Słowa dnia między 9 a 15 stycznia 2017 roku

Podziel się

W omawianym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: lider – 2;  marszałek – marszałek Senatu RP – 4; mróz;   smog  – w połączeniu typu: problem smogu, trujący smog  – 5; powietrze – jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza – 2; posiedzenie; sala – sala plenarna, sala rozpraw; obrady – sala obrad; prezydent; wniosek odważny wniosek, ocena wniosku; budżet – podpisać budżet; piknik – piknik wojskowy, piknik na powitanie żołnierzy; powitanie – powitanie żołnierzy USA; żołnierz – powitanie żołnierzy USA; puchar; wojsko – wojska amerykańskie w Polsce;  pomoc – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; finał – 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; wolontariusz; mors ’człowiek kąpiący się zimą na wolnym powierzu'; światełko – światełko do nieba;
  • przymiotników: budżetowy  – w połączeniu typu: ustawa budżetowa; amerykański – amerykański żołnierz; świąteczny
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; wielki – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
  • liczebników: 25. (dwudziesty piąty) w połączeniu typu: 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • czasowników: kwestować; wylicytować –  w połączeniu typu: wylicytować coś; zbierać; zebrać; grać – grać z WOŚP, grać dla WOŚP;
  • imion i nazwisk:  †  Zygmunt Bauman; Jerzy Owsiak;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Sejm (izba niższa polskiego parlamentu i budynek tej instytucji) –  w połączeniu typu: uchwała Sejmu – 3; Senat (izba wyższa polskiego parlamentu); WOŚP (skrótowiec akcji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – 25. Finał WOŚP, WOŚP 2017, Finał WOŚP po Zielonogórsku, 25. Finał WOŚP w Katowicach, grać z WOŚP, grać dla WOŚP, puszki WOŚP, aukcja WOŚP , zagrać z WOŚP – 4; „Powidoki” (polski film w reżyserii Andrzeja Wajdy) – premiera „Powidoków”; Orkiestra (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orkiestra Jurka Owsiaka  – 2; USA;
Previous Article
Next Article