Słowa dnia między 8 a 14 września 2014 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych odnotowano wyższą niż zwykle frekwencję form następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: spadochron – w połączeniach typu: skoczyć ze spadochronem, skoczyć na spadochronie; meteoryt; ebola zarazić się ebolą, zachorowania na ebolę; bucket „Ice Bucket Challenge”; weto weto prezydenta; rozejm przestrzeganie rozejmu; obronność sektor obronności; procenty PKB na obronność; szczur; kłamczyni; miesięcznica kolejna smoleńska miesięcznica; apostazja; interchange – opłaty interchange; klauzula powoływać się na klauzulę sumienia, doprecyzować jakąś klauzulę, uderzyć w kogoś klauzulą; rezerwista; bojownik; ratyfikacja ratyfikacja umowy, ratyfikacja konwencji; motorniczy poczytalny motorniczy; konwój drugi konwój; separatysta prorosyjski separatysta, obwód kontrolowany przez separatystów; karambol; niewybuch; pranie korupcja i pranie brudnych pieniędzy; kazanie Kazania Świętokrzyskie; egzekucja wykonać na kimś egzekucję; włocznia włócznia własnej roboty, rzucić w kogoś włócznią, zatakować kogoś włócznią; motorower; komandos; dżihadysta walka z dżihadystami; zakładnik brytyjski zakładnik, ściąć kolejnego zakładnika; pólmaraton III Pólmaraton Jakubowy;

– przymiotników:międzykontynentalny  – w połączeniu typu: międzykontynentalna rakieta balistyczna; współmierny współmierna reakcja na sankcje; azowski Morze Azowskie;  nieprzyjazny nieprzyjazne posunięcie; koszaliński proces koszaliński; poczytalny poczytalny motorniczy; islamski Państwo Islamskie;

– czasowników: uzupełniać  – w połączeniu typu: wybory uzupełniające; upomniećktoś upomniany; zniechęcać zniechęcać do ćwiczeń; eksplodować; dopytywać ’pytać natarczywie i wielokrotnie' –  dopytywać kogoś, ktoś dopytywany o coś; wylecieć wylecieć z rządu; zawrócić zawrócić z powodu awarii;

– przysłówków:ogólnie  – w połączeniu typu: ogólnie przestrzegany; bestialsko bestialsko mordować;

– imion i nazwisk: Leszek Knaflewski; Ewa Kopacz; Robert Kiel; David Haines;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: Nikaragua; Mariupol (Ukraina) – w połaczeniu typu: spotkanie w Mariupolu; Iłowajsk (Ukraina) – kocioł pod Iłowajskiem; Bundestag (parlament, Niemcy) – czyjeś przemówienie w Bundestagu; wf (wychowanie fizyczne) – stop zwolnieniom z wf, oceny z wf, sposób oceniania na wf, wf po łódzku;

 

Previous Article
Next Article