Pchła i pałeczki dżumy

słowo miesiąca

Podziel się

Wśród słów najczęstszych w styczniu znalazły się: WOŚP, orkiestra, (korona)wirus (słowo sierpnia 2014 r.), wyzwolenie, epidemia (koronawirusa), zestrzelić (samolot), orszak (Trzech Króli), finał (WOŚP), kagańcowy. Wyrazem, który omówimy, jest rzeczownik epidemia.

Rzeczownik epidemia pochodzi od greckiego epi- ‘pomiędzy’ i demos ‘ludzie’. Został najpierw zapożyczony przez łacinę, następnie przez języki romańskie, do polszczyzny trafił z francuskiego w końcu XVIII w.  Wcześniej zamiast słowa epidemia używano pochodzącego od czasownika zarazić (się) rzeczownika zaraza i spokrewnionych z czasownikiem mrzeć ‘umierać’ wyrazów pomór mór; ten drugi pozostawił też po sobie zapomniany współcześnie przymiotnik morowy ‘zabójczy’, najlepiej znany z wyrażenia morowe powietrze. Epidemię, która objęła większe obszary, szczególnie, gdy przeniosła się na inne kontynenty, określa się jako pandemię (gr. pan ‘wszyscy’).

słowo stycznia: epidemia