Tag: szumidło

 • Wybór Kapituły w 2018 roku

  Kapituła językoznawców postanowiła zdecydowaną większością głosów uznać za najważniejsze słowo roku 2018 rzeczownik konstytucja. Ten sam rzeczownik zwyciężył zdecydowanie w plebiscycie internetowym. Rok temu zajął trzecie miejsce w głosowaniu kapituły. Drugie miejsce przyznano słowu szumidło...

 • Wyniki plebiscytu Słowo roku 2018

  Plebiscyt Słowo roku 2018

  Wyniki plebiscytu na Słowo roku 2018 są następujące:   Otrzymaliśmy ponadto prawie 500 zgłoszeń wyrazów i wyrażeń. Komentarze do wyrazów wybranych w plebiscycie. Werdykt i komentarze Kapituły.   Plebiscyt został zorganizowany we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

 • Słowo roku 2018, wybór kapituły

  Słowo roku 2018 w głosowaniu Kapituły: KONSTYTUCJA

  Kapituła językoznawców postanowiła zdecydowaną większością głosów uznać za najważniejsze słowo roku 2018 rzeczownik konstytucja. Ten sam rzeczownik zwyciężył zdecydowanie w plebiscycie internetowym. Rok temu zajął trzecie miejsce w głosowaniu kapituły. Drugie miejsce przyznano słowu szumidło...