Logotyp Global Climete Srike. domena publiczna, Wikimedia Commons

Słowo roku 2019 słowników Collinsa: STRAJK KLIMATYCZNY

Podziel się

Słowniki Collinsa podały, że słowem roku 2019 został strajk klimatyczny  (ang. climate strike), nazwa protestu, który został zapoczątkowany przed ponad rokiem przez szwedzką uczennicę i od tego czasu stał się ruchem ogólnoświatowym. W ciągu roku liczba użyć tego wyrażenia wzrosła stukrotnie, głównie w związku z wydarzeniami organizowanymi w miastach na całym świecie.
Po raz pierwszy określenie strajk klimatyczny  zostało użyte jako nazwa wydarzenia towarzyszącego 21. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbywającej się w listopadzie 2015 roku w Paryżu.

Na krótkiej liście znalazły się jeszcze: BoPo (akronim ang. body positive ‘pozytywnie nastawiony do ciała’) — ruch bycia zadowolonym z własnego ciała, szczególnie znacznych rozmiarów; cancel — ‘przestać zauważać osobę lub instytucję, szczególnie w mediach społecznościowych, jako wyraz dezaprobaty dla jej działań’; deepfake — cyfrowa technika nakładania na siebie zdjęć w taki sposób, że pierwotne zdjęcie sprawia wrażenie oryginalnego; double down jako ‘wzmóc zaangażowanie mimo sprzeciwu lub (dużego) ryzyka’ (wyrażenie pierwotnie oznacza podwojenie zakładu w black jacku w zamian za tylko jedną kartę); entryist — zarówno jako rzeczownik ‘osoba, która wstępuje do jakiejś partii w celu przeprowadzenia w niej zasadniczych zmian (zamiast założyć swoją partię); wchodnik (?)’, jak i przymiotnik na określenie takiego działania; hopepunk — ‘ruch literacko-artystyczny sławiący szukanie wbrew przeciwnościom pozytywnych celów’, termin ten przypisywany jest Alexandrze Rowland, autorce książek fantastycznych;  influencer  (‘przywódca opinii; zwykle osoba promująca usługi i towary w Internecie, mająca znaczący wpływ na śledzących ją internatutów’ wyraz ten w inkluzywnej postaci influenceur/-euse znalazł się na trzecim miejscu w plebiscycie frankofońskich Szwajcarów w 2017 r.); nonbinary ‘niebinarny’ w odniesieniu do tożsamości płciowej; rewilding ‘dziczenie, zdziczanie’, czyli przywracanie jakiegoś obszaru do stanu naturalnego, również przez wprowadzenie zwierząt, które na tym obszarze wyginęły (zgrabne polskie słowo dziczyć notuje SLin «bestwić, dzikim robić»).

Komunikat na stronie Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/woty.

 

Magdalena Derwojedowa