Colloque mots clés

Tematyka

Podziel się

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

statystykę językoznawczą,
językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną,
mediolingwistykę,
lingwistykę kulturową i międzykulturową,
leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa klucze współczesnej Polski. Podstawą do tego będą m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” oraz plebiscytu „Słowo roku”.
Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, m.in. „Oxford Dictionaries’ Word of the Year” w Wielkiej Brytanii i „Wort des Jahres” w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

słowa dnia, tygodnia, miesiąca i roku