dumpster fire

Amerykańskie słowo roku 2016

Kapituła plebiscytu American Dialect Society wybrała na amerykańskie słowo roku 2016 DUMPSTER FIRE ‘pożar w śmietniku' (dosł. w ruchomym pojemniku na śmieci firmy Dumpster). Zdaniem jurorów ta metafora sytuacji złej i nieoczekiwanej najlepiej charakteryzuje dyskurs publiczny i jego tematy w minionym roku. W mediach społecznościowych opisywane wyrażenie reprezentuje połączenie ikonek kosza i ognia. [...]