Zapraszamy do wybrania Słowo roku 2013

Podziel się

Głosowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za wszystkie głosy i propozycje. Wkrótce podamy werdykt kapituły.

 

Słowo roku nie musi być słowem najczęstszym ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku, choć obie cechy są bardzo ważne dla poczucia istotności wyrazów i pojęć. Chodzi o słowo i pojęcie (wydarzenie, przedmiot czy myśl) które skłonni jesteśmy traktować jako najważniejsze.

Takie słowo chcemy wybrać spośród zestawień słów dnia, można proponować też słowa spoza zestawień, ale tylko rzeczowniki pospolite (nie nazwiska, nazwy miejsc, organizacji czy firm), przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia.

Pewną inspiracją mogą też być słowa tygodnia, które publikujemy na tej stronie od kilku miesięcy oraz regularnie publikowane przez nas słowa miesiąca.

Wyboru spośród nadesłanych propozycji dokona kapituła w składzie: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN, prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN, prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński, przewodnicząca PolskiegoTowarzystwa Językoznawczego, prof. dr hab. Halina Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników w styczniu 2013.

Previous Article
Next Article