Słowa dnia między 9 a 15 maja 2016 roku

Podziel się

W omawianym tygodniu w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: tranzyt – w połączeniu typu: tranzyt Merkurego; demonstracja; marsz – liczyć marsz; impeachment; nożownik – atak nożownika; zmiana; audyt – audyt rządów PO-PSL (3)procedura – procedura impeachmentu; raport (2); resort; rząd – audyt rządów PO-PSL (2); tarcza – tarcza antyrakietowa; audiencja – przyjąć kogoś na audiencji; papież; rating – cięcie ratingu (2); noc –  noc muzeów (3)muzeum –  noc muzeów (3); perspektywa – negatywna perspektywa; agencja – agencja ratingowa; ofiara – ofiara zamachu;
  • przymiotników: hitlerowski – w połączeniu typu: zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami; antyrakietowy – tarcza antyrakietowa; negatywny – negatywna perspektywa; ratingowy – agencja ratingowa;  policyjny – centrum rekrutacji policyjnej;
  • czasowników: przedstawiać  – w połączeniu typu: przedstawiać coś;
  • innych (nie imion i nazwisk) nazw własnych i skrótowców:   Merkury (planeta) – w połączeniach typu: planeta Merkury, tranzyt Merkurego; Kanada; KOD (Komitet Obrony Demokracji); Redzikowo (miejscowość pod Słupskiem na Pomorzu); Moody’s (agencja) – agencja Moody’s, ocena Moody’s; Eurowizja (organizacja) – konkurs Eurowizji;
Previous Article
Next Article