Tag: dłużnik

  • Słowo lutego: ALIMENTY

    Wśród słów najczęstszych w lutowej prasie codziennej oprócz licznych nazw własnych znalazły się rzeczowniki: luty, wiosna (z odniesieniem jednak nie do pory roku, lecz do nowej partii politycznej), walentynki, skok (skoki narciarskie) oraz alimenty. Jako przedmiot komentarza wybraliśmy właśnie ten ostatni wyraz. Pojawia się on w ostatnich dniach w kontekście sporu o alimenty zasądzone, ale nie płacone przez jednego z polityków, który z tego powodu miał nawet stracić szansę na miejsce na listach wyborczych.