wykaz skrótów

Podziel się

SDor „Słownik języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna [t. 1-4], Państowe Wydawnictwo Naukowe [t. 5-11] 1958-1969 [notka]

SEBor W. Boryś, „Słownik etymologiczny”, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005. [notka]

SEBru A. Brückner, „Słownik etymologiczny języka polskiego”, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1927. [wersja zdygitalizowana] [notka]

SLin „Słownik języka polskiego” S.B. Lindego [wydanie elektroniczne I] (dygitalizacja II wydania) [wydanie elektroniczne II] [notka]

SWar tzw. słownik Warszawski „Słownik języka polskiego” pod red. J. Karłowicza, A.A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego [wydanie elektroniczne I] [wydanie elektroniczne II] [notka]

SWil tzw. słownik Wileński „Słownik języka polskiego” pod red. A. Zdanowskiego i in.  [wydanie elektroniczne] [notka]

 

słowa dnia, tygodnia, miesiąca i roku