Sympozjum „Słowa klucze”

Podziel się

Sympozjum „Słowa klucze”

pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

prof. UW dr. hab. Marcina Pałysa

26 października 2015

Gmach Neofilologii, ul. Dobra 55, s. 1007

Zaproszenie na sympozjum przyjęli:

prof. Jerzy Bartmiński, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markowski, prof. Jan Miodek, prof. Renata Przybylska

Program

9.30 otwarcie sympozjum przez Dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia
9.50 Marek Łaziński (UW): Słowa klucze na Uniwersytecie Warszawskim – pamięć społeczna w zwierciadle frekwencji
10.20 Piotr Pęzik (UŁ):O cyklach frekwencyjnych niektórych słów i wyrażeń w latach 2010–2015
10.50 Dorota Kopcińska (UW): Możliwe pożytki ze „Słów dnia” dla językoznawcy wewnętrznego, czyli gramatyka i leksykologa

11.20-11.50 przerwa na kawę

11.50 Adam Pawłowski (UWr): Modele sekwencji częstości leksemów w prasie na materiale korpusu ChronoPress
12.20 Aleksandra Niewiara (UŚ), Słowa klucze  jako nazwy pojęć wyrazistych  o wysokim stopniu utrwalenia a zagadnienia synonimii leksykalnej
12.50
Monika Biesaga (IJP PAN, Kraków) Czy „słoik” zastąpił „leminga”? Dynamika przemian semantyczno-pragmatycznych w dyskursie medialnym

13.20-14.30 obiad

14.30 Milena Hebal-Jezierska (UW): Słowa-klucze w czeskim dyskursie publicznym
15.00 Adrianna Mazurek (UW): Obrazowanie tragedii w tabloidach. Słowa klucze nagłówków w wydaniu drukowanym i internetowym
15.30 Dyskusja panelowa Słowa klucze. Klucze do czego?

17.00 zakończenie sympozjum

Jeden komentarz do “Sympozjum „Słowa klucze””

Możliwość komentowania została wyłączona.