Tag: izolacja

  • słowa kwarantanny we Francji

    Słowa czasów kwarantanny we Francji

    Kiedy kalendarz i zegar tracą swoje pierwotne znaczenie w czasie pandemii, jak konstatuje „Le Monde”, pozostają słowa. Ujmowanie w słowa wszystkiego, co nas otacza, to swoista psychoterapia społeczna pozwalająca uporządkować i „oswoić” rzeczywistość, choćby trudną. Język czasów COVID-19, paradoksalnie mimo koniecznej izolacji, dzięki zaawansowanym technikom komunikacji zdalnej rozwija się dynamicznie. Do łask wracają słowa zapomniane, pojawiają się zapożyczenia i kalki, gdyż obecna pandemia to problem całej ludzkości i powstają niezliczone ilości zbitek wyrazowych (mots-valises) stanowiących kreatywne formacje właściwie dowolnych słów z tymi dwoma podstawowymi: corona i COVID.

  • Przepustka zdrowotna (fede di sanità), umożliwiająca swobodne przemieszczanie się jej posiadacza w czasie zarazy, Europeana/Welcome Collection, domena publiczna, https://www.europeana.eu/portal/record/9200579/jnfu4a3a.html. Wellcome Collection - https://wellcomecollection.org/works/jnfu4a3a. CC BY - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

    Słowo marca: kwarantanna

    Najczęstszym słowem marca jest koronawirus, czyli potoczna nazwa wirusa SARS-CoV-2, nieobecnego dotąd u ludzi, wywołującego chorobę określaną jako COVID-19, mającą w pewnej liczbie przypadków ciężki przebieg, prowadzący nawet do śmierci.  Wyraz wirus opisywaliśmy już w sierpniu 2014 r., gdy rozprzestrzeniał się wirus eboli. Na drugim miejscu znalazło się słowo epidemia, które opisywaliśmy w styczniu, kiedy obecna pandemia rozpoczynała się w Chinach. Kolejne wyrazy też związane są z chorobą, która ogarnęła cały glob: zakazić, zakażenie, kwarantanna, przypadek zachorowania, zdrowie, pandemia, potwierdzić zakażenie. Wyrazem, który w tym miesiącu omówimy jest kwarantanna. Kilka słów poświęcimy też złożeniom z członem korona i covid, które pojawiły się na określenie różnych zjawisk i zachowań związanych z samym wirusem i powodowaną przez niego chorobą.