Tag: rozwiązanie awaryjne

  • Słowo roku Słownika Collinsa: single-use ‘jednorazowy’

    Redakcja Słownika Collinsa na słowo roku 2018 wybrała przymiotnik single-use ‘jednorazowy’. W uzasadnieniu podano, że wyraz zwiększył swoją częstotliwość czterokrotnie 2013 roku. Na krótkiej liście znalazły się także: backstop ‘rozwiązanie awaryjne’, floss — rodzaj tańca, gammon — ‘baleron (pejoratywnie o człowieku)’, gaslight ‘podsycanie wątpliwości co do zdrowia psychicznego’, MeToo — ruchu nazwa społecznego i kulturowego, którego celem jest ujawnianie i wyeliminowanie napaści na tle seksualnym, szczególnie w miejscu pracy, plogging — jogging ze zbieraniem śmieci, VAR — wideoweryfikacja w czasie meczów piłkarskich, vegan — weganin, whitewash — ‘dosł. wybielanie’ odnosi się do obsadzania ról postaci pochodzących z mniejszości etnicznych białymi aktorami.