W 70-lecie uchwalenia przez Narody Zjednoczone Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstw

Podziel się

W 70-lecie uchwalenia przez Narody Zjednoczone Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przypominamy słowo kwietnia 2015 roku. Było nim właśnie ludobójstwo, które przywoływano wówczas w związku z setną rocznicą rzezi Ormian w Imperium Osmańskim. Choć samo słowo często wiązane jest z Rafałem Lemkinem, polskim prawnikiem, który był autorem projektu i jest uważany za twórcę prawnego pojęcia ludobójstwa, dzięki wydanej w 1944 r. książce The Axis Rule in Occupied Europe („Rządy Osi w okupowanej Europie”).
Samo słowo ludobójstwo jest jednak w polszczyźnie znacznie starsze, sięga co najmniej początków XIX w. — zostało poświadczone w SLindego. >> więcej

Previous Article
Next Article