Słowa dnia między 8 a 14 maja 2017 roku

Podziel się

W drugim tygodniu maja br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: wybory – w połączeniu typu: wybory prezydenckie we Francji; matura – w połączeniu typu: matura z języka obcego; arkusz – w połączeniu typu: arkusz maturalny – 4; przymrozek; matematyka – w połączeniu typu: rozszerzona matematyka na maturze; finał – w połączeniu typu: finał konkursu Eurowizji; odpowiedź – w połączeniach typu: odpowiedzi maturalne, odpowiedzi PO na pytania PiSmiesięcznica – w połączeniu typu: miesięcznica smoleńska – 2; sekcja – w połączeniu typu: sekcja zwłok; reprywatyzacja – w połączeniu typu: reprywatyzacja działek w Warszawiekontrmanifestacja – w połączeniu typu: kontrmanifestacja w miesięcznicę smoleńskąnienawiść – w połączeniach typu: atmosfera nienawiści, podżeganie do nienawiści, biała róża jako symbol nienawiścibiologia – w połączeniu typu: egzamin maturalny z biologii; tematobjawienie – w połączeniu typu: objawienie w Fatimie; papież – w połączeniach typu: papież Franciszek w Fatimie, rocznica zamachu na papieża Jana Pawła IIekstraklasa – w połączeniu typu: piłkarska ekstraklasapocisk – w połączeniu typu: pocisk balistyczny wystrzelony z Korei Północnej;
  • przymiotników: prezydencki – w połączeniu typu:  wybory prezydenckie we Francji; weryfikacyjny – w połączeniu typu: Komisja Weryfikacyjna ds. Reprywatyzacji – 2; maturalny – w połączeniu typu: arkusz maturalny; fatimski; balistyczny – w połączeniu typu: północnokoreański pocisk balistyczny; mistrzowski
  • czasowników: rozszerzyć – w połączeniu typu: rozszerzona matematyka na maturze; kanonizować; wystrzelić;
  • imion i nazwisk: sędzia Lech Morawski;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Francja; Eurowizja – w nazwie: Konkurs Piosenki Eurowizjikonkurs Eurowizji na Ukrainie – 3; Polka – w połączeniach typu: Polka w finale konkursu Eurowizji, śmierć Polki w Egipcie; Egipt – w połączeniach typu: śmierć turystki w Egipcie; polscy prokurator i biegły w Egipcie – 2; FBI (Federal Bureau of Investigation, Federalne Biuro Śledcze, USA) – w połączeniu typu: dymisja dyrektora FBI [Jamesa] Comeya; WOS (WoS – wiedza o społeczeństwie, humanistyczny przedmiot szkolny) – w połączeniu typu: wiedza o społeczeństwie na maturze, WOS na maturze; Juwenalia 2; Fatima (miasto w Portugalii z rzymskokatolickim sanktuarium maryjnym) w połączeniach typu: kanonizacja w Fatimie, objawienie w Fatimie – 2; Pola Elizejskie; Korea Północna.

 

Previous Article
Next Article