Archiwa tagu: doprowadzić

Słowa dnia między 4 a 10 lipca 2022 roku

Podziel się

W tym tygodniu br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników:  oświadczenie – wydać oświadczenie, dołączać oświadczenia do sprawozdania finansowego, czyjeś oświadczenie majątkowe, ujawnić czyjeś oświadczenie majątkowe, nie wydać żadnych oświadczeń, sprawa czyjegoś oświadczenia majątkowego, oświadczenie producenta pociągów, odtajnić czyjeś oświadczania majątkowe – 1;  burza – ostrzegać przed silnym deszczem z burzami, możliwość wystąpienia burz z deszczem i gradem, zapowiadać gdzieś burze i ulewy, wydać ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami, liczyć szkody // straty po burzy, przetoczyć się przez Polskę przed weekendem (burze), uwaga na burze, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Wielkopolski // przed burzami z gradem dla Pomorza, móc przejść którędyś (gwałtowne burze) – 1;  grad – możliwy grad, możliwe burze z deszczem i gradem, móc spaść miejscami (grad), w nocy gdzieś silny deszcz, wiatr i grad, wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem nad Pomorzem – 1;  remont – przeprowadzić remont gdzieś, mieć kosztować prawie 15 milionów złotych (remont zabytkowego familoka z dziesięcioma mieszkaniami w Rybniku), jakiś stadion do remontu, poinformować o remoncie stadionu, remont ulicy // placu // mieszkania // zabytku, przejść remont (elementy klasztoru kamedułów w Wigrach), ruszyć kiedyś (kolejny etap jakiegoś remontu), moc doczekać się remontu, trwać gdzieś (remont), remont zatoki autobusowej gdzieś // wiaduktu gdzieś // murów obronnych w Będzinie, coś po remoncie, pieniądze na remont ulic, przejść remont (łódzka kamienica), zamknięte drogi z powodu remontów, plac pięciu rogów w Warszawie otwarty po nieskończonym remoncie,  ulica do remontu, kolejne remonty dróg w Łodzi, nie koniec remontów gdzieś w lipcu, zakończyć się w Toruniu (remont fontanny), remont zabytkowego budynku, opracować dokumentację dotyczącą remontu fragmentu jakiejś ulicy gdzieś, dworek w remoncie, remonty obiektów inżynieryjnych gdzieś, zakończyć się (remonty mostu pod Tucholą i wiaduktu w Żalnie) – 3;  podwyżka – ogłosić jeszcze maksymalnie trzy podwyżki stóp procentowych, wystąpić do premiera o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek dla nauczycieli (ZNP), domagać się podwyżek płac (pracownicy lubelskich dps-ów), drastyczne podwyżki gdzieś, podwyżka opłat na A4 Kraków – Katowice, zmieniać kursy walut (podwyżki stóp procentowych), rozmowy w sprawie podwyżek dla pracowników ZIS, musieć zapłacić podwyżkami i waloryzacja rachunki za wysoką inflację (budżet) – 1;  inflacja – wzrost kosztów jakiejś budowy efektem inflacji, inflacja plagą, móc być w lipcu niższa niż w czerwcu (inflacja), gasić optymizm pracodawców (inflacja), kilkunastoprocentowa inflacja, musieć zapłacić rachunki za wysoką inflację (budżet), propozycje PSL na walkę z inflacją i drożyzną, na inflację lepsze krowy [Zimbabwe] przedstawiać plan na wyjście z drożyzny i inflacji (PSL), zwalczyć szybko drożyznę i inflację, ceny w menu gdzieś sprzed czasów inflacji – 2;  policjant – oskarżać wrocławskiego policjanta o gwałt, zatrzymać kolejnego pirata drogowego (policjanci z wrocławskiej grupy SPEED), rozbić gang cyberoszustów (śląscy policjanci), zarekwirować głośnik protestującym (policjanci z Kielc), domniemany policjant, zaalarmować policjantów, policjanci jakiegoś komisariatu, podszywać się pod policjantów, przejąć 49 krzaków konopi indyjskich (policjanci), sosnowieccy policjanci, poszukiwać kogoś (policjanci z Olsztyna), prosić o informacje o zaginionej (policjanci), oskarżyć policjanta o nieumyślne spowodowanie czyjejś śmierci – 1;  ostrzeżenie – wydać ostrzeżenie o możliwym wystąpieniu w nocy z poniedziałku na wtorek burz z deszczem i gradem gdzieś, wydać ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem gdzieś, ostrzeżenie przed kolejną burzą – 1;  kryzys – kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, zażegnać kryzys w szpitalu, ryzyko kryzysu gazowego. walka z kryzysem na rynku energii, pogrążać się w ostrym kryzysie politycznym (Bułgaria), kryzys mieszkaniowy – 1;  woda –  poruszać się w wodzie, mnóstwo atrakcji gdzieś nie tylko na wodzie, bawić się samotnie nad wodą (pięcioro dzieci), mierzyć się kiedyś z wielką wodą, woda termalna, stacja z wodą do picia w Gliwicach, tragiczny weekend nad lubuską wodą, wielki skok do wody, brakować wody – 1;  śmierć – oczekiwać w amerykańskim więzieniu na wykonanie kary śmierci, coś przed czyjąś śmiercią // po czyjejś śmierci, poinformować o czyjejś śmierci, ledwo uniknąć śmierci, uznać matkę za winną śmierci 18-miesięcznego syna, skazać psa na pewną śmierć (Rosjanie na Ukrainie), zostawić w samochodzie psa na pewną śmierć, otrzeć się o śmierć, zatłuc człowieka na śmierć za 8 tysięcy złotych, zarzucać policjantowi nieumyślne spowodowanie czyjejś śmierci – 1;  matura – matura 2022, wyniki matur 2022 gdzieś – 1;  maturzysta –  bydgoscy // łódzcy maturzyści, maturzyści z Dolnego Śląska // z Kujawsko-Pomorskiego, śmiać się z małopolskiej kurator oświaty (maturzyści), zdać egzamin dojrzałości gdzieś (ileś procent maturzystów), poznać // otrzymać wynik matur (maturzyści), oblać gdzieś egzamin dojrzałości (co czwarty maturzysta), pójść jakoś maturzystom gdzieś, przygotowywać się do matur w szkole (tegoroczni maturzyści), mieć nieco trudniej w przyszłym roku (maturzyści), móc mieszkać w akademikach Politechniki Białostockiej za darmo (najlepsi maturzyści) – 1;  egzamin – egzamin dojrzałości, egzamin maturalny 2022, zdać egzamin, nie zdać egzaminu, egzamin z języka angielskiego, nie pisać egzaminu, wyniki egzaminów, zdawalność egzaminów, egzamin ósmoklasisty, pójść gdzieś jakoś (egzamin), nie poradzić sobie gdzieś z egzaminem, oblać egzamin gdzieś (co czwarty maturzysta), zdać egzamin maturalny gdzieś, przystąpić gdzieś do egzaminów maturalnych, w Opolu egzaminy na prawo jazdy bez zakłóceń, zbyt tanie egzaminy, odwołane egzaminy na prawo jazdy gdzieś, zdać egzamin, przystąpić do egzaminu, nie podejść do egzaminu na prawo jazdy, odwołane egzaminy z powodu strajku w WORD-ach, egzamin sędziowski, odwołać się od wyników egzaminu, zdać za kogoś 150 egzaminów na prawo jazdy, wynik egzaminu ósmoklasisty, nie zdawać egzaminu (wiara tradycji), zamierzać podważyć wynik egzaminu – 4;  wynik – osładzać wszystko (wynik meczu), wyniki matur 2022 gdzieś, opublikować // otrzymać wyniki egzaminu dojrzałości, wyniki czyjejś sekcji zwłok, być dumnymi z wyników, najlepszy wynik w województwie śląskim, Dolny Śląsk z najgorszym wynikiem matur w Polsce, podać wyniki matur, wynik rozczarowaniem, komunikat o wynikach ewaluacji uczelni w końcu lipca, coś w wyniku wypadku // dużego opadu deszczu // zmiany przepisu, wyniki matur na Mazowszu dobre – aż zaskakujące, ogłosić wyniki Miss Mazowsza, wynik operacyjny, akademiki Politechniki Białostockiej za dobre wyniki, najwyższe // średnie wyniki, zdobyć trzeci wynik, wyniki egzaminów maturalnych nieporównywalne – 1;  dojrzałość – egzamin dojrzałości – 1;  absolwent – odebrać świadectwa (absolwenci), tegoroczni absolwenci, jacyś absolwenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci lubuskich szkół średnich, zdać tegoroczny egzamin maturalny gdzieś (ileś procent absolwentów) – 1;  matematyka – pójść najsłabiej (matematyka), nie zdać matematyki, napisać matematykę z jakimś wynikiem, polec na matematyce, oblać matematykę, zdobyć trzeci wynik z matematyki, najwyższy wynik z matematyki – 1;  średnia – średnia krajowa, średnia wieku pojazdów – 1;  rynek – rynek krajowy, rynek cyfrowy, oddziaływać na rynek długofalowo (gwałtowny spadek dostępności kredytów hipotecznych), rynek kapitałowy, rynek sztuki, rynek rosyjski, obecność elektronicznych wyrobów tytoniowych na rynku, rynek leków, rynek wtórny, rynek nieruchomości, leżajski rynek – 1;  plaża – leżeć na plaży, turecka plaża, przebywać na plaży jakiegoś miasta, plaże gdzieś, orłowska plaża, zabrać cały piasek z plaży (morze podczas zimowych sztormów), prawdziwy Janusz na plaży – 1;  ruch – pas ruchu, przekładać gdzieś ruch na nowe jezdnie, seksowny ruch, wyprowadzić z centrum ruch tranzytowy, ruch drogowy, odbywać się gdzieś wahadłowo (ruch), samochód niedopuszczony do ruchu, ostatni ruch po stronie państw członkowskich NATO, przejąć ruch tranzytowy z miast (obwodnice), zmiana organizacji ruchu gdzieś, panować w jakichś szeregach (spory ruch), ruchy kadrowe gdzieś, szaleć po ulicach zamkniętych dla ruchu, utrudnienia w ruchu gdzieś – 1;  przedsiębiorca – problem dla przedsiębiorców, zmiany wyzwaniem dla przedsiębiorców, zamierzać uzyskać patent na swój produkt (wielu przedsiębiorców), znosić bariery administracyjne dla przedsiębiorców, mały // lokalny // telekomunikacyjny przedsiębiorca, czekać na nowe konkursy (przedsiębiorcy), moc prościej udowodnić coś // prowadzić biznes gdzieś // pytać o coś (przedsiębiorca) – 1;  młody – uczyć się (młodzi) – 1;  opinia – uzyskać wstępną opinię z czyjejś sekcji, brak ostatecznej opinii biegłych w jakiejś sprawie, opinia architekta // radnych – 1;  wakacje – wakacje śmierci, dawcy krwi na wakacjach, coś do końca wakacji // przez wakacje, przebywać na wakacjach, opublikować wpis z wakacji, wakacje 2022 gdzieś, wakacje kredytowe, coś gdzieś w wakacje, wakacje 2022 gdzieś, półkolonie gdzieś na wakacje 2022, smutny początek wakacji w Beskidach, powitać wakacje z kimś, upragnione wakacje, zatrudniać studenta w wakacje, podejmować pracę w wakacje (studenci), wakacje czasem odpoczynku, coś przez całe wakacje // do końca wakacji // po wakacjach, wakacje kredytowe, wakacje 2022 gdzieś, spokojne wakacje, wakacje na rowerze, sporo miejsc na te wakacje, rozpocząć się (wakacje), jechać z dziećmi na wakacje gdzieś, rodzinne wakacje, wakacje na Ibizie, liczne zniżki na wakacje w mieście gdzieś, chcieć wprowadzić trzymiesięczne wakacje paliwowe (prezydent USA), udać się na zasłużone wakacje, coś w wakacje // podczas wakacji, na wakacje autobusem, wakacje 2022 gdzieś, wakacje i upały, propozycje na wakacje 2022 gdzieś, wakacje czasem na rozwój wyobraźni,  korzystać z wakacji, coś na wakacjach // przez wakacje, zaplanować jakieś otwarcie na początek, a później na końcówkę wakacji, przebój wakacji, wakacje 2022 gdzieś – 5;  zabawa – czyjaś bezmyślna zabawa, wziąć udział w „zabawie” – podduszaniu się, place zabaw, widzieć zabawy rówieśników z maskotką z horroru, zabawy w parku wodnym – 1;  tragedia –  tragedia w Dolomitach, o włos od / prawdziwej / tragedii gdzieś, móc skończyć się tragedią (bezmyślna zabawa), dojść do niewyobrażalnej // strasznej tragedii, poruszyć całą Polskę (czyjaś tragedia), bilans tragedii w Chicago (USA), kolejna tragedia nad wodą – 1;  wypadek – dojść do wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, tragiczny wypadek gdzieś, zostawić w kontrakcie furtkę na wypadek wcześniejszego zakończenia współpracy, spowodować śmiertelny wypadek, szukać świadków wypadku (policja), doprowadzić do wypadku na jakiejś drodze krajowej gdzieś, śmiertelny wypadek gdzieś, wypadek na mazurskim jeziorze, groźny // niebezpieczny wypadek robotników przy remoncie bloku w Warszawie, poszkodowany w wypadku, wykonywać czynności na miejscu wypadku (policja), prowadzić kronikę wypadków TOPR, tragiczny w skutkach wypadek drogowy, nie przeżyć wypadku, koszmarny wypadek polskiego autokaru w Rumunii, tragiczny bilans wypadku, zdarzyć się komuś (przykry wypadek), dojść gdzieś do groźnego w skutkach wypadku, tragiczny // makabryczny // śmiertelny // straszny // dramatyczny // groźny // niebezpieczny wypadek, wypadek gdzieś, spowodować wypadek pod wpływem alkoholu, wyrok dla sprawcy wypadku, zmniejszać się w Polsce (śmiertelność wypadków), tragiczny // śmiertelny wypadek gdzieś, zginąć w strasznym wypadku, uczestniczyć w wypadku, szukać uczestnika wypadku, dojść do tragicznego // potwornego // groźnego wypadku gdzieś, czyjś wypadek – 3;  kierowca – zemrzeć mimo natychmiastowej pomocy po zderzeniu z ciężarówką (kierowca osobówki), proces młodego kierowcy, polski kierowca, zniknąć gdzieś tylko dla kierowców (wąskie gardło), nie udać się uratować kierowcy, nie przeżyć zderzenia (kierowca), krakowscy kierowcy, czekać na jakiegoś kierowcę gdzieś (niemiła niespodzianka), pijany kierowca, móc odetchnąć gdzieś (kierowcy), uderzyć w drzewo (kierowca), kierowca traficara, utrudnienia dla kierowców gdzieś, tankować i odjeżdżać na kradzionych tablicach rejestracyjnych bez płacenia (kierowcy), móc już przejechać jakimś odcinkiem ulicy gdzieś (kierowcy), złośliwy kierowca Bolta gdzieś, ważna informacja dla kierowców skądś – 1;  energia – minister przemysłu naftowego i energii Norwegii, rosnąć bardzo szybko (ceny energii), atom i gaz zielonymi źródłami energii w UE, energia elektryczna, wchodzić w zieloną energię (Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych), bardzo wysokie ceny za energię – 1;  festiwal (festival) – 11. Festiwal Miłosza w Krakowie, 15. Wielki Ogień – bluesowy Festiwal imienia Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zapraszać na letni festiwal „Między wierszami” (Teatr Wierszalin w Supraślu), Festiwal Piosenki Rosyjskiej, Jabłonki Food & Music Apple Festival w Toruniu, festiwal „Dźwięki Północy” w Gdańsku, festiwal „Inne Brzmienia” w Lublinie, magia 20. festiwalu filmowego Tofifest w Toruniu, dodatkowe pociągi na festiwal Pol’and’Rock 2022 w Czaplinku, festiwal hipokryzji, festiwal strzelecki, Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce” [Warszawa], festiwal Oko Nigdy Nie Śpi w Bydgoszczy, festiwale w Centrum Praskim „Koneser” [Warszawa], polsko-ukraiński festiwal literacki w Łodzi, XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA [Gdańsk], festiwal „Letnie Brzmienia” w Krakowie, wędrowny festiwal literacki „Miedzianka po Drodze”, prezentować muzykę gotycką na festiwalu Castle Party w Bolkowie 2022, filmowy Festiwal Przeźrocza 2022 w Żninie, wędrowny festiwal „Śladami Singera” na Lubelszczyźnie, 11. Festiwal Miłosza w Krakowie, 11. Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko w Gorajcu na Rzeszowszczyźnie, 3. Festiwal Tkacki „Podlaskie sploty” w Białymstoku, uczestnicy festiwalu „Inne Brzmienia” w Lublinie, gastronomiczny festiwal „Dining Week” w Trójmieście, Festiwal Białoruskiej Tradycji „Soncohraj” w Sokolu, dwudniowy festiwal polskiej muzyki, VI Międzynarodowy Festiwal Wina TUCHOVINFEST, 11. Festiwal Miłosza w Krakowie, festiwal rockowy w Turku [Finlandia], najstarszy festiwal rockowy w Jarocinie, ważyć się (losy festiwalu „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym), rozrastać się (festiwal 17. Rockowa Noc w Rzeszowie), bilety na festiwal, czeski festiwal Colours of Ostrava, festiwal harcerski [Kielce] – 4;  pieszy – mieć problemy gdzieś (piesi), tęczowe przejście dla pieszych w Słupsku, tłoczyć się na skrawku chodnika gdzieś (piesi z rowerzystami), leżeć na przejściu dla pieszych, przestrzeń przyjazna pieszym, naziemny pasaż gdzieś dostępny dla pieszych – 1;  zabójstwo – brutalny gwałt i zabójstwo, zabójstwo profesora AGH Jana Targosza, podejrzewać kogoś o dokonanie zabójstwa, móc odpowiadać za zabójstwo Pawła Adamowicza (Stefan W.), oskarżyć kogoś o zabójstwo policjanta, ktoś poczytalny w chwili zabójstwa – 1;  jazda – zatrzymać ileś praw jazdy gdzieś za coś (policjanci), protest egzaminatorów na prawo jazdy, zdać prawo jazdy, rozkład jazdy, egzamin na prawo jazdy – 1;  policja – kiwać policję, rozbić gang złodziei z Albanii na Ibizie (hiszpańska policja), szukać złodziei półtora miliona złotych sprzed czterech lat (policja), chronić sąd w Poznaniu przed szturmem (policja), warszawska // oświęcimska // nowosolska policja, wezwać policję, wyjaśniać dokładnie okoliczności zdarzenia (policja), otrzymać fałszywe informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych w biurach posłów KO (policja w całej Polsce), być w rękach policji, ustalić coś // zatrzymać podejrzanego o morderstwo // prosić o pomoc (policja), komenda policji, wszcząć postępowanie // informować o czymś (policja), nie dać się namierzyć policji, zorganizować spotkanie z policją – 1;  zdarzenie – przepisy dotyczące zdarzeń niepożądanych, uciec z miejsca zdarzenia, mieć dojść kiedyś do jakiegoś zdarzenia, znaleźć coś nielegalnego na miejscu zdarzenia, ranni w zdarzeniu – zderzeniu dwóch tramwajów gdzieś, wyjaśniać okoliczności zdarzenia, tragiczne zdarzenie – 1;  praca – nie móc podjąć pracy, rozkraść i zniszczyć 140-letnią pracę, praca nad reportażem biograficznym, mieć 390 ofert pracy (opolskie kuratorium), nie mieć zgody na pracę, łatwiej znaleźć pracę Ukraińcom, żądać przywrócenia do pracy zgodnie z wyrokiem, złożyć wniosek o przywrócenie do pracy, zbliżać się do końca (jakieś prace gdzieś), apelować do załogi MZK o powrót do pracy (bydgoscy radni), zaplanować prace nad przebudową ulicy, prace renowacyjne gdzieś, dobra sytuacja na rynku pracy, znaleźć chętnego do wykonania prac, walczyć o lepsze zarobki i warunki pracy (egzaminatorzy WORD w Bydgoszczy), prowadzić prace wieczorem i w nocy, poprawa sprawności, jakości i efektywności pracy kuratorów, nie opuścić nawet dnia pracy w ciągu 27 lat, wierna praca gdzieś,  podjąć pracę gdzieś, rynek pracy, prace remontowe, opóźnić się (zakończenie jakichś prac), prace konserwacyjne gazociągu Nord Stream 1, wymarzona praca, ewaluować jakość prac, zapowiadać czterodniowy tydzień pracy, prace serwisowe, prace polowe, prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania gdzieś, zakończyć jakieś prace, coś efektem wieloletniej pracy, Państwowa Inspekcja Pracy – 2;  grupa – zorganizowana grupa przestępcza, najemnicy z grupy Wagnera, grupa młodych ludzi, policjanci grupy SPEED skądś, promocja PKP dla małych grup, grupa polskich pielgrzymów, grupa posłów partii rządzącej, przywódca grupy, Grupa Granica, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa „Industria”, Grupa „Lotos”, grupa społeczna // facebookowa, grupa nastolatków // narodowców // badaczy // polityków // artykułów – 2;  przestępstwo –  nieletni sprawcy przestępstw, zaostrzyć kary za najcięższe przestępstwa, kobieta podejrzana o popełnienie 467 przestępstw, przestępstwa skarbowe, zaklejanie gniazd ptaków przestępstwem, milczenie o krzywdzie dzieci przestępstwem – 1;  poprawka – odrzucić poprawki Senatu // KO (Sejm), przyjąć większość poprawek Senatu (Sejm), wymagać poprawek (jakiś pomysł rządu), sierpniowa poprawka – 1;  rowerzysta – rowerzyści i piesi zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego, szukać sprawcy wypadku (rowerzysta potrącony przez samochód), umrzeć na szlaku w Beskidach (rowerzysta), pięć nowych przejazdów dla rowerzystów na dużych skrzyżowaniach w Rzeszowie, gigantyczny mandat dla pijanego rowerzysty – 1;  rower –  planować usprawnić poruszanie się po mieście rowerem, startować gdzieś (rower miejski), rower w Krakowie, kupić przyczepy do przewozu rowerów, przewieźć rower, potrącić kogoś na rowerze, kręcić kilometry na rowerach, wjechać rowerem na pasy // na przejście dla pieszych – 1;  śledczy – śledczy z różnych amerykańskich agencji, znać odpowiedź // ogłosić przełom w sprawie // szukać oszustów // mówić coś // przyjmować zgłoszenia (śledczy), ustalenie śledczych – 1;  pracownik – móc liczyć na wysokie nagrody (wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej), wykonywać pracę w porze nocnej (pracownik), chodzić po skrzyżowaniu // protestować (pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi), móc korzystać z ulgi (jacyś pracownicy), obowiązywać pracownika (normy czasu pracy), kwalifikacje pracownika, około 350 złotych podwyżki dla pracowników gdzieś, umowa zlecenie pracownika, pozwać pracodawcę o odszkodowanie (pracownik), komputer służbowy pracownika, nie otwierać plików (pracownik), móc pytać o coś pracownika, mieć zaplanowany urlop (pracownik), nierzetelny outsourcing pracowników, pracownicy biurowi – 1;  lato – lato w Koneserze [Warszawa], wyjeżdżać latem na ule Krakowa (wymiatarki), witać lato gdzieś z kimś, chcieć spędzić lato aktywnie, Podlaskie Koncerty Organowe w Białymstoku przez całe lato – 1;  nóż – przykładać pobitemu rówieśnikowi nóż do gardła (czternastolatkowie), trzymać nóż w ręku, zarekwirować komuś kilkanaście noży (policja), zginąć od ciosów zadanych nożem, zaatakować nożem dwóch mężczyzn gdzieś kiedyś – 1;  powódź – wystawa plenerowa w 25. rocznicę powodzi tysiąclecia w Opolu, spotkanie poświęcone rocznicy powodzi z 1997 roku w Opolu, spowodować powódź gdzieś (budowa supermarketu), powódź 1997, opowiedzieć o powodzi tysiąclecia w Raciborzu, fotografie z powodzi tysiąclecia we Wrocławiu – 1;  pole – traktować czyjeś prawa jako pole walki, pole namiotowe, nagranie z pola bitwy, wylądować awaryjnie w polu pszenicy (amerykański śmigłowiec), lasy i pola, wypełnić pola w formularzu – 1;  impreza –  odbywać się po dwóch latach zawieszenia wymuszonego pandemią (gdańska impreza – festiwal FETA), czyjeś pijackie imprezy, impreza dla miłośników zabytkowych amerykańskich aut, motocykli i rowerów w Toruniu, czas trwania imprezy, impreza wymiankowa, sportowa impreza gdzieś, charytatywna impreza Igi Świątek w Krakowie, hasło imprezy, imprezy gdzieś, uwzględnić imprezę w planach przejazdu przez Bydgoszcz,  odbywać się gdzieś (impreza – IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy), koktajle gwałtu na letniej imprezie SPD w Niemczech, chcieć wzorem TPN wprowadzić opłaty za wstęp i imprezy (Tatry w Słowacji), zarabiać na imprezach dla swoich zagorzałych zwolenników (Donald Trump), prezentacja winnych tradycji w Małopolsce na dwóch imprezach, pierwszy dzień // półmetek jakiejś imprezy gdzieś, rozkręcić imprezę gdzieś, lubiana impreza, nie pojechać na jakąś imprezę mimo spełnienia warunków – 2;  jezioro – utonąć w jeziorze Serwy na Augustowszczyźnie, ciepła woda w jeziorach gdzieś, wskoczyć do jeziora, znaleźć czyjeś ciało na Jeziorze Bukowskim, odnowić // zrekultywować podolsztyńskie jezioro, Jezioro Duże w Turawie – 1;  kino – Kino Letnie na sopockim molo, kino eksperymentalne, plenerowe kino nocne gdzieś, Kino „Pod Baranami” w Krakowie, koncert w kinie – 1;  film – oglądać filmy na sopockim molo, filmy 80-letniej ikony eksperymentu Urlike Ottinger, opublikować jakiś film, nagrać coś na filmie, aktorka filmów dla dorosłych, pokaz filmu // filmów gdzieś, wstrząsający film skądś, ponad sto filmów przez dwa miesiące na 15. Letnim Tanim Kinobraniu w Krakowie, film oscarowy, świetne filmy gdzieś – 1;  weekend – coś w zeszły // w ten weekend gdzieś, weekend chłodny i deszczowy, plenerowe dwa wieczory kulturalne w weekend gdzieś, weekend gdzieś, prognoza pogody na weekend gdzieś, dziać się w weekend gdzieś – 1;  wystawa – wystawa czyichś zdjęć gdzieś, czyjaś osobista wystawa zdjęć, wystawa zabytkowych aut amerykańskich, motocykli i rowerów custom oraz wystawców Kustom Kulture w Toruniu, wystawa plenerowa w 25. rocznicę powodzi tysiąclecia w Opolu, nowa wystawa w Cricotece [Kraków], towarzyszyć dyskusji (wystawa), wystawa chartów, wystawa w muzeum gdzieś – 1;  atrakcja – atrakcje Dnia Rwandy na kampusie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czekać na uczestników spływów kajakowych w Opolu (dodatkowe atrakcje), atrakcje Jarmarku Jagiellońskiego i Turnieju Rycerskiego w Sandomierzu, Aflopark jedną z podłódzkich atrakcji na wakacje 2022, arboretum w Bolestraszycach popularną atrakcją turystyczną, zaplanować gdzieś atrakcje familijne – 1;  linia –  autobus jakiejś linii gdzieś, zastępcza linia autobusowa gdzieś, budowa linii tramwajowej gdzieś, linie zastępcze gdzieś, utrudnienia na 9 liniach autobusowych gdzieś – 1;  efekt –  wielkie kałuże gdzieś efektem ulewy nad Warszawą, rekord w obsłudze pasażerów efektem rozbudowanej siatki połączeń, czyjaś obraza na organizatorów efektem odmowy czegoś, zabijanie samorządu efektem zmian w prawie podatkowym, móc wywołać różne efekty gospodarcze (wstrząsy geopolityczne), wysoka inflacja najpoważniejszym efektem pandemii, nie spodziewać się jakichś efektów czyjejś wizyty gdzieś, odwołane loty z Gdańska efektem kryzysu branży lotniczej na zachodzie Europy – 1;  tramwaj – czekać na tramwaj, wyjechać na ulice Bydgoszczy (autobusy i tramwaje), przestać jeździć którędyś w Poznaniu (tramwaje), krótsze trasy tramwajów gdzieś, wstawić tramwaj do ogrodu, objazdy autobusów i tramwajów gdzieś – 1;  ziemia – osunąć się na ziemię, rzucić kogoś na ziemię, zejść pod ziemię, pracować pod ziemią, zrównać pub z ziemią, brać ziemię z cmentarza, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – 1; droga – obronić osiem piłek meczowych w drodze do finału, przejść drogę z piekła do nieba, budowa nowych ekranów na drodze S3 [Zielona Góra], droga wojewódzka // krajowa // ekspresowa // rowerowa, makabryczny wypadek na drodze gdzieś, zjechać z drogi, zmiana organizacji ruchu na drodze S7 Warszawa – Gdańsk, kolidować z drogą (drzewa), wyciąć drzewa pod budowę drogi rowerowe – 1;  turysta –  mniej turystów nad Bałtykiem niż rok temu, przyciągać co roku dziesiątki tysięcy turystów (pejzaż Bieszczadów widziany z Sobienia), pozować do zdjęć z turystami w Zakopanem (Biały Miś), zmotoryzowani turyści, nie dojechać busem do Kuźnic (turyści) – 1;  muzyka – muzyka organowa, polska muzyka, nauczyć kogoś słuchać muzyki, zagrać gdzieś (muzyka), posłuchać muzyki w altanie, różne gatunki muzyki – 1;  zderzenie –  zderzenie dwóch osobówek // dwóch aut osobowych, zderzenie ośmiu aut, czołowe zderzenie audi z drzewem – 1;  park – Shuvary Park w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, park „Fabryczny Ogród Krakowian”, park Redena w Chorzowie, park Konstytucji 3 Maja w Białymstoku, Park Źródliska w Łodzi, mieć powstać w Lublinie (park), pić przez całą dobę w barach, w parkach, w bramach (Śródmieście Warszawy) – 1;  drzewo – czołowe zderzenie audi z drzewem, zderzyć się czołowo z drzewem (samochód osobowy), uderzyć w rosnące na poboczu drzewo (kierowca), potrzebować cienia drzew, posadzić drzewo i je utrzymać sztuką, mieć zacienić drogę rowerową gdzieś (drzewa), drzewa gdzieś lekarstwem na betonozę, zasiąść między drzewami, planować wyciąć młode drzewa pod budowę drogi rowerowej, posadzić drzewa gdzieś, uderzyć samochodem w drzewo, policzyć i opisać drzewa w Szczecinie, inwentaryzacja drzew w Szczecinie, nowe nasadzenia drzew gdzieś, wycinać przydrożne drzewa, posadzić nowe drzewa gdzieś, korony drzew – 2;  pasażer – nietypowy pasażer na granicy – chroniony żółw, odbijać się na pasażerach (niestabilna sytuacja w branży lotniczej)móc zabrać na pokład 136 pasażerów (ekskluzywny wycieczkowiec – żaglowiec Sea Cloud Spirit), pasażerowie na lotnisku, , przewozić pasażerów na Podkarpaciu (nowe szynobusy), w weekend utrudnienia dla pasażerów metra – 1;  program – program profilaktyczny w schorzeniach onkologicznych piersi, program „Horyzont Europa”, pojawiać się (nowe programy), bogaty program, pilotażowy program, realizować program, program leczenia metadonem osób uzależnionych od heroiny, program „Dobry start”, ujawnić program, wspierać gdzieś program in vitro – 1;  ranking – liderka rankingu WTA, ranking ATP, Sosnowiec // Rzeszów na podium rankingu miast przyjaznych kierowcom, stworzyć ranking miast najbardziej przyjaznych kierowcom, stracić wysoką pozycję w rankingu, duży spadek w rankingu, UAM czwartą uczelnią w krajowym rankingu – 1;  edycja – tegoroczna edycja festiwalu „Dwa Brzegi” przejściowa, 17. edycja Rockowej Nocy w Rzeszowie, minąć od pierwszej spontanicznie zorganizowanej edycji Euro Chamber Music Festivalu w Gdańsku (dziesięć lat), tegoroczna edycja siatkarskiej Ligi Narodów, wyniki trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, 19. edycja Colours of Ostrava, nowa edycja samochodowego zestawienia miast przyjaznych kierowcom – 1;  atak – czyjś atak w meczu, rosyjski atak rakietowy, atak Rosji na Ukrainę, atak orła przedniego na kozicę w słowackich Tatrach, barbarzyński atak Rosjan, zginąć // zostać rannym w ataku, czekać nas (atak grypy i koronawirusa), czyjeś fałszywe ataki – 1;  kultura – kultura akademicka, świat kultury, Kieleckie Centrum Kultury, 30-lecie Nadbałtyckiego Centrum Kultury – Centrum św. Jana w Gdańsku – 1;
  • przymiotników:  majątkowy – gospodarka majątkowa, oświadczenie majątkowe – 1;  ważny – ważny piłkarz // termin // program // moment // przepust, ważna opinia biegłych // informacja // ropa // zasada // rozmowa // waluta // odpowiedź // linia, ważne przenikanie się życia religijnego i społecznego // ogniwo // pytanie – 1;  maturalny –  egzamin maturalny / 2022 – 1;  tegoroczny –   tegoroczny wynik // egzamin // absolwent // maturzysta // Wimbledon // 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic, tegoroczna matura // siatkarska Liga Narodów, Scena Letnia Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie // edycja Ligi Mistrzów, tegoroczne lato // święto reggae – 1;  średni –  średni wynik, szkoła średnia – 1;  krajowy – rynek krajowy, droga // średnia // najniższa pensja krajowa, krajowe podwórko, Krajowa Informacja Skarbowa, Krajowa Rada Notarialna, Krajowy Plan Odbudowy – 1;  młody –  młody częstochowianin // suwalszczanin // Polak // syn // badacz // naukowiec // człowiek, młoda sójka // kobieta // policjantka, młode życie, młody mężczyzna // kierowca, młoda kobieta // osoba, młode pisklę // drzewo, młodzi ludzie – 2;  energetyczny – stabilność // firma // transformacja // branża energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne – 1;  tragiczny – tragiczny wypadek // bilans wypadku gdzieś, tragiczne zdarzenie // zderzenie gdzieś, tragiczny pożar domu // wypadek . tragiczna śmierć // historia jakiejś rodziny, tragiczne wydarzenie – 2;  pieszy – piesza pielgrzymka – 1;  drogowy – ruch // węzeł // wypadek // pas drogowy, kontrola drogowa, prace drogowe, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – 1;  rowerowy – autostrada // komunikacja // ścieżka rowerowa, miasto rowerowe, Biała Podlaska Rowerową Stolicą Polski 2022, wypad rowerowy, Rowerowe Maratony Kresowe w Michałowie, ścieżka // droga // trasa rowerowa, Rowerowa Stolica Polski 2022 – 2;  śledczy – komisja śledcza – 1;  darmowy – darmowy kongres // szalet, darmowa usługa, darmowe wydarzenie // szkolenie // wypożyczenie – 1;  plenerowy –  kino // spotkanie // rapowanie plenerowe, Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce” [Warszawa], XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA [Gdańsk] – 1;  letni – letni sezon // wypoczynek // sparing, letnie kino // okno transferowe, „Letnie Brzmienia” w Łodzi, 15. Letnie Tanie Kinobranie w Krakowie – 1;  zabytkowy – zabytkowy XVII-wieczny gdański sierociniec // motocykl // rower // most, zabytkowa willa // kamienica, zabytkowe auto, zabytkowy motocykl // rower // dworzec // budynek // teren, zabytkowa kamieniczka, zabytkowe auto – 2;  cały – cały świat // poniedziałek // czas // kraj // mecz, cała siatkarska Liga Narodów // flora // fauna // radość // klasa średnia, całe miasto // Lubuskie // GP Austrii – 1;  wyjątkowy – wyjątkowy występ // bieg // jubileusz // pojazd, wyjątkowe zdarzenie // miejsce – 1;
  • czasowników:  planować –  planować coś zmienić, planować podróże, planować jakąś budowę, planować przychody, planować wydać jakąś kwotę na inwestycję, planować oddać coś kiedyś do użytku, planować zamachy na warszawskie meczety, planować zwiększyć zatrudnienie // zwolnienia, planować zmiany przepisów – 1;  odwołać – odwołać gdzieś egzaminy na prawo jazdy, odwołać prezesa // burmistrz, odwołać się od wyniku matury, odwołać loty w USA, chcieć odwołać prezesa NBP, odwołać się od jakiejś decyzji – 1;  ujawnić – ujawnić coś gdzieś, ujawnić uzasadnienie decyzji, ujawnić czyjeś oświadczenie majątkowe, ujawnić złoże węgla kamiennego, ujawnić kulisy czyjegoś transferu – 1;  pracować – pracować na miejscu wypadku (prokuratura), pracować gdzieś, pracować nad sobą, pracować jako farmaceuta // jako kurier, pracować nad jakimś wnętrzem (uznani artyści), pracować w dzień i w nocy, mieć intensywnie pracować, pracować na umowie kontraktowej – 1;  trafić – trafić pod opiekę weterynarza (pięć psów), trafić do szpitala, trafić na policję, trafić do policyjnego aresztu, trafić do sieci, trafić do uczelni, trafić na fundusz wspierający artystów, trafić pod czyjąś opiekę, trafić na plażę, trafić do kogoś – 1;  brakować –  brakować krwi, brakować warsztatom terapii zajęciowej na podstawowe potrzeby, brakować mało // niewiele do czegoś, brakować w Niemczech lekarzy na OIOM-ach, brakować lekarstw w Polsce, brakować prądu i paliwa na Sri Lance, brakować mieszkań gdzieś, nie brakować wątpliwości, nie brakować miejsc do aktywnego spędzania czasu gdzieś – 1;  wypaść –  wypaść gorzej (wygrany), wypaść jakoś, wypaść najlepiej (egzamin z angielskiego), wypaść najgorzej na tle kraju (maturzyści z Dolnego Śląska), wypaść lepiej w dużych miastach Lubelszczyzny (matura) – 1;  zdać –  zdać maturę // egzamin dojrzałości gdzieś (ileś procent maturzystów // uczniów), nie zdać matematyki // matury gdzieś (ileś procent maturzystów) – 1;  dojść – nie być w stanie dojść w Tatrach do schronisk (turyści), dojść do katastrofy, dojść do tragicznego // groźnego // niebezpiecznego wypadku gdzieś, móc dojść do skażenia środowiska, dojść gdzieś do zbrodni, dojść do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki, dojść gdzieś do potwornej // strasznej tragedii, dojść do próby szantażu, mieć dojść kiedyś do jakiegoś zdarzenia, dojść do zderzenia dwóch motorówek, dojść do bestialskiej zbrodni, dojść w mieszkaniu do makabry, dojść do znęcania się nad zwierzętami, dojść w USA w tym roku do ponad 300 strzelanin, dojść do kuriozalnej sytuacji w jakimś meczu – 1;  próbować – próbować namówić syna do kreczu, próbować podpisywać nowe kontrakty z przestępcami, próbować ocucić katowanego wcześniej psa, próbować wyjechać skądś, próbować kogoś ochronić, próbować zakraść się do gniazda bocianów (szop pracz), próbować uniknąć kontroli drogowej (pijany kierowca), próbować zniszczyć szczecinianom święto 5 lipca, próbować wziąć pożyczkę, próbować narzucić śląskość mieszkańcom Beskidów w województwie śląskim – 1;  zatrzymać – zatrzymać kobietę podejrzewaną o wybicie szyby w wiacie na przystanku gdzieś, udać się zatrzymać sprawców kradzieży, zatrzymać pięciu podejrzanych, zatrzymać podejrzanego o znęcanie się nad kotem, zatrzymać podejrzanego o morderstwo // sprawcę morderstwa, nie zatrzymać się przed znakiem „STOP”, nie mieć jak zatrzymać czegoś, zatrzymać gdzieś ileś praw jazdy, zatrzymać pijanego kierowcę, zatrzymać sześć osób podejrzanych o oszustwa phishingowe, zatrzymać dwie kobiety podejrzane o oszustwo podczas dotowanej z UE aktywizacji bezrobotnych, zatrzymać aktywistów – 1;  doprowadzić – doprowadzić do śmiertelnego w skutkach wypadku gdzieś, doprowadzić do konfliktu między Kolejami Dolnośląskimi a producentem pociągów z serii „Impuls”, doprowadzić do zwolnienia Tomasza Lisa, doprowadzić do groźnego wypadku, doprowadzić do tragedii, doprowadzić do śmierci psycholożki, móc doprowadzić do czyjejś dyskryminacji (nowelizacja przepisów) – 1;  zamordować – zamordować kogoś gdzieś kiedyś, zamordować w listopadzie 1939 roku w Natolinie 15 mężczyzn (Niemcy), zamordować profesora AGH Jana Targosza w jego własnym mieszkaniu, zamordować w 2018 roku w kinie byłego partnera – 1;  uratować – nie udać się uratować kierowcy // życia poszkodowanego // motocyklisty gdzieś, uratować najmniejsze kino w Polsce, uratować sójkę, móc uratować czyjeś życie – 1;  złożyć – złożyć ofertę // ofertę na kogoś, złożyć rezygnację, złożyć dymisję, złożyć wniosek do sądu przeciw Polskiemu Związkowi Motorowemu, chcieć złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, złożyć wniosek do sądu o czyjś trzymiesięczny areszt, nie złożyć mandatu (radny damski bokser), złożyć oświadczenie majątkowe, złożyć wniosek o stypendium w dziedzinie kultury na II półrocze 2022, złożyć pierwszy wniosek o płatność – 1;  grozić – grozić śmiercią pobitemu rówieśnikowi (czternastolatkowie), grozić znęcającemu się nad kotem // okaleczającemu gołębia // komuś (do pięciu lat pozbawienia wolności), grozić żonie śmiercią, grozić komuś za niezastosowanie się do wyroku sądu (do ośmiu lat pozbawienia wolności), grozić skorumpowanej rejestratorce za wypisanie 467 fikcyjnych zwolnień lekarskich (do 15 lat więzienia), grozić drukarni (zamknięcie), grozić w Sorrento za chodzenie po ulicach w kostiumie lub z nagim torsem (kara 500 euro), grozić śmiercią liderowi mniejszości niemieckiej,  grozić komuś (surowe konsekwencje), grozić prezesowi spółdzielni mieszkaniowej (areszt), grozić życiu zaginionej (niebezpieczeństwo), grozić Zachodowi (Putin), grozić klubowi za zadymę na trybunach (kara), grozić za zabici psa (do trzech lat więzienia), nie grozić Polsce (recesja), grozić skreśleniem Torunia z listy UNESCO, grozić ulicy (opustoszenie i bycie ściekiem komunikacyjnym) – 2;  potrącić – potrącić funkcjonariusza Służby Granicznej, potrącić rowerzystę (samochód // kierowca autokaru), potrącić pieszego i psa (kierowca volkswagena golfa), omal nie potrącić kogoś, potrącić dziewczynę na oświetlonym przejściu dla pieszych (pijany kierowca) – 1;  zapłacić – zapłacić ileś za budynek (deweloper), zapłacić fortunę za czyjś odwyk, musieć zapłacić dwa mandaty – w sumie 3550 złotych (pijany rowerzysta – sprawca wypadku), zapłacić za naprawę zniszczonej fontanny, zapłacić składki od umowy zlecenia pracownika, moc słono zapłacić w Sorrento za chodzenie w kostiumie lub z gołym torsem, zapłacić zaliczki na podatek, zapłacić podatek, zapłacić 5 złotych za toaletę nad morzem – 1;  postrzelić –  postrzelić dwukrotnie z broni palnej podczas przemówienia na wiecu wyborczym byłego premiera Japonii Shinzo Abe (zamachowiec) – 1;  zginąć – zginąć w pożarze domu, zginąć na miejscu, zginąć w zderzeniu dwóch osobówek, zginąć w tragicznym wypadku, zginąć podczas treningu w ataku rakietowym, zginąć w strasznym wypadku gdzieś, zginąć na miejscu (trzy osoby // młody mężczyzna), zginąć na zakręcie w Buszkowie, zginąć w ataku rakietowym, zginąć podczas wyzwalania Częstochowy w 1945 roku – 2;  brać – brać coś pod uwagę, brać kogoś na zgrupowanie, brać udział w akcji ratunkowej // w imprezie // w programie leczenia // w zderzeniu, brać przez 30 lat prawie wszystkich (winda w górę), brać się skądś (drapieżnicy) – 1;  żyć – trudno żyć na placu budowy, , żyć w rzekach (flora i fauna), żyć na kredyt (Turcja), żyć w jakimś złudnym przeświadczeniu (artysta), żyć w hostelu dla uchodźców, żyć w oczekiwaniu na kolejny ostrzał rakietowy (Odessa), nie żyć (78-letnia góralka Helena Stoch) – 1;
  • imion i nazwisk:  Boris Johnson –  przypadek Borisa Johnsona, nie zamierzać odchodzić ze stanowiska (Boris Johnson), zrezygnować ze stanowiska premiera i szefa partii (Boris Johnson), kłamstwa przyczyną upadku Borisa Johnsona, zatopić Borisa Johnsona (skandale), rozpadać się jak domek z kart (gabinet Borisa Johnsona), 50 dymisji z rządu Borisa Johnsona, podać się do dymisji // złożyć rezygnację // stracić władzę (Boris Johnson) – 1;