Słowa dnia między 8 a 14 kwietnia 2019 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • strajk – w połączeniu typu: strajk nauczycieli, ~ w oświacie, ogólnopolski, bezterminowy ~, brak wynagrodzenia za czas strajku – 7; nauczyciel – strajk nauczycieli – 7; szkoła – strajkujące szkoły, szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, publiczne, dyrektorzy szkół – 5; oświata – sytuacja w oświacie, ogólnopolski protest, strajk pracowników oświaty – 5; placówka – placówka oświatowa – 2; przedszkole – 2; protest – protest nauczycieli, taksówkarzy, ogólnopolski ~; uczeń – pilnować uczniów na egzaminie – 5; solidarność – gest, akt solidarności ze strajkującymi nauczycielami; w odniesieniu do NSZZ Solidarność: odejścia nauczycieli zrzeszonych w oświatowej, nauczycielskiej „Solidarności” – 2; rodzice – poparcie rodziców dla protestu nauczycieli; egzamin – egzamin gimnazjalny – 5; gimnazjalista – egzaminy gimnazjalistów – 2; kuratorium – kuratorium oświaty – 3; katastrofa – dziewiąta rocznica katastrofy smoleńskiej; gimnazjum; zakłócenie – przebieg większości egzaminów bez zakłóceń; komisja – komisja egzaminacyjna, komisja nadzorująca egzaminy gimnazjalistów; wykrzyknik (symbol protestu pracowników oświaty); edukacja – system, proces edukacji, minister edukacji, wieprezydent od edukacji; język – język obcy; żaglowiec; konwencja – konwencja wyborcza, regionalna; euro (nazwa waluty) – przyjąć, wprowadzić euro; ósmoklasista – egzamin ósmoklasisty; biegacz; maraton – warszawski maraton (impreza sportowa), ~ egzaminacyjny, ~ sprawdzianów dla ósmoklasistów;
  • przymiotników: oświatowy – w połączeniu typu: placówka oświatowa, środowisko ~, oświatowa „Solidarność”; egzaminacyjny – komisja egzaminacyjna; strajkujący – strajkujący nauczyciele – 5; nauczycielski – nauczycielski protest, kadra ~, walka o szacunek dla zawodu ~; gimnazjalny – egzaminy gimnazjalne – 3; humanistyczny – egzamin z wiedzy humanistycznej; strajkowy – komitet, fundusz strajkowy na rzecz strajkujących niezrzeszonych pracowników oświaty, akcja strajkowa, w nazwie własnej: Uczniowska Międzymiastówka Strajkowa – 2; mistrzowski – bronić tytułu mistrzowskiego, grupa mistrzowska; spadkowy – grupa, strefa spadkowa (w związku z informacjami sportowymi); parlamentarny – wybory parlamentarne;
  • czasowników: strajkować – 2; przystąpić – w połączeniu typu: przystąpić do strajku, egzaminu – 2; skompletować – starania o skompletowanie komisji egzaminacyjnych;
  • imion i nazwisk: Ryszard Proksa (przewodniczący oświatowej „Solidarności”) – 2; Julian Assange (twórca portalu WikiLeaks);
  • innych nazw własnych i skrótowców: ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego) – 2; Smoleńsk – dziewiąta rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem; WikiLeaks (portal internetowy); NSZZ Solidarność.
Previous Article
Next Article