Wybór Kapituły w 2018 roku

Podziel się

Kapituła językoznawców postanowiła zdecydowaną większością głosów uznać za najważniejsze słowo roku 2018 rzeczownik konstytucja.

Ten sam rzeczownik zwyciężył zdecydowanie w plebiscycie internetowym. Rok temu zajął trzecie miejsce w głosowaniu kapituły.

Drugie miejsce przyznano słowu szumidło — rzeczownikowi nowemu (choć w innym znaczeniu używanemu już dawniej), rzadkiemu i związanemu z konkretnym kontekstem politycznym, a trzecie — rzeczownikowi smog, który rok temu zajął miejsce drugie w głosowaniu kapitułytrzecie w głosowaniu internautów.

Słowo roku 2018 w głosowaniu Kapituły: KONSTYTUCJA