Tag: VAR

  • Pogorzelisko w Alutusie (Litwa), fot. Artūras Mažeika)

    Najnowsze słowa roku zagranicą

    Litewskie słowo gaisras ‘pożar’ roku przedstawia Rita Urnėžiũtė z zespołu Metų Žodys. Słowo roku i Wyrażenie roku na Litwie w 2019 r.   Czeskie słowo roku opisała dla nas Milena Hebal-Jezierska z ISZiP UW. W Czechach słowo...

  • Słowo roku Słownika Collinsa: single-use ‘jednorazowy’

    Redakcja Słownika Collinsa na słowo roku 2018 wybrała przymiotnik single-use ‘jednorazowy’. W uzasadnieniu podano, że wyraz zwiększył swoją częstotliwość czterokrotnie 2013 roku. Na krótkiej liście znalazły się także: backstop ‘rozwiązanie awaryjne’, floss — rodzaj tańca, gammon — ‘baleron (pejoratywnie o człowieku)’, gaslight ‘podsycanie wątpliwości co do zdrowia psychicznego’, MeToo — ruchu nazwa społecznego i kulturowego, którego celem jest ujawnianie i wyeliminowanie napaści na tle seksualnym, szczególnie w miejscu pracy, plogging — jogging ze zbieraniem śmieci, VAR — wideoweryfikacja w czasie meczów piłkarskich, vegan — weganin, whitewash — ‘dosł. wybielanie’ odnosi się do obsadzania ról postaci pochodzących z mniejszości etnicznych białymi aktorami.