globalną pandemię, mówić o pandemii koronawirusa, pandemia koronawirusa / COVID-19, czas / czasy / wybuch / początek / konsekwencje pandemii koronawirusa, coś: z powodu pandemii / ze względu na pandemię / z uwagi na pandemię / podczas pandemii / w pandemii / przed pandemią / sprzed pandemii koronawirusa, coś ważnego / porządek światowy po pandemii koronawirusa, nie wygasnąć / zapewniać koncernom zyski / nie wystraszyć wiernych / nie zatrzymać procesji (pandemia koronawirusa), dżender kontra pandemia, przejść przez pandemię, modlić się o wygaszenie pandemii, pandemia powodem czegoś, odnajdywać się w pandemii, normalne życie po pandemii koronawirusa, pandemia koronawirusa, wynikać z pandemii, spowodować coś / wywołać obostrzenia / być / trwać / nie odpuszczać / pomóc komuś / stłumić ruchy antyturystyczne (pandemia koronawirusa), coś: z powodu pandemii koronawirusa / w związku // związanego z pandemią koronawirusa, czas / czasy / początek pandemii koronawirusa, kryzys / miasto / odrodzić się po pandemii koronawirusa, nie odwołać pandemii koronawirusa, zyskać na pandemii koronawirusa, wydatki na pandemię koronawirusa, pandemia w gospodarce – 5; zakażenie – zakażenie koronawirusem / wirusem SARS-CoV-2 / wirusem z Wuhan, ileś przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, nowe / kolejne zakażenia koronawirusem gdzieś, bilans zakażeń, rekordowa liczba zakażeń w Polsce, wykryć / stwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, przybywać zakażeń, dobowy / rekord zakażeń gdzieś, objawy zakażenia koronawirusem, liczba / skala zakażeń, podejrzany o zakażenie, mieć zakażenie koronawirusem, ofiara zakażenia, krzywa zakażeń, obawiać się zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem / COVID-19 gdzieś, wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem gdzieś, przypadek zakażenia koronawirusem, kolejne / nowe / potwierdzone zakażenia koronawirusem, ognisko zakażeń, przynosić nowe zakażenia (koronawirus), potwierdzić zakażenie wirusem z Wuhan, więcej zakażeń koronawirusem, szczyt zakażeń koronawirusem, rekordowa liczba zakażeń koronawirusem, rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem, coś w związku z zakażeniem koronawirusem, zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2 // wirusem z Wuhan, ognisko zakażeń koronawirusem, wykryć, potwierdzić, stwierdzić któryś nowy // kolejny // potwierdzony przypadek / ileś nowych // kolejnych // potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś u kogoś, wzrastać gdzieś (liczba wykrytych zakażeń koronawirusem), skokowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem gdzieś, szpital z zakażeniami, informować o zakażeniach / znacznej grupie zakażeń, dojść do zakażenia poza miejscem pracy, podatność na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, dane dotyczące zakażeń koronawirusem z Wuhan, nie spowodować wzrostu zakażeń gdzieś, (nie) przybywać / przybyć zakażeń gdzieś, ryzyko zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem / COVID-19, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, nowe / kolejne zakażenia koronawirusem gdzieś, nowe przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, podejrzenie zakażenia koronawirusem u kogoś gdzieś, wzrost zakażeń koronawirusem kiedyś, Mazowsze w czołówce zakażeń koronawirusem, wysoka liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, specjalista do spraw profilaktyki zakażeń, bardzo złe wiadomości o zakażeniach koronawirusem gdzieś, szykować się na kolejną falę zakażeń koronawirusem, pierwsza fala zakażeń koronawirusem, wykryć / ileś przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, potwierdzić / stwierdzić / wykryć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, nie osiągnąć jeszcze szczytowego poziomu zakażeń koronawirusem (Polska i Szwecja), najwięcej / mniej zakażeń koronawirusem gdzieś, bić (licznik nowych zakażeń), nowe / kolejne / potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, lokalne zakażenie koronawirusem gdzieś, skok liczby zakażeń, przybyć (ileś zakażeń koronawirusem gdzieś), wykluczyć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, poinformować o zakażeniach, mapa zakażeń koronawirusem, profilaktyka zakażeń, odnotować / wykryć ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, stwierdzić / potwierdzić zakażenie koronawirusem // wirusem z Wuhan u kogoś gdzieś, nowe / kolejne zakażenia koronawirusem / SARS-CoV-2 gdzieś, nowe / kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, przybywać kolejnych zakażeń koronawirusem, liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, zakażenia koronawirusem / wirusem z Wuhan, stwierdzić / wykryć ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, ileś nowych / kolejnych / potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, móc ulec zakażeniu koronawirusem, podejrzewać u kogoś zakażenie koronawirusem, wzrost zakażeń koronawirusem, dane na temat zakażeń koronawirusem gdzieś – 7; koronawirus – epidemia / pandemia koronawirusa / SARS-CoV-2, zdusić ognisko koronawirusa gdzieś, czas koronawirusa, test // badanie / na obecność // w kierunku koronawirusa, topić koronawirusa w kieliszku, nowe przypadki koronawirusa, coś: z powodu koronawirusa / ze względu na koronawirusa / przez koronawirusa, podejrzenie koronawirusa, wybuch ogniska koronawirusa gdzieś, stwierdzić koronawirusa u kogoś gdzieś, ofiary koronawirusa, spowodować transmisję koronawirusa SARS-CoV-2, wolny od koronawirusa, mieć koronawirusa, szczepionka na koronawirusa, zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przebadać kogoś na koronawirusa, mecze bombą koronawirusa, pandemia / epidemia koronawirusa / SARS-CoV-2, druga fala koronawirusa, czas / czasy / cień / ognisko koronawirusa, testy na // w kierunku koronawirusa, zachorowania na koronawirusa, nowy / kolejny przypadek koronawirusa gdzieś, zdiagnozować / wykryć koronawirusa u kogoś gdzieś, przebadać kogoś pod kątem koronawirusa, otwierać się na Europę bez koronawirusa (Słowacja), dać się we znaki (koronawirus), chory na koronawirusa, coś z powodu koronawirusa, fatalne wieści związane z koronawirusem, przyczynić się do rozprzestrzenienia koronawirusa, wywołać chorobę COVID-19 (koronawirus SARS-CoV-2), zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ktoś zakażony koronawirusem, walka z koronawirusem, ratować się przed koronawirusem, liczba zakażonych koronawirusem, ktoś z koronawirusem, zarażony koronawirusem, zagrożenie koronawirusem, wrócić z koronawirusem, spowolnić / ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, testy na koronawirusa, pandemia / epidemia koronawirusa, czas koronawirusa, ofiary koronawirusa gdzieś, leczyć koronawirusa, kolejne / nowe przypadki koronawirusa gdzieś, stwierdzić koronawirusa u kogoś gdzieś, wynik / próbki / przebadać kogoś na obecność koronawirusa, zemrzeć na koronawirusa, negacjonista koronawirusa, ognisko / transmisja koronawirusa, coś z powodu koronawirusa, (nie) mieć koronawirusa, walczyć / walka z koronawirusem, koronawirus gdzieś kiedyś, osoba zakażona / zarażona koronawirusem, groźny koronawirus, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, zagrożenie koronawirusem, ktoś z koronawirusem, epidemia / pandemia koronawirusa, koronawirus / SARS-CoV-2 gdzieś, wywołać kryzys / zmieniać rozkład jazdy pociągów / uderzać w Radomiu (koronawirus), ktoś zakażony koronawirusem, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, zarazić się koronawirusem, walka z koronawirusem, ognisko koronawirusa, historia z koronawirusem gdzieś, koronawirus na komunii, ochrona przed koronawirusem, osoba zakażona koronawirusem, zakażenie koronawirusem, przerwa w czymś związana z koronawirusem, oddział dls zakażonych koronawirusem, korki w centrum jak przed koronawirusem, tłumaczyć się koronawirusem, być wśród zakażonych koronawirusem, ktoś z koronawirusem, mierzyć się z koronawirusem, życie z koronawirusem, ognisko koronawirusa gdzieś, epidemia koronawirusa gdzieś, koronawirus gdzieś – 6; kopalnia – miejsce pracy w kopalni, zatrzymać kopalnię, wstrzymać fedrunek / wydobycie / pracę w 12 kopalniach na Śląsku, decyzja o zatrzymaniu kopalni, stawać w obliczu wirusa (kopalnia), pracownik kopalni, zamknąć kopalnię, wstrzymać wydobycie w części kopalń / w dwunastu śląskich kopalniach, zacząć traktować kopalnie jak inne biznesy, wstrzymać pracę kopalń / w kopalniach, czasowe zamknięcie kopalń, kopalnie – gigantyczne zakłady pracy, zakażenia koronawirusem w kopalniach, bezobjawowy pracownik kopalni – 2; epidemia – epidemia koronawirusa / SARS-CoV-2, początek / moment / czas / czasy / ognisko / cień / kronika epidemii koronawirusa, coś: związanego // w związku z epidemią / z powodu epidemii / ze względu na epidemię / podczas epidemii / sprzed epidemii, dotrzeć dokądś / dotknąć coś / hamować gdzieś / trwać / przyspieszać (epidemia koronawirusa), wygaszać / zahamować epidemię, oskarżenia w sprawie epidemii koronawirusa, epidemia oswojona i upartyjniona, ogłaszać koniec epidemii, epidemia koronawirusa / SARS-CoV-2 gdzieś, nie oznaczać końca epidemii (lato), coś: z powodu epidemii / w związku // związanego z epidemią / ze względu na epidemię / sprzed epidemii / mimo epidemii koronawirusa, odwoływać epidemię (Putin), dotrzeć dokądś / być za nami? / zmienić krajobraz / spowodować coś / odcisnąć piętno na rynku pracy / nie odpuszczać / nie opuszczać Polski / nie skończyć się w Polsce (epidemia koronawirusa), mieć związek z epidemia, liczba ofiar epidemii koronawirusa gdzieś, zareagować na epidemię, czas / czasy / doba / początek / wybuch / epicentrum / szczyt / skutki / bilans / kronika epidemii koronawirusa, mieć wciąż epidemię koronawirusa, walka z epidemią powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, epidemia / koronawirusa / SARS-CoV-2 / COVID-19, czas / początek / ognisko / kronika epidemii koronawirusa, kryzys związany z epidemią koronawirusa, epidemia niestraszna tłumom ludzi gdzieś, coś: mimo epidemii / ze względu na epidemię / w związku // związanego z epidemią / z powodu epidemii koronawirusa, ofiary śmiertelne epidemii koronawirusa, nie być gotowym do nawrotu epidemii koronawirusa, zabrać kolejną ofiarę wśród pracowników służby zdrowia / trwać / przeminąć kiedyś / nie zostać opanowana / spowodować coś / robić swoje (epidemia koronawirusa), druga fala / rozwój epidemii koronawirusa kiedyś gdzieś, skorzystać na epidemii koronawirusa, wygrywać wojnę z epidemią koronawirusa – 3; sędzia – obrona sędziego Igora Tulei, ścigać sędziego, sędzia niezłomny / niepokorny, wystąpienia sędziów, represje wobec sędziego, murem za sędzią Igorem Tuleyą, mieć wpływ na sędziów, wyrazić swoją solidarność (sędziowie), akcja poparcia dla sędziego, poprzeć sędziego, rozliczać sędziów, protest w sprawie sędziego Igora Tulei, wnioski o wyłączenie sędziów, immunitet sędziego, warszawski sędzia – 1; matematyka – matura / 2020 //egzamin z matematyki, pójść jakoś uczniom na matematyce, zmierzyć się z królową nauk – matematyką, zadania z matematyki, zdawać matematykę, dziś matematyka – 1; podpis – zebrać podpisy, zanosić / zanieść podpisy poparcia pod czyjąś kandydaturą do PKW, podpis dla kogoś, składać / złożyć w PKW 1,6 mln podpisów, polecenie z czyimś podpisem, dostarczyć do PKW podpisy zebrane pod czyjąś kandydaturą na prezydenta, ileś podpisów na kogoś, termin na zbieranie podpisów, zdjęcie z jakimś podpisem – 1; górnik – należeć się górnikom, wesprzeć wypłatę wynagrodzeń górników, dostać tzw. ochronne (górnicy), być niepotrzebnym po wyborach (górnik), przyznać górnikom 100% wynagrodzenia za okres postojowy, przyjść do pracy (górnicy), badania przesiewowe górników, testować górników, 100% pensji dla górników na postojowym, Górnik Zabrze – 1; kandydatura – odrzucić czyjąś kandydaturę, podpisy / poparcia / pod czyjąś kandydaturą, poparcie dla czyjejś kandydatury – 1; ognisko – więcej ognisk koronawirusa gdzieś, pojawiać się gdzieś (nowe / kolejne ognisko koronawirusa), największe ogniska zapalne gdzieś, cztery ogniska koronawirusa gdzieś, ognisko w cukierni gdzieś, inne ogniska koronawirusa, aktywne ognisko koronawirusa gdzieś, ognisko zakażenia koronawirusem / epidemii koronawirusa, bez ognisk choroby, ognisko koronawirusa, wygaszać się gdzieś (ognisko koronawirusa), wykryć ognisko koronawirusa gdzieś, kolejne ognisko COVID-19, ileś ognisk koronawirusa gdzieś, ognisko koronawirusa COVID-19, nowe ognisko koronawirusa – 3; obostrzenie – kończyć się rekordowym wzrostem zakażeń (luzowanie obostrzeń), nie rozważać przywrócenia obostrzeń, móc wrócić (obostrzenia), powrót / wracać do obostrzeń, coś mimo obostrzeń, pewne obostrzenia, znosić kolejne obostrzenia, rozważać powrót do obostrzeń, łatwiej znieść obostrzenia [na działce], wprowadzić obostrzenia, IV etap łagodzenia obostrzeń w Polsce – 1; zakażony – wzrost liczby zakażonych koronawirusem, iluś / garstka / bilans zakażonych koronawirusem, przybyć iluś zakażonych koronawirusem gdzieś, być wśród zakażonych, wykryć iluś zakażonych, kontakt z zakażonymi koronawirusem, liczba zakażonych koronawirusem, informacje o zakażonych koronawirusem gdzieś, mieć iluś zakażonych koronawirusem, nowi / kolejni / wszyscy zakażeni koronawirusem, oddziały dla zakażonych koronawirusem, być wśród zakażonych koronawirusem, ileś zakażeń koronawirusem, kolrjni zakażeni koronawirusem, liczba / przyrost zakażonych koronawirusem – 3; procesja – procesja bez maseczek?, wziąć maseczkę na procesję, apel o zmianę decyzji w sprawie procesji, miejska / duża / wielka / tłumna / tradycyjna / mobilna / centralna procesja Bożego Ciała, (nie) przejść którędyś (procesja Bożego Ciała), obowiązywać na procesji, nie być w tym roku procesji ulicami miasta gdzieś, organizować gdzieś kilkutysięczną procesję Bożego Ciała, zachęcać do tłumnego udziału w procesji Bożego Ciała gdzieś, procesja Bożego Ciała gdzieś, procesja: tegoroczna / tradycyjna / skromniejsza / główna / ogólnomiejska / uliczna / mobilna / samochodowa / grozy, organizacja procesji Bożego Ciała, przechodzić którędyś (procesja), procesje wokół kościołów, protestować przeciwko procesji Bożego Ciała, przyjść na procesję Bożego Ciała, nie zatrzymać procesji, procesja inna niż zwykle – 2; rasizm – marsz przeciw rasizmowi, protest / zaprotestować przeciw rasizmowi i brutalności policji, Ameryka na wojnie z rasizmem, próbować skuteczniej walczyć z rasizmem (Ameryka), wesprzeć ofiary rasizmu, przestać negować rasizm w USA, krzyk sprzeciwu wobec brutalności policji i systemowego rasizmu, skupiać się na rasizmie premiera legendy, brytyjska debata o rasizmie, rasizm, homofobia i mizoginia – pojęcia systemowo wpisane w branżę filmową, leczenie z rasizmu przez pobicie, manifestować w sprzeciwie wobec oskarżeń o rasizm (policjanci w Francji), znikać za rasizm, przeciwnik rasizmu, odkryć rasizm w czymś, zamieszki po protestach przeciw rasizmowi, demonstracja / protestować przeciw rasizmowi – 3; granica – otwierać / otworzyć granice dla państw UE / z państwami UE / na państwa UE // na całe Schengen, znieść kontrole na wewnętrznych granicach UE, przekraczać / wyznaczać granicę, mieszkać za granicą, otwierać granice dla kogoś, być (granice), zamknięcie / otwarcie granic z czymś przez Polskę, przekraczać / przekroczyć granicę, wybory za granicą, pandemiczna granica, otworzyć granice z czymś, chcieć przejechać granicę, znieść kontrole na granicach, granice wewnętrzne z krajami UE otwarte od soboty, Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic”, otwarte granice, chwalić kogoś za granicą, na granicy z Niemcami święto, otwierać // otworzyć granice Polski dla połączeń kolejowych / granicę polsko-niemiecką w nocy z piątku na sobotę, pojechać pociągiem za granicę, znieść kontrole na granicach z państwami UE, określać własny harmonogram otwarcia granic, otwierać granice nie dla wszystkich [Czechy], polecieć skądś dokądś po otwarciu granic, nie móc się doczekać otwarcia polskich granic, wieść przy jakiejś granicy (szlak) – 3; dystans – pokonać jakiś dystans; dystans społeczny, zachować / utrzymywać dystans, zmniejszać ryzyko zakażenia koronawirusem (dystans i maseczki) – 1; kwarantanna – oznaczać brak obowiązkowej kwarantanny (przyjazd do Polski od 13 czerwca), być na // w kwarantannie, koniec z kwarantanną gdzieś kiedyś, trafiać na kwarantannę, poddać się kwarantannie, przebywać na // w kwarantannie, coś z powodu kwarantanny, reżim kwarantanny, zatrzymać kogoś w domu (kwarantanna) – 1; maseczka – ukarać / kary za brak maseczki, ileś mandatów za chodzenie bez maseczki, zasłaniać twarz maseczką, publiczność w maseczkach, wczasy z maseczką, pojawić się w maseczce, rodziny z dziećmi bez maseczek, kadzidła, maseczki, poprowadzić procesję w maseczce na twarzy, maseczki na twarzach uczestników procesji, maseczki z Chin to zwykłe atrapy, felerne maseczki z Chin – 1; weekend – najbliższy / długi // przedłużony weekend / czerwcowy, powitać długi weekend, otwarte w weekendy, zapraszać w weekend, pogoda na długi weekend, potrwać przez cały długi weekend – 1; nożownik – atak nożownika / w szkole / na // w Słowacji, wtargnąć do szkoły i zaatakować dzieci oraz pracowników (nożownik), sprawa nożownika z podziemnego parkingu w Łodzi, postawić nożownikowi zarzut usiłowania zabójstwa – 1; kościół – msza / nabożeństwo w kościele / katedralnym, jakiś kościół gdzieś, powrócić do kościołów, wykorzystywać cynicznie kościół, nie zgadzać się na politykę w kościele, nie zabronić procesji (kościół), przemarsz / przeprowadzić // odbyć procesję wokół kościoła // wewnątrz kościoła, zarazić się wirusem w kościele, nie obowiązywać kościoła – 1; grad – deszcz i burze z gradem gdzieś, w różnych rejonach Polski deszcz i grad, ostrzegać przed burzami z gradem i wiatrem, przejść którędy (burze z gradem), prawdopodobny grad, móc wystąpić gdzieś (burze z gradem), ostrzeżenia przed burzami z gradem, burze z gradem i porywistym wiatrem, przejść przez Polskę (nawałnice z opadami gradu i porywistym wiatrem), burze, wiatr i grad, burze z gradem gdzieś, burze z gradem do niedzieli, ostrzegać przed burzami z gradem, upały, burze, silny wiatr i grad gdzieś, możliwe burze, nawet grad, pojawić się gdzieś (opady gradu) – 2; kandydat – grono kandydatów na urząd prezydenta RP, odmowa rejestracji kandydatów na prezydenta RP, rejestracja nowego kandydata, główny kandydat do awansu do Ekstraklasy, jedenasty kandydat w wyborach prezydenckich, czyjś kandydat, odwołać się do nazwiska kandydata, przebieg wyborów kandydatów, kandydat do pracy w komisjach wyborczych, spotkać się z mieszkańcami (czyjś kandydat), przewaga Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego nad pozostałymi kandydatami w wyborach prezydenckich, jedenastu kandydatów na prezydenta RP, czyjś kandydat na prezydenta / w wyborach, kandydat: niezależny / merytoryczny / opozycji, kandydat na jakiś kierunek [studiów] – 2; prezydent – kandydat na / urząd / prezydenta RP, ktoś to dobry prezydent, musieć być prezydentem, przeprowadzić test u prezydenta, atak na prezydenta, powiedzieć / obiecać / zapowiadać / podkreślić coś / zapewnić o czymś (prezydent), obecny prezydent USA, przypisać atrybut urzędującemu prezydentowi, móc opieprzać prezydenta, wybory prezydenta RP, sztab prezydenta, przyćmić spotkanie z prezydentem, żona prezydenta Ukrainy, nie rozliczyć prezydenta Trzaskowskiego przed wyborami, spotkanie z prezydentami polskich miast, ubiegać się o reelekcję / nic nie robić (prezydent), być prezydentem, obywatelski prezydent Polski, prezydent miasta, dokonać wyboru prezydenta, jedenastu kandydatów na prezydenta, czyjś kandydat na / urząd / prezydenta / RP, spot wyborczy prezydenta, być prezydentem, poinformować o czymś / powiedzieć / mówić, uważać coś / walczyć o reelekcję / musieć pochodzić skądś / stawać w czyjejś obronie (prezydent), urzędujący prezydent, wizyta prezydenta, kolumna prezydenta, spotkanie mieszkańców z prezydentami polskich miast, chwalić współpracę prezydenta z rządem, prezydent z wizytą gdzieś, kampania prezydenta, klub prezydenta, kandydat opozycji prezydentem, prezydent Poznania / Rosji, odpowiadać prezydentowi, słowa / wypowiedź prezydenta, wspierać kontrwywiad FSB (prezydent Rosji), reelekcja prezydenta Trumpa, spotkanie z prezydentami polskich miast, loty prezydenta, czyjś kandydat / w wyborach / na prezydenta RP – 3; ideologia – atak na ideologię LGBT, LGBT to ideologia, ideologia totalitarna, ideologia turystyki, akcja „Jesteś moim dzieckiem, nie ideologią”, ideologia LGBT, ideologia komunistyczna – 2; burza – wydać ostrzeżenie przed burzami z gradem, burze na południu kraju i na Pomorzu, burze z gradem i porywistym wiatrem, burze, wiatr i grad, burze z gradem gdzieś, pozrywane dachy, połamane drzewa po burzach na Podkarpaciu, wyrządzić szkody / móc przejść którędyś (burze / burze z gradem),ileś interwencji strażaków po burzach, interweniować po burzach, burze z gradem do niedzieli, uważać na burze, możliwe burze, ostrzegać przed gwałtownymi burzami z gradem gdzieś, usuwać skutki burz i silnego wiatru, Łowcy Burz, 460-letni wiąz powalony przez burzę, gwałtowna burza, rozerwać balon / przechodzić // przejść / storpedować mecz (burza), burza z gradem, burza nad czymś, potwierdzić się (prognozy o burzach), ostrzeżenie przed burzami z gradem, uważać na burze i ulewy, nie ma dnia bez burzy, usuwać skutki burz, przynieść burze z gradem – 2; turysta – zginąć pod Zawratem (dwoje turystów), dwóch / dwoje / dwójka / większość turystów, przeżyć chwile grozy / spacerować którędyś / musieć przestrzegać kilku zasad (turyści), (po)walczyć / z Toruniem / o turystów, bezpieczeństwo turystów, otworzyć szlaki dla turystów, wyciągnąć rękę po turystę – 1; słowo – nie zgadzać się ze słowami rządzących, odnosić do czegoś jakieś słowa, słowa prezydenta / posła / polityków, okrutne / bulwersujące / ważne słowa, fałszowanie słów, słowa o czymś, wycofywać się z jakichś słów, zareagować na czyjeś słowa, tłumaczyć czyjeś słowa, tłumaczyć się ze swoich słów, skomentować czyjeś słowa, odnosić się do czyichś wcześniejszych słów, skomentować coś w trzech słowach, nie mówić o czymś ani słowem – 1;
  • przymiotników: maturalny – maturalny: rocznik / egzamin / temat / rygor sanitarny, sesja maturalna, wypracowanie maturalne, maturalny: przedmiot / egzamin / maraton / wyciek, sesja maturalna – 2; egzaminacyjny – egzaminacyjny: arkusz / maraton, sala egzaminacyjna, zadanie egzaminacyjne Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – 1; sanitarny – sanitarny: reżim / rygor / inspektor / inspektorat, sanitarna: służba / wytyczna / restrykcje / zasada, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) – 1; prezydencki – prezydencki bon turystyczny, prezydencka: kampania / debata, wybory prezydenckie / 2020, prezydencka: administracja / kampania, wybory prezydenckie / 2020, Pałac Prezydencki, wybory prezydenckie / 2020, kolumna prezydencka, prezydencki: pełnomocnik / lot, prezydencka kampania, wybory prezydenckie / 2020 – 4; zakażony – zakażony: pracownik / pacjent / zakonnik, zakażona: osoba / pacjentka / bydgoszczanka / ciężarna, zakażony: pacjent / pracownik / rodzic / uczestnik, zakażona: pierwsza dama Ukrainy / osoba / siostra, zakażone dziecko, (nie) być zakażonym, zakażony koronawirusem / SARS-CoV-2: pacjent / pracownik, zakażona koronawirusem: osoba / matka – 3; środowy –  środowy: poranek / wieczór / raport / mecz, środowa pikieta, środowe popołudnie – 1; tradycyjny – tradycyjna procesja / uroczystość, tradycyjne cztery ołtarze – 1; wewnętrzny – oddział chorób wewnętrznych, granice wewnętrzne UE, ministerstwo spraw wewnętrznych – 1; zasadniczy – zasadniczy sezon ekstraklasy, zasadnicza faza / runda ekstraklasy – 1;
  • czasowników: zebrać – zebrać podpisy, zebrać się (wiec / czarne chmury nad kimś gdzieś) – 1; zakazić – zakazić kogoś / się koronawirusem, zakazić się / móc się zakazić koronawirusem – 2; znosić / znieść ’zlikwidować' – znosić / znieść coś: jakiś zakaz / obowiązek / kontrolę / ograniczenie / limit / obostrzenia / restrykcje / granice – 1; znaleźć – znaleźć kogoś / coś: ciała pod Zawratem / ciało mężczyzny pod ławką na jakimś osiedlu / mężczyznę wiszącego na drzewie [USA] / chętnych na włoskie wakacje / kogoś na jakiejś liście członków / informacje dotyczące sytuacji gdzieś / egipską mumię / gwiazdozbiory i satelity / swój dom na emeryturze – 1; znaleźć się – znaleźć się: na skraju nędzy / na jakimś przedmiocie / w kryzysie / na czerwonej liście / w jakimś programie / wśród ozdrowieńców / wśród więźniów w pierwszym transporcie do KL Auschwitz – 1; otworzyć – otworzyć coś: uzdrowiska / sklepy w galeriach handlowych / granice / przejścia graniczne z krajami UE / deptak na Wajdeloty [Gdańsk-Wrzeszcz] / kładkę rowerową / szlaki w Karkonoszach / muzeum Piłsudskiego w Sulejówku; otworzyć się: żłobek / przedszkole / baseny / kina – 1;
  • imion i nazwisk: Igor Tuleya – protest / pikieta / manifestacja w obronie sędziego Igora Tulei, protest przeciw represjom wobec sędziego Tulei, stanąć w obronie sędziego Tulei, wiec poparcia dla sędziego Tulei gdzieś, murem za sędzią Igorem Tuleyą, przyjść wyrazić poparcie sędziemu Tulei, zaprotestować przeciw próbie pozbawienia sędziego Tulei immunitetu, akcja poparcia dla sędziego Igora Tulei, nie móc orzekać o odebraniu immunitetu sędziemu Tulei, zdecydować o o immunitecie sędziego Igora Tulei, podważać niezawisłość sędziego Igora Tulei, wiec poparcia dla sędziego Tulei, wspierać Igora Tuleyę, stanąć murem za sędzią Igorem Tuleyą, zaprotestować przeciw próbie pozbawienia sędziego Tulei immunitetu, protest // stanąć w obronie sędziego Igora Tulei, nie uchylić immunitetu sędziemu Igorowi Tulei, decyzja w sprawie sędziego Igora Tulei – 2; Rafał Trzaskowski – mieć / zebrać ponad milion podpisów (Rafał Trzaskowski), ileś podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski najpoważniejszym kontrkandydatem Andrzeja Dudy, podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, rekordy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, sztab Rafała Trzaskowskiego, straszyć: „Rafał Trzaskowski to skrajna lewica i ideologia LGBT” (Jarosław Kaczyński), nie dopuścić do wygranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenta RP, „zło to Trzaskowski” (TVP), zebrać podpisy [1,6 mln] / proponować nowy program / prezentować trzy filary swojego programu / dostać na kampanię połowę środków dla innych kandydatów (Rafał Trzaskowski), sztab Rafała Trzaskowskiego, podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego w PKW – 2;
  • innych nazw własnych i skrótowców: COVID-19 – epidemia / pandemia COVID-19, osoba z COVID-19 gdzieś, przedszkolak zarażony COVID-19, zachorowania na COVID-19, ciężka postać COVID-19, iluś chorych na COVID-19 gdzieś, zgony // zemrzeć na // z powodu COVID-19, skutki COVID-19, mieć potwierdzony COVID-19, przypadki COVID-19, szczepionka przeciw COVID-19, zapadalność na COVID-19 gdzieś, zamknąć coś z powodu COVID-19, zakażenia COVID-19, wyścig po szczepionkę na COVID-19, zapomnieć o COVID-19, wykryć u kogoś gdzieś COVID-19, badanie w celu wykrycia COVID-19, ktoś chory na COVID-19, nowi chorzy na COVID-19, przypadek COVID-19, przycisnąć COVID-19, pandemia COVID-19, skutki COVID-19, ofiary COVID-19 gdzieś, zgony z powodu COVID-19, fałszywy alarm o COVID-19, ciężki przebieg COVID-19, zachorowanie na COVID-19, potwierdzić zakażenie COVID-19, wyleczyć się z COVID-19, symptom COVID-19, umrzeć na COVID-19 gdzieś, efekt COVID-19, epidemia / pandemia COVID-19, ofiary COVID-19, zemrzeć na COVID-19, zgony z powodu COVID-19, ochrona przed COVID-19, liczba chorych na COVID-19, zachorować na COVID-19, potwierdzić badaniami zakażenie COVID-19, ktoś z COVID-19, test na / obecność / COVID-19, zemrzeć na / z powodu COVID-19, zgon na COVID-19 / z powodu COVID-19 / spowodowany COVID-19 / związany z COVID-19, szczepionka na / przeciw COVID-19, walka z COVID-19, wykryć u kogoś COVID-19, ktoś chory na COVID-19, ktoś z COVID-19, ktoś zakażony COVID-19, rozprzestrzeniać się / wpłynąć na negocjacje (COVID-19), coś z powodu COVID-19, śmiertelne ofiary COVID-19, zakażenia COVID-19, zachorowania na COVID-19, chronić przed COVID-19, notować / nowe / kolejne przypadki zachorowań // zachorowania na COVID-19, zemrzeć na COVID-19, zgony z powodu COVID-19 / spowodowane COVID-19, osoby chore na COVID-19, próby szczepionki na COVID-19, zamknąć coś / zająć ileś łóżek z powodu COVID-19, przeciwdziałać COVID-19, zwalczać COVID-19 – 5; Boże Ciało – uroczystości Bożego Ciała / 2020 gdzieś, obchody Bożego Ciała, święto Bożego Ciała, Boże Ciało inne niż zwykle, Boże Ciało w czasach epidemii koronawirusa / w czasie pandemii koronawirusa, zmienić Boże Ciało (koronawirus), coś: w Boże Ciało / w czasie Bożego Ciała / z okazji Bożego Ciała, procesja Bożego Ciała, Boże Ciało gdzieś bez procesji, spotkać się w Boże Ciało, nie zapomnieć o tym Bożym Ciele, pogoda na Boże Ciało, Boże Ciało bez nowego przypadku koronawirusa – 1; SARS-CoV-2 – koronawirus SARS-CoV-2, liczba zakażeń / koronawirusem / SARS-CoV-2, walka z SARS-CoV-2, usuwać jakoś SARS-CoV-2, test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykryć przypadki SARS-CoV-2, zachorować na SARS-CoV-2 – 1; Auschwitz – 80. rocznica pierwszego / masowego transportu // pierwszej deportacji Polaków do KL Auschwitz, stworzyć KL Auschwitz, Muzeum Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz Auschwitz, Ściana Straceń w KL Auschwitz, Auschwitz to mocna marka, nieść pomoc więźniom Auschwitz – 1; LGBT – osoby / społeczność LGBT, czyjaś wypowiedź o LGBT, ktoś o LGBT, słowa o LGBT, ruchy LGBT, ideologia LGBT, LGBT to ludzie, eksterminacja LGBT w dwóch odcinkach, temat LGBT, słuchać o obrzydlistwach LGBT – 1;
Previous Article
Next Article