Martin Vorel Libreshot, Public Domain, https://libreshot.com/libra-the-symbol-of-justice-and-law/

Słowo roku 2018 słownika Merriam-Webster: JUSTICE ‘sprawiedliwość‘

Podziel się

 

Słownik Merriam-Webster podał 10 wyrazów, które najczęściej sprawdzano w 2018 r. Słowem najczęściej sprawdzanym w słowniku było justice ‘sprawiedliwość’. Wyraz ten w Stanach Zjednoczonych pojawiał się przede wszystkim w kontekście Departamentu Sprawiedliwości (Department of Justice) i śledztwa prokuratora Muellera, ale też w związku z przesłuchaniami kandydata na sędziego Sądu Najwyższego, Bretta Kavanaugh — jako synonim wyrazu judge ‘sędzia’.
Kolejne pozycje zajęły:

nationalism ‘nacjonalizm’ (użyte w przemówieniu Donalda Trumpa, który sam siebie określił jako nacjonalistę);

pansexual ‘panseksualny; wszechpłciowy’ jako określenie osoby, której preferencje seksualnie nie są ograniczone do określonej orientacji lub identyfikacji płciowej;

lodestar ‘gwiazda przewodnia’ — w odniesieniu do osoby, która jest wzorcem postępowania;  jest to słowo rzadkie, ale niezwykle trafnie użyte przez „New York Times” jako charakterystyka zmarłego niedawno senatora Johna McCaina;

epiphany ‘objawienie’— wyraz ten pojawił się w utworze K-popowego zespołu BST w znaczeniu ‘nagłe olśnienie, zrozumienie czegoś’;

feckless — ‘nieudolny’; to z pochodzenia szkockie słowo (feck to w tym języku ‘wartość, być wartym’) ma antonim feckful ‘skuteczny’, na co zwrócili uwagę redaktorzy MW; wyraz został użyty przez Samanthę Bee, satyryk, komentator polityczną i osobowość telewizyjną na określenie  Donalda Trumpa w liście skierowanym do córki prezydenta, a poświęconym polityce imigracyjnej;

laurel — ‘wawrzyn, laur’; słowo to związane jest z plikiem dźwiękowym w słowniku Dictionary.com ilustrującym wymowę tego słowa; część użytkowników zamiast [ˈlɒrəl] słyszała ciąg yanny; zjawisko to ma proste wytłumaczenie, nie wszyscy użytkownicy są tak samo wrażliwi na wysokie i niskie tony, zniekształcenie może być wynikiem jakości dźwięku, wpływ mogą mieć oba czynniki; NYT udostępnił czytelnikom programik, pomagający zrozumieć, co się dzieje;

pissant — wulg. ‘szczyl’; wyraz, którym jeden z graczy futbolu amerykańskiego zrewanżował się pewnej stacji radiowej po tym, gdy jej DJ tym samym słowem nazwał jego małą córkę;

respect — ‘szacunek’ to słowo, które wróciło jako przypomnienie tytułu ponadczasowego przeboju zmarłej w tym roku Arethy Franklin — nieformalnego hymnu ruchu praw człowieka i ruchów feministycznych;

Maverick — ‘indywidualista, ktoś nieszablonowy, niestereotypowy’ — wyraz ten pisany jest wielką literą, ponieważ jest częstym określeniem zmarłego niedawno senatora Johna McCaina — Indywidualisty w najlepszym znaczeniu tego słowa — człowieka niezależnego duchem, nie podążającego ślepo za grupą czy partią. MW przypomina ciekawą historię tego eponimu, wywodzącego się od Samuela A. Mavericka, prawnika, który — choć nie był hodowcą — przejął bydło za długi, ale nie znakował swoich zwierząt, co było w XIX w. powszechnym zwyczajem, wskutek czego inni rancherzy przejmowali jego zwierzęta; w pierwszym znaczeniu maverick odnosił się właśnie do nieznakowanego bydła, ale już w latach 80. XIX w. nabrał znaczenia przenośnego (‘ktoś niezrzeszony’, nast. też ‘niezależny’).

Ilustracja: Martin Vorel, Libreshot, https://libreshot.com/libra-the-symbol-of-justice-and-law/, Public Domain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article