święconka

święconka

Pozostając w wielkanocnym jeszcze nastroju, dopóki mazurki nie zjedzone do ostatka, przyjrzyjmy się słowu, którego częstość wyraźnie wzrasta co roku w okolicach Wielkiej Soboty. Jak się wydaje, święconka, wyraz raczej potoczny, zaczyna dziś przeważać nad dawnym święconym. O jej potoczności świadczyć zaś może oprócz nowszych słowników także to, że w Narodowym Korpusie Języka Polskiego występuje ona najczęściej w tekstach mówionych. [...]