plebiscyt słowo roku 2014

Podziel się

Zapraszamy do wybrania słowa roku 2014

Językoznawcy już wybrali, ale…
…głosowanie internetowe kończy się 9 stycznia o 23:59 (CET).

 

Głosy można oddawać na stronie fejsbukowej Narodowego Centrum Kultury

https://www.facebook.com/jezykojczysty

 

lub korzystając z formularza poniżej:

Prosimy wybrać jeden z wyrazów. Jeśli wolą Państwo podać własną propozycję, prosimy wpisać ją w pole na końcu formularza. Głosy na słowa obraźliwe, należące do mowy nienawiści, wulgaryzmy itp. nie będą liczone. Słowem roku 2014 jest…  


Na słowo roku proponuję…Słowo roku nie musi być słowem najczęstszym ani takim, które pojawiło się dopiero w tym roku, choć obie cechy są bardzo ważne dla poczucia istotności wyrazów i pojęć. Chodzi o słowo i pojęcie (wydarzenie, przedmiot czy myśl) które skłonni jesteśmy traktować jako najważniejsze.

Takie słowo chcemy wybrać spośród zestawień słów dnia, można proponować też słowa spoza zestawień, ale tylko rzeczowniki pospolite (nie nazwiska, nazwy miejsc, organizacji czy firm), przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia.

Pewną inspiracją mogą też być słowa tygodnia, które publikujemy na tej stronie od kilku miesięcy oraz regularnie publikowane przez nas słowa miesiąca.

Lista słów miesiąca w roku 2014 wraz ze skróconymi komentarzami.

Na swój wybór wskaże też kapituła w składzie: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN, prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Jagielloński, honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN, prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński,  prof. dr hab. Halina Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sekretarzem kapituły jest prof. UW dr hab. Marek Łaziński.
Ogłoszenie wyników w styczniu 2014.

Previous Article
Next Article