słowo miesiąca

Wśród słów o najwyższej kluczowości w listopadzie były: cyklicznie pojawiające się w tym miesiącu niepodległość (słowo listopada 2015 r.), cmentarzznicz; prawybory, tygrys, 30-krotność (pensji), friday (black), exposé, marszałek (senatu), trybunał (konstytucyjny), niezawisłość (sędziów; słowo czerwca 2019 r.).

Wyrazem, który omówimy, jest tygrys. To pożyczka z greki, która zachowała pierwotną grecką końcówkę -s, którą wielu językach utraciła (por. fr. tigre, ang. tiger, nm. Tiger). Jak wiele starych rzeczowników odnoszących się do istot żywych, tygrys ma dość aktywny derywat żeński — historyczny tygrzyca (częstszy jeszcze w II poł. XIX w.), któremu odpowiada współczesny tygrysica, i prawie nieużywany wyraz pochodny oznaczający istotę młodą – tygrzę (dzisiejsze tygrysię).